претходна
наредна

СЕРБ 2010 С - 61
        ДАН : дневне новине / в.д. главног и одговорног уредника Младен Милутиновић. - Год. 1, бр. 1 (31.12.1998)- . - Подгорица : "Јумедија Монт", 1998- (Подгорица : Рото слог). - 46 cm

Дневно. - Недељно издање има наслов: Дан недјеља
ISSN 1450-7943 = Дан (Подгорица)

32+659(497.16)"52"

СЕРБ 2010 С - 62
        ДЕМОГРАФСКА статистика / Републички завод за статистику, Бања Лука = Demographic statistics / Institute for Statistics, Banja Luka. - [1998, бр. 1]- . - Бања Лука : Републички завод за статистику Републике Српске, [1998]-. - 30 cm. - (Статистички билтен)

Доступно и на: http://www.rzs.rs.ba. - Годишње. - Упоредо излази више серија. - Текст упоредо на срп. и енгл. језику. - [2009]

311:314(497.6)

СЕРБ 2010 С - 63
        ДЕФЕНДОЛОГИЈА : теоријско стручни часопис за питања заштите, безбједности, одбране, образовања, обуке и оспособљавања / главни и одговорни уредник Душко Вејновић. - Год. 1, бр. 1 (фебруар 1998)- . - Бања Лука (Ул. Бана Лазаревића 11) : Удружење дефендолога Републике Српске, 1998- (Бања Лука : Арт принт). - 24 cm

Тромесечно.
ISSN 1450-6157 = Дефендологија (Бања Лука)

355/359

СЕРБ 2010 С - 64
        DIJASPORA Crne Gore : društvo, privreda, ekologija, kultura, sport, priče iz dijaspore / glavni urednik Miloš Krivokapić. - God. 1, br. 1 (2003)- . - Podgorica : Centar za iseljenike Republike Crne Gore, 2003- (Grude : Grafotisak). - 30 cm

Tromesečno. - Naslov i tekst u obrnutom smeru na engleskom jeziku; naslov na obrnutoj naslovnoj strani: Diaspora of Montenegro
ISSN 1800-5454 = Dijaspora Crne Gore

316.3(497.16)

СЕРБ 2010 С - 65
        DNEVNE nezavisne novine / glavni i odgovorni urednik Borjana Radmanović-Petrović. - God. 1, br. 1 (22. 8. 1996.)- . - Banja Luka (Krajiških brigada bb) : NIGP "Nezavisne novine", 1996- (Banja Luka : "Glas srpski"). - 40 cm

Dnevno (osim nedeljom). - Od br. 1000 (18.10.2000) naslov: Nezavisne novine
ISSN 0354-9887 = Dnevne nezavisne novine

32+659(497.6)"52"

СЕРБ 2010 С - 66
        ЂАЧКО перо : лист Основне школе "Јован Дучић". - Год. 1, бр. 1 (2002)- . - Залужани : Основна школа "Јован Дучић", 2002-. - 30 cm

[2009]

373.3/.4(497.6)

СЕРБ 2010 С - 67
        ЕКСТРА магазин / главни и одговорни уредник Јовица И. Петковић. - Год. 1, бр. 1 (март 1994)- . - Бијељина : Орфеј, 1994- (Семизовац : Унионинвестпластика). - 30 cm

Месечно. - Наслов од бр. 50 (1998) Екстра
ISSN 1512-6692 = Екстра (Бијељина)

79

СЕРБ 2010 С - 68
        ЕПАРХИЈА будимска / главни уредник Војислав Галић. - 1999, бр. 1/2- . - Будимпешта : Српска православна Епархија будимска, 1999-. - 29 cm

Тромесечно.
ISSN 1586-8966 = Епархија будимска

271.222(=163.41)(439)

СЕРБ 2010 С - 69
        ЕХО простора : часопис студената студијског програма за просторно планирање на Природно-математичком факултету Универзитета у Бања Луци / главни и одговорни уредник Драган Гајић. - 2009, бр. 1 (нов.)- . - Бања Лука (Булевар војводе Петра Бојовића 1А) : Студентски парламент Универзитета у Бања Луци, 2009-. - 30 cm

Два пута годишње. - [2009]
ISSN 1986-5066 = Ехо простора

71

СЕРБ 2010 С - 70
        EXPERTUS forensis : časopis udruženja sudskih vještaka Crne Gore = the journal of the Association of forensic experts of Montenegro. - God. 1, br. 1 (2003)- . - Podgorica (Moše Pijade 64) : Udruženje sudskih vještaka Crne Gore, 2003- (Podgorica : 3M Makarije). - 24 cm

ISSN 1451-4672 = Expertus forensis (Podgorica)

340.6(05)

СЕРБ 2010 С - 71
        ŽINEC : časopis Centra za žensko i mirovno obrazovanje. - 2003, br. [6]- . - Kotor : ANIMA - Centar za žensko i mirovno obrazovanje, 2003-. - 30 cm

- Je nastavak: Časopis ŽINEC-a ženskog informativno-edukativnog centra Crne Gore

305-055.2

СЕРБ 2010 С - 72
        ЗАМБАЛ : информативно-забавни часопис / главни и одговорни уредник Мојсије Ђерковић. - Год. 1, бр. 1 (2009)- . - Подграб-Пале : Удружење грађана Замбал, 2009-. - 30 cm

Двомесечно.

352(497.6)

СЕРБ 2010 С - 73
        ЗБОРНИК радова Економског факултета у Источном Сарајеву : часопис за економију / главни уредник Младен Ребић. - Год. 1, бр. 1 (2007)- . - Пале (Алексе Шантића 3) : Економски факултет Пале, 2008-. - 30 cm

Годишње.
ISSN 1840-3557 = Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву

33

СЕРБ 2010 С - 74
        ZBORNIK radova Udruženja skleroze multipleks / glavna i odgovorna urednica Andrijana Nikolić. - God. 1, br. 1 (2007)- . - Podgorica (Ljubotinjskih junaka 47) : Udruženje multiple skleroze Crne Gore, 2007- (Podgorica : AP print). - 30 cm

Godišnje.
ISSN 1800-7716 = Zbornik radova Udruženja skleroze multipleks (Podgorica)

616.832-004(497.15)

СЕРБ 2010 С - 75
        ЗВОНО : лист ученика и наставника ОШ "Илија Кишић" / главни и одговорни уредник Рајана Врбњак. - Год. 1, бр. 1 (1999)- . - Зеленика : ОШ " Илија Кишић", 1999- (Подгорица : 3М Макарије). - 35 cm

373.3/.4(497.16)

СЕРБ 2010 С - 76
        ЗНАЧЕЊА : часопис из области културе, науке, умјетности и образовања / главни уредник Драгица Лазић ; одговорни уредник Драган Мићић. - Год. 1, бр. 1 (23. августа 1982)- . - Добој : Народна библиотека, 1982-. - 24 cm

Тромесечно. - Текст ћир. и лат.
ISSN 0352-2784 = Значења (Добој)

3+82

СЕРБ 2010 С - 77
        IMO : Istraživanje matematičkog obrazovanja / glavni i odgovorni urednik Daniel A. Romano. - Vol. 1, no. 1 (2009)- . - Banja Luka : Naučno društvo matematičara, 2009- (Banja Luka : Grafid). - 30 cm

Dostupno i na: http://www.imvibl.org/dmbl/meso/imo/imo2.htm
ISSN 1986-518X = IMO - Istraživanje matematičkog obrazovanja

51:371.3

СЕРБ 2010 С - 78
        ИНВЕСТИЦИЈЕ / Република Српска, Републички завод за статистику = Gross fixed capital formation / Republika Srpska, Institute of Statistics ; одговара Радмила Чичковић. - 2007, бр. 1- . - Бања Лука : Републички завод за статистику, 2007-. - 30 cm. - (Статистички билтен)

Доступно и на: http://www.rzs.rs.ba. - Годишње. - Текст упоредо на срп. и енгл. језику. - Упоредо излази више серија. - [2009]

311:330.322(497.6)

СЕРБ 2010 С - 79
        ИНДУСТРИЈСКИ производи / Република Српска, Републички завод за статистику = Industrial products / Republika Srpska, Institute of Statistics ; одговара Радмила Чичковић. - 1998, бр. 1- . - Бања Лука : Републички завод за статистику, 1998-. - 29 cm. - (Статистички билтен)

Доступно и на: http://www.rzs.rs.ba. - Годишње. - Упоредо излази више серија. - Текст упоредо на срп. и енгл. језику. - [2009]

311:658.6(497.6)

СЕРБ 2010 С - 80
        INTERMEZZO : gradski magazin / v.d. glavni i odgovorni urednik Senka Trivić. - 200?, br. 1- . - Banja Luka (Meše Selimovića 55/l) : Intermezzo, 200?-. - 30 cm

Dostupno i na: www.intermezzo.rs.ba. - Mesečno.

32+659(497.6)

СЕРБ 2010 С - 81
        INTERNATIONAL Journal for Quality Research / editors-in-chief Zdravko Krivokapic, Slavko Arsovski. - Vol. 1, no. 1 (2007)- . - [Podgorica] : Center of Quality, University of Montenegro ; [Kragujevac] : Center of Quality, University of Kragujevac, 2007- (Podgorica : Art grafik). - 26 cm

ISSN 1800-6450 = International Journal for Quality Research (Podgorica)

005.6

СЕРБ 2010 С - 82
        INFLIGHT : Montenegro Airlines Magazine / urednik Tatjana Jovović. - 2002, br. 1- . - Podgorica : Montenegro Airlines, 2002-. - 28 cm

Dostupno i na: http://www.montenegroair.com. - Tromesečno. - Tekst uporedo na engl. jeziku.

656.7

СЕРБ 2010 С - 83
        ИНФОРМАТИВНИ билтен / Универзитет у Бањој Луци Шумарски факултет Бања Лука ; за издавача Зоран Говедар. - 2003, бр. 11- . - Бања Лука (Војводе Степе Степановића 75а) : Шумарски факултет Бања Лука, 2003- (Лакташи : Графомарк). - 24 cm

[2007/2008]
ISSN 1512-9551 = Информативни билтен - Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци

630

СЕРБ 2010 С - 84
        ИСКРА / главни и одговорни уредник Владимир Љотић. - Год. 1, бр. 1 (1949)- . - Birmingham : Искра Periodical, 1949-. - 30 cm

Месечно.

32(100=163.41)

СЕРБ 2010 С - 85
        ИСКРА : лист Школског центра "Иван Горан Ковачић" / уредница Тијана Милиновић. - Год. 1, бр. 1 (1974)- . - Херцег Нови : [Школски центар], 1974- (Игало : Биро конто). - 33 cm

ISSN 1800-671X = Искра (Херцег Нови)

373.5(497.16)

СЕРБ 2010 С - 86
        ИСТОРИЈСКИ записи / одговорни уредник Божидар Шекуларац. - Год. 1, бр. 1 (1948)- . - Цетиње : Историјски институт Црне Горе, 1948- (Подгорица : Побједа). - 24 cm

Двомесечно. - [2009]
ISSN 0021-2652 = Историјски записи

93/94

СЕРБ 2010 С - 87
        JAVNO mnjenje Crne Gore / CEDEM. - 2005, No. 1- . - Podgorica : CEDEM [Center for Democracy and Human Rights], 2005-. - 24 cm

Godišnje. - Naslov i tekst u obrnutom smeru na engleskom jeziku; naslov na obrnutoj naslovnoj strani: Public opinion in Montenegro
ISSN 1800-5683 = Javno mnjenje Crne Gore

32.019.5

СЕРБ 2010 С - 88
        JOURNAL of Engineering & Processing Management : an International Journal / editors = urednici Miladin Gligorić i Mitar Perušić. - Vol. 1, no. 1 (2009)- . - Zvornik (Karakaj bb) : University of East Sarajevo, Faculty of Technology, 2009-. - 30 cm

Dostupno i na: www.tfzv.unssa.rs.ba. - Polugodišnje. - [2009]
ISSN 1840-4774 = Journal of Engineering & Processing Management

62
005

СЕРБ 2010 С - 89
        КАНАДСКИ Србобран = Canadian Srbobran : орган Српске народне одбране у Канади. - Год. 1, бр. 1 (1951)- . - Hamilton : Српска народна одбрана у Канади, 1951-. - 42 cm

ISSN 0022-829X = Канадски Србобран

325.14(71)

СЕРБ 2010 С - 90
        КВАРТАЛНИ статистички преглед / Република Српска, Републички завод за статистику = Quarterly Statistical Review / Republika Srpska Institute of Statistics ; одговара Радмила Чичковић. - [2005]- . - Бања Лука : Републички завод за статистику, [2005]- (Бања Лука : Републички завод за статистику). - 29 cm

Тромесечно. - Наслов од 2008. Тромјесечни статистички преглед. - [2009]

311(497.6)