претходна
наредна
СР 2017 М - 271
МАНАСИЈЕВИЋ, Зоран, 1968-
        Пост као начин живота / Зоран Манасијевић. - Нови Сад : Прометеј, 2017 (Нови Сад : Мета). - 117 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 500. - Стр. 115-117: Како то изгледа када о посту пише инжењер / презвитер Оливер Суботић.

ISBN 978-86-515-1203-5 (картон)

27-442.47
641.5(083.12)
COBISS.SR-ID 311527943

СР 2017 М - 272
ПРИНС, Дерек, 1915-2003
        Živeti kao so i svetlo : božji poziv da promenite vaš svet / Derek Prince ; [prevod Tamara Vojvodić]. - Bratislava ; Silbaš : Syloam, 2016 (Subotica : 1909. Minerva). - 210 str. ; 23 cm

Prevod dela: Living as salt and light. - Tiraž 500. - O autoru: str. 209-210. - Na koricama autorova slika i beleška o njemu.

ISBN 978-80-89414-67-3 (broš.)

27-72(035)
COBISS.SR-ID 307595015

СР 2017 М - 273
ПРИНС, Дерек, 1915-2003
        Ulazak u Božju prisutnost / Derek Prince ; [prevod Tamara Vojvodić]. - Silbaš : Syloam, 2016 (Subotica : 1909. Minerva). - 114 str. ; 23 cm

Prevod dela: Entering the presence of God. - Tiraž 500. - O autoru: str. 113-114. - Na koricama autorova slika i beleška o njemu.

ISBN 978-80-89414-68-0 (broš.)

27-29
COBISS.SR-ID 307859719

СР 2017 М - 274
СОКОЛОВ, Александр
        Библија за децу / по тексту протојереја Александра Соколова ; [с руског превела Антонина Пантелић]. - Рума : Панонија, 2016 ([Бор] : Терција). - 224 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 1.000. - На омоту белешка о делу.

ISBN 978-86-87933-61-3 (картон са омотом)

27-23/-24
COBISS.SR-ID 302728199

СР 2017 М - 275
УСПЕНСКИЙ, Борис Андреевич, 1937-
        Филолошка истраживања словенских старина : остаци многобоштва у источнословенском култу Николаја Мирликијског / Б. A. Успенски ; превели с руског Богдан Косановић, Марија-Магдалена Косановић. - Сремски Карловци ; Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2016 (Нови Сад : Сајнос). - 360 стр. : фотогр. ; 23 cm. - (Библиотека Књижевност, језик, култура)

Превод дела: Филологические разыскания в области славянских древностей / Б. А. Успенский. - Тираж 1.000. - Стр. 343-355: Покушај реконструкције словенског многобоштва у студији Бориса Успенског / Богдан Косановић. - Библиографија: стр. 268-333

ISBN 978-86-7543-323-1 (брош.)

257.2(=16):81'22
COBISS.SR-ID 307492871


2-1 ФИЛОЗОФИЈА И ТЕОРИЈА РЕЛИГИЈЕ. ПРИРОДА РЕЛИГИЈЕ

СР 2017 М - 276
ЧОПРА, Дипак, 1947-
        Budućnost Boga : praktični pristup savremenoj duhovnosti / Dipak Čopra ; [prevod Irina Vujičić]. - Beograd : Leo Commerce, 2016 (Novi Sad : Sajnos). - 271 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Buđenje / [Leo Commerce])

Prevod dela: The Future of Good / Deepak Chopra. - Tiraž 1.000.

ISBN 978-86-7950-391-6 (broš.)

29-1 Чопра Д.
2-13
COBISS.SR-ID 223444492


2-2 ДОКАЗИ РЕЛИГИЈЕ. СВЕТЕ КЊИГЕ. СПИСИ

СР 2017 М - 277
ВОЛШ, Нил Доналд, 1943-
        Božja poruka svetu : sve ste me pogrešno razumeli / Nil Donald Volš ; [prevod Milica Simić]. - Beograd : Leo Commerce, 2016 (Novi Sad : Sajnos). - 203 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Buđenje)

Prevod dela: God's Message to the World / Neale Donald Walsch. - Tiraž 1.000.

ISBN 978-86-7950-400-5 (broš.)

2-293.1
2-584.5
COBISS.SR-ID 224551948

СР 2017 М - 278
ВОЛШ, Нил Доналд, 1943-
        Kod kuće s Bogom u životu koji se nikad ne završava : čudesna poruka ljubavi u poslednjem razgovoru sa Bogom / Nil Donald Volš ; [prevod Agencija Horas]. - Beograd : Leo Commerce, 2016 (Novi Sad : Sajnos). - 268 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Buđenje)

Prevod dela: Home with God, In a Life That Never Ends / Neale Donald Walsch. - Tiraž 1.000.

ISBN 978-86-7950-373-2 (broš.)

2-293.1
2-584.5
COBISS.SR-ID 221426956

СР 2017 М - 279
ВОЛШ, Нил Доналд, 1943-
        Razgovori s Bogom : jedan neobični dijalog. Knj. 2 / Nil Donald Volš ; [prevod Nenad Perišić]. - 2. izd. - Beograd : Leo Commerce, 2016 (Novi Sad : Sajnos). - 203 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Buđenje / [Leo Commerce, Beograd])

Prevod dela: Conversation with God / Neale Donald Walsch. - Na presavijenom delu kor. lista beleška o autoru. - Tiraž 1.000.

ISBN 978-86-7950-399-2 (broš.)

2-293.1
2-584.5
COBISS.SR-ID 224242956

СР 2017 М - 280
ВОЛШ, Нил Доналд, 1943-
        Razgovori s Bogom : jedan neobični dijalog. Knj. 3 / Nil Donald Volš ; [prevod Nenad Perišić]. - 2. izd. - Beograd : Leo Commerce, 2016 (Novi Sad : Sajnos). - 282 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Buđenje / [Leo Commerce, Beograd])

Prevod dela: Conversation with God / Neale Donald Walsch. - Na presavijenom delu kor. lista beleška o autoru. - Tiraž 1.000.

ISBN 978-86-83909-32-2 (broš.)

2-293.1
2-584.5
COBISS.SR-ID 225632780

СР 2017 М - 281
ВОЛШ, Нил Доналд, 1943-
        Šta je rekao Bog : 25 ključnih poruka iz Razgovora s Bogom, koje će promeniti vaš život i ceo svet / Nil Donald Volš ; [prevod Jovana Subotić, Gordana Subotić]. - Beograd : Leo Commerce, 2016 (Novi Sad : Sajnos). - 309 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Buđenje / [Leo Commerce, Beograd])

Prevod dela: What God Said / Neale Donald Walsch. - Tiraž 1.000.

ISBN 978-86-7950-402-9 (broš.)

2-293.1
2-584.5
COBISS.SR-ID 225634060

СР 2017 М - 282
        CARICA od Sabe i njen jedini sin Menjelek (I) ili, Kebra Nagast / [edited by] E. A. Wallis Budge ; [prevod s engleskog Snežana Kirilov]. - Beograd : West-East, 2017 (Beograd : Stil). - 232 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevedeno prema: The Queen of Sheba and Her Only Son Menyelek / by E.A. Wallis Budge. - Tiraž 333. - Str. 7-8: Predgovor srpskom izdanju knjige "Kebra Nagast" / Milan Vidojević. - Napomene i bibliografske reference uz tekst

ISBN 978-86-80595-21-4 (broš.)

27-252
27-252-277
091=411.4
COBISS.SR-ID 250723852


2-58 КОНТЕМПЛАЦИЈА И РЕФЛЕКСИВНА РЕЛИГИЈА. МИСТИЦИЗАМ

СР 2017 М - 283
СИНГЕР, Мајкл А.
        Nesputana duša : putovanje izvan sopstvenih granica / Majkl A. Singer ; [prevod Stanislav Todorović]. - 2. izd. - Beograd : Verba, 2017 (Sopot : Slava). - 234 str. ; 21 cm

Prevod dela: The Untethered Soul / Michael A. Singer. - Tiraž 1.000. - O autoru: str. [235]. - Bibliografija: str. 233-234.

ISBN 978-86-445-0036-0 (broš.)

2-584.5
159.947.3
COBISS.SR-ID 246581516


21/29 РЕЛИГИЈСКИ СИСТЕМИ. РЕЛИГИЈЕ И ВЕРЕ

СР 2017 М - 284
ЕЛИЈАДЕ, Мирча, 1907-1986
        Vodič kroz svetske religije / Mirča Elijade, Joan P. Kuliano ; [prevela s engleskog Anđelka Cvijić]. - 2. izd. - Beograd : Nova knjiga plus ; Podgorica : Nova knjiga, 2016 (Novi Sad : Artprint). - 374 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Riznica / [Nova knjiga plus, Beograd])

Prevod dela: The Eliade Guide to World Religions / Mircea Eliade, Ioan P. Cuoliano. - Tiraž 1.000. - Registar.

ISBN 978-86-6369-015-8 (NKP; karton)

21/29(031)
COBISS.SR-ID 228512780


221.3 ТАОИЗАМ

СР 2017 М - 285
ЛАО Це, 6впне?
        Тао Те Ђинг : дијалектика континуитета старог бесмртника / Лао Це ; [превео са кинеског и коментар] Миомир Аранђелковић ; [илустратор Санела Крушкић]. - 2. изд. - Београд : "Филип Фишњић", 2016 (Београд : Бирограф). - 196 стр. : илустр. ; 20 cm

Насл. изворника: Dao De Jing / Lao-Tse. - Тираж 500. - Предговор: стр. 9-13. - Лао Це-ова Дијалектика Континуитета: стр. 15-36. - Алхемија Фонтане Живота: стр. 183-188. - Библиографија: стр. 193-194. - Регистар.

ISBN 978-86-6309-050-7 (брош.)

221.3
14 Лао Це
141.33
COBISS.SR-ID 227677708

СР 2017 М - 286
ЛАО Це, 6впне?
        Тао Те Кинг : књига о животном путу и исправности / Лао Це ; превео и адаптирао Милош Вучковић. - 3. изд. - Београд : Досије студио, 2017 (Београд : Досије студио). - 95 стр. ; 17 cm

Преведено према: Tao Te Ching / by Lao Tzu. - Тираж 500. - Стр. 94-95: Поговор - предговор/ Милош Вучковић.

ISBN 978-86-6047-240-5 (брош.)

221.3
14 Лао Це
221.3-291
COBISS.SR-ID 240658956

СР 2017 М - 287
ЧУАНГ Це, 4впне-3впне
        Put / Čuang Ce ; priredio Tomas Merton ; [prevod Zvonko Baretić]. - 2. izd. - Beograd : Babun, 2016 (Beograd : Bubanj štampa). - 191 str. : ilustr. ; 16 x 16 cm

Prevedeno prema: The Way of Chuang Tzu. - Tiraž 418. - Napomena čitaocu: str. 11-15. - Put : studija o Čuang Ceu: str. 17-37. - Rečnik: str. 187-188. - Napomene: 190-191. - Bibliografija: str. 189.

ISBN 978-86-83737-72-7 (broš.)

221.3-1 Чуанг Це
821.581-1
COBISS.SR-ID 222357004


233 ОСНОВНИ ХИНДУИЗАМ

СР 2017 М - 288
БЕРНСТАЈН, Габријела, 1979-
        Vreme je za čuda : 108 tehnika koje će vam pomoći da ublažite stres, lagodnije živite i otkrijete svoj pravi cilj / Gabrijela Bernstajn ; [prevod Jovana Subotić, Gordana Subotić]. - Beograd : Leo commerce, 2016 (Novi Sad : Sajnos). - 219 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Biblioteka Buđenje)

Prevod dela: Miracles Now / Gabrielle Bernstein. - Autorkina slika. - Tiraž 1.000. - Beleška o autoru: str. [221].

ISBN 978-86-7950-422-7 (broš.)

233-852.5Y
COBISS.SR-ID 227520780

СР 2017 М - 289
ВАЈТ, Ганга, 1948-
        Joga izvan verovanja : probudite i produbite svoju praksu / Ganga Vajt ; sa Stingovim predgovorom ; [prevod Mirjana Petrović]. - Beograd : M. Petrović, 2017 (Pinosava : Standard 2). - 230 str. : ilustr. ; 24 cm

Autorova slika na presavijenom kor. listu. - Prevod dela: Yoga Beyond Belief / Ganga White. - Tiraž 500. - Jogi i pevač pod tušem: str. 17-20. - Str. 21-25: Uvid koji probuđuje: pristup jogi Gange Vajta / Mark Šlenc. - Str. 221-224: O autoru / Evelin de Bur. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

ISBN 978-86-900123-0-5 (broš.)

233-852.5Ј
COBISS.SR-ID 249020172

СР 2017 М - 290
ЕСМАН, Јан, 1960-
        Blaženstvo ljubavi = (Lovebliss) : suština samopoznaje : knjiga o Kundalini i vodič ka prosvetljenju sa novim tumačenjima četiri klasična spisa: Joga-sutre, Viđnanabairava, Spanda Karike, Pratjabiđnahridajam / od Jana Esmanna ; [prevod sa engleskog Aleksandar Đusić]. - 3. izd. - Beograd : Nova svest, 2017 (Beograd : Esotheria). - [XII], 294 str. ; 20 cm

Prevod dela: Lovebliss. - Tiraž 50. - Autor: str. [V]. - Bibliografija: str. 289-291.

ISBN 978-86-81044-01-8 (broš.)

233-852.5Y
COBISS.SR-ID 246688780

СР 2017 М - 291
ЕСМАН, Јан, 1960-
        Kundаlini Tantra : pesma oslobođenja / od Jana Esmanna ; predgovor David Spero ; [prevod sa engleskog Aleksandar Đusić]. - Beograd : Nova svest, 2017 (Beograd : Esotheria). - [VI], VI, 236 str. : autorova slika ; 21 cm

Prevod dela: Kundalini Tantra. - Tiraž 50. - Predgovor: str. I-VI. - Autor: str. 233-234. - Bibliografija: str. 231-232.

ISBN 978-86-81044-02-5 (broš.)

233-852.5Y
COBISS.SR-ID 246693388

СР 2017 М - 292
ЕСМАН, Јан, 1960-
        Priručnik za inicirane u Šaktipat Sida Jogu / Jan Esmann ; [prevod sa engleskog Milan Bojić]. - Beograd : Nova svest, 2017 (Beograd : Esotheria). - [VIII], 132 str. : autorova slika ; 21 cm

Prevod dela: Handbook for Shaktipat Siddha Yoga Initiates. - Tiraž 50. - Rečnik jogijskih pojmova: str. 15-26. - Autor: str. 129-130.

ISBN 978-86-81044-00-1 (broš.)

233-852.5Y
COBISS.SR-ID 246690060

СР 2017 М - 293
ЕСМАН, Јан, 1960-
        Prosvetljenje 1 na 1 : od neznanja do milosti / Jan Esmann ; [prevod sa engleskog Aleksandar Đusić]. - Beograd : Nova svest, 2017 (Beograd : Esotheria). - [VI],170 str. ; 21 cm

Prevod dela: Enlightenment 101. - Tiraž 50. - O autoru: str. 167-168.

ISBN 978-86-81044-03-2 (broš.)

233-852.5Y
COBISS.SR-ID 246685708

СР 2017 М - 294
ЏУДИТ, Анодеа, 1952-
        Joga čakri / Anodea Džudit ; [prevod Irina Vujičić]. - Beograd : Leo Commerce, 2016 (Novi Sad : Sajnos). - 387 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Buđenje)

Prevod dela: Anodea Judith's Chakra Yoga. - Tiraž 1.000. - O autorki: str. .[6]

ISBN 978-86-7950-387-9 (broš.)

233-852.5Y
COBISS.SR-ID 222840076

СР 2017 М - 295
ЏУДИТ, Анодеа, 1952-
        Krugovi života : klasični vodič za sistem čakri / Anodea Džudit ; [prevod Irina Vujičić]. - Beograd : Leo Commerce, 2016 (Novi Sad : Sajnos). - 369 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Biblioteka Buđenje)

Prevod dela: Wheels of Life / Anodea Judith. - Tiraž 1.000. - O autorki: str. 369.

ISBN 978-86-7950-403-6 (broš.)

233-852.5Y
COBISS.SR-ID 225079564


24 БУДИЗАМ

СР 2017 М - 296
ГОЛЕМАН, Данијел, 1946-
        Sila dobrote : Dalaj-Lamina vizija za naš svet / Danijel Goleman ; s engleskog preveo Vuk Šećerović. - Beograd : Geopoetika izdavaštvo, 2016 (Zemun : Birograf). - 261 str. ; 22 cm. - (Edicija Slobodni svet / [Geopoetika izdavaštvo])

Prevod dela: A Force for Good / Daniel Goleman. - Tiraž 1.000. - Dalaj-Lamin uvod: str. 9-10. - Beleška o autoru: str. [263]. - Napomene: str. 233-261.

ISBN 978-86-6145-243-7 (broš.)

243.4-732.2:929 Тензин Гјотсо, далај лама XIV
COBISS.SR-ID 226539020

СР 2017 М - 297
        MILAREPA / žitije najvećeg sveca Tibeta ; preveo Zoran Pavlović. - Beograd : Kokoro, 2017 (Beograd : Slava). - 282 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 500. - Str. 7: Predgovor / Dušan Ninić. - Str. 277-279: Pesnik, svetac i Čarobnjak Milarepa / Zoran Pavlović. - Napomene uz tekst. - Bibliografija: str. [285].

ISBN 978-86-89057-43-0 (broš.)

243.4-335:929 Миларепа
COBISS.SR-ID 229316364

СР 2017 М - 298
МУМОН Екаи, 1183-1260
        Мумонкан : непролазни пролаз : збирка зен коана / [Мумон Екаи] ; превела Соња Вишњић Жижовић. - Београд : Кокоро, 2017 (Београд : Зухра). - 85 стр. : илустр. ; 18 cm

Тираж 300. - Стр. 79-82: Непролазни пролаз Мумон Екаија / Соња Вишњић Жижовић. - Напомене уз текст.

ISBN 978-86-89057-42-3 (брош.)

244.82-472
COBISS.SR-ID 229315340

СР 2017 М - 299
ПУЧУ, Џао, 1907-2000
        Osnove budizma : pitanja i odgovori / Džao Puču ; prevela sa englaskog Marijana Sarić. - Beograd : Драслар, 2016 (Beograd : Draslar partner). - 175 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Trag)

Prevod dela: Essentials of Buddhism / Zhao Puchu. - Tiraž 1.000. - Na presavijenom delu kor.lista autorova slika i beleška o njemu.

ISBN 978-86-6475-021-9 (broš.)

242.5-1/-9
COBISS.SR-ID 228268812

СР 2017 М - 300
ЧОПРА, Дипак, 1947-
        Buda : priča o prosvetljenju / Dipak Čopra ; [prevod Ivana Tomić]. - Beograd : Leo Commerce, 2016 (Novi Sad : Sajnos). - 231 str. : autorova slika ; 23 cm

Prevod dela: Buddah / Deepak Chopra. - Tiraž 1.000. - O autoru: str. 231.

ISBN 978-86-7950-418-0 (broš.)

24-299.4
24-31 Буда
COBISS.SR-ID 227270924