претходна
наредна


25 АНТИЧКЕ РЕЛИГИЈЕ. МАЊИ КУЛТОВИ И РЕЛИГИЈЕ

СР 2017 М - 301
КИМОН, Франц, 1868-1947
        Astrologija kod Grka i Rimljana : predavanja iz istorije religije (1911-1912) / Franc Kimon ; preveo Aleksandar Maćešić. - 1. izd. - Beograd : Bukefal, 2016 (Beograd : Skripta Internacional). - 152 str. ; 18 cm. - (Biblioteka Astrolab ; 40)

Prevod dela: Astrologie et religion chez les Grecs et les Romains / Franz Cumont. - Tiraž 300. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

ISBN 978-86-89107-66-1 (broš.)

25(37+38)
133.52(37+38)
COBISS.SR-ID 221995532


255 КЛАСИЧНА АНТИКА

СР 2017 М - 302
КУН, Николай АлЬбертович, 1877-1940
        Legende i mitovi Stare Grčke / N. A.Kun ; [prevod sa ruskog jezika Zorica Zečević]. - Beograd : Neven, 2016 (Beograd : Neven). - 612 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Легенды и мифы Древней Греции / Николай Альбертович Кун. - Tiraž 500. - Str. 5-17: Predgovor / A. Bokščanin. - Napomene uz tekst.

ISBN 978-86-7842-374-1 (karton)

255.2-264
COBISS.SR-ID 226817292


257.7 СЛОВЕНСКЕ И БАЛТИЧКЕ РЕЛИГИЈЕ

СР 2017 М - 303
        PAD Arkone ili Sumrak slovenskog paganizma / Adam Bremenski ... [et al.] ; [predgovor, izbor priloga, prevod s danskog [i] sa engleskog, beleške] Rastko Kostić. - Beograd : Atos-DK, 2016 (Beograd : Zuhra Simić). - 456 str., [XXIV] str. s tablama : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 1.000. - Biografije autora priloga: str. 447-448. - Na koricama slika Rastka Kostića i beleška o njemu. - Napomene i bibliografske reference uz pojedine radove. - Bibliografija: str. 450-455.

ISBN 978-86-920255-0-1 (karton)

257.7(082.2)
257.7-144.2(082.2)
COBISS.SR-ID 225742348


26 ЈУДАИЗАМ

СР 2017 М - 304
РОЗАНОВ, Василий Васильевич, 1856-1919
        Јудаизам / Василиј Розанов ; превела с руског Људмила Јоксимовић. - Београд : Логос, 2016 (Београд : Зухра). - 175 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Руски боготражитељи / [Логос, Београд])

Превод дела: Юудаизм / Василий Васильевич Розанов. - Тираж 300. - Напомене уз текст.

ISBN 978-96-88409-74-2 !

26-1/-9
COBISS.SR-ID 226074636


27 ХРИШЋАНСТВО. ХРИШЋАНСКЕ ЦРКВЕ И ВЕРОИСПОВЕСТИ

СР 2017 М - 305
МОРИС, Роберт
        Blagosloven život : otkriti nagrade velikodušnog načina života : vodič za napredak u teškim ekonomskim vremenima / Robert Morris ; [prevod Tamara Vojvodić]. - Silbaš : Syloam, 2016 (Subotica : 1909. Minerva). - 211 str. ; 24 cm

Prevod dela: The Blessed life. - Tiraž 1.000. - Na koricama autorova slika i beleška o njemu.

ISBN 978-80-89414-69-7 (karton)

27(035)
COBISS.SR-ID 308079367

СР 2017 М - 306
ШАЊЕК, Фрањо, 1939-
        Улога церкви у историї чловечества : преклад з горватского / Франьо Шанєк, Роман Миз. - Нови Сад : Парохия св. Петра и Павла ; Петроварадин : Максима ґраф, 2017 (Петроварадин : Maxima graf). - 91 стр. ; 23 cm

Тираж 200.

ISBN 978-86-88983-32-7 (МГ; брош.)

27(091)(075.8)
COBISS.SR-ID 313705735


27-1 ХРИШЋАНСКА ТЕОЛОГИЈА

СР 2017 М - 307
ФЛОРОВСКИЙ, Георгий ВасилЬевич, 1893-1979
        Откривење и философија : лукавство ума / Георгије Флоровски ; [приређивачи Благоје Пантелић, Златко Матић ; преводиоци Тамара Горелова ... [и др.]]. - Пожаревац : Епархија браничевска, Одбор за просвету и културу, 2017 (Ужице : Графичар). - XXX, 167 стр. ; 25 cm. - (Сабрана дела / Георгије Флоровски ; књ. 18)

Антологијски избор. - Тираж 500. - Стр. VII-VIII: Реч издавача / еп. браничевски Игнатије. - На корицама белешка о аутору. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Садржи и: Икуменски учитељ о. Георгије Флоровски / митрополит пергамски Јован Зизијулас.

ISBN 978-86-87329-55-3 (картон)

271.2-1 Флоровски Г.
271.2-67:1
COBISS.SR-ID 230511372

СР 2017 М - 308
ФЛОРОВСКИЙ, Георгий ВасилЬевич, 1893-1979
        Теологија историје. 1, Црква и царство / Георгије Флоровски ; [приређивачи Томислав Пауновић, Златко Матић ; преводиоци Томислав Пауновић, Драган Степковић]. - Пожаревац : Епархија браничевска, Одбор за просвету и културу, 2016 (Ужице : Графичар). - XXX, 199 стр. ; 25 cm. - (Сабрана дела / Георгије Флоровски ; књ. 16)

Антологијски избор. - Тираж 500. - Стр. VII-VIII: Реч издавача / еп. браничевски Игнатије. - На корицама белешка о аутору. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија уз сваки чланак. - Садржи и: Икуменски учитељ о. Георгије Флоровски / митрополит пергамски Јован Зизијулас.

ISBN 978-86-87329-47-8 (картон)

271.2-1 Флоровски Г.
COBISS.SR-ID 226331660

СР 2017 М - 309
ФЛОРОВСКИЙ, Георгий ВасилЬевич, 1893-1979
        Упоредно богословље : јединство у различитости / Георгије Флоровски ; [приређивачи Златко Матић, Марко Ђурђевић ; преводиоци Марко Ђурђевић, Томислав Пауновић]. - Пожаревац : Епархија браничевска, Одбор за просвету и културу, 2016 (Ужице : Графичар). - XXX, 219 стр. ; 25 cm. - (Сабрана дела / Георгије Флоровски ; књ. 11)

Антологијски избор. - Тираж 500. - Стр. VII-VIII: Реч издавача / еп. браничевски Игнатије. - На корицама ауторова слика и белешка о њему. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Садржи и: Икуменски учитељ о. Георгије Флоровски / митрополит пергамски Јован Зизијулас.

ISBN 978-86-87329-53-9 (картон)

271.2-1 Флоровски Г.
27-675
COBISS.SR-ID 228204812


27-18 ХРИШЋАНСКА АНТРОПОЛОГИЈА

СР 2017 М - 310
ЏОНС, Алонзо Т., 1850-1923
        Besmrtnost duše : Da li je to biblijska doktrina? / Alonzo T. Džons. - 1. izd. - Beograd : B. Đurić, 2016 (Beograd : Apollo Graphic Production). - 41 str., [9] str. s tablama ; 14 cm

Prevod dela: The Immortality of the Soul / Alonzo Trevier Jones. - Tiraž 50. - Napomene uz tekst.

ISBN 978-86-920741-0-3 (broš.)

279.14-187-277
279.14-246-277
COBISS.SR-ID 228214540


27-23/-27 БИБЛИЈА. КРИТИКЕ. УВОДИ У БИБЛИЈУ. ТУМАЧЕЊА

СР 2017 М - 311
БЛЕКЕНБАЈКЕР, Френсис
        О чему се заправо ради у Библији? : библијски приручник за децу : базирано на најпродаванијој књизи др Хенријете Мирс / Френсис Блекенбајкер ; предговор Били Грејам ; [превод Тијана Деспотовска]. - Београд : Препород, 2016 (Нова Пазова : Euro Dream). - 352 str. : илустр. ; 24 cm

Превод дела: What the Bible is All About / Frances Blankenbaker. - Тираж 500. - Предговор: стр. 4.

ISBN 978-86-423-0456-4 (broš.)

27-23-277(02.053.2)
COBISS.SR-ID 222539788

СР 2017 М - 312
ВАГОНЕР, Елет Џозеф, 1855-1916
        Jevanđelje u Poslanici Rimljanima : serija predavanja preuzeta iz Biltena Generalne konferencije 1891. / Ellet J. Waggoner ; [prevod sa engleskog Suzana Stojanovski]. - 1. izd. - Beograd : B. Đurić, 2017 (Beograd : Apollo Graphic Production). - 143 str. ; 21 cm

Prevod dela: Studies in the Book of Romans. - Tiraž 50.

ISBN 978-86-920741-3-4 (broš.)

279.14-248.42-277
COBISS.SR-ID 230490124

СР 2017 М - 313
ВАГОНЕР, Елет Џозеф, 1855-1916
        Jevrejima poslanica - komentari : serija predavanja preuzeta iz Biltena Generalne konferencije 1897. / Ellet J. Waggoner. - 1. izd. - Beograd : B. Đurić, 2016 (Beograd : Apollo Graphic Production). - 186 str., [6] str. s tablama ; 21 cm

Prevod dela: Studies in the Book of Hebrews. - Tiraž 50. - Napomene uz tekst.

ISBN 978-86-920741-1-0 (broš.)

279.14-248.74-277
COBISS.SR-ID 228214284

СР 2017 М - 314
        ВЕЛИКА илустрована Библија : препричана и објашњена од постања до откривења / [главни уредник Мајкл Колинс] ; редакција Радомир Ракић ; [превод Марија Стајић ... [и др.] ; картограф Ед Мерит]. - Београд : Младинска књига, 2017 (Словачка). - 512 стр. : илустр. ; 31 cm

Превод дела: The Illustrated Bible. - Тираж 2.000. - Стр. 10: Предговор / Michael Collins. - Речник: стр. 496-499. - Регистар.

ISBN 978-86-7928-423-5 (картон)

27-23-277
COBISS.SR-ID 238699532

СР 2017 М - 315
        DURCH den Glauben denken : Aufsätze aus der serbischen Theologie heute / herausgegeben von Bogoljub Šijaković. - Belgrad : Orthodox-Theologische Fakultät, 2017 (Belgrad : Donat graf). - 201 str. ; 21 cm

Tiraž 500. - Str. 7: Vorbemerkung / B. [Bogoljub] Š. [Šijaković]. - Die Autoren: str. 198-201. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

ISBN 978-86-7405-185-6 (broš.)

27-23-277(082)
271.2-1(082)
COBISS.SR-ID 247028492

СР 2017 М - 316
        ПРЕМУДРОСТИ Соломонове / у преводу са јелинског оригинала митрополита црногорско-приморског Амфилохија ; са тумачењима Владете Јеротића. - Београд : Ars Libri : Задужбина Владете Јеротића : Партенон, 2007 (Бор : Терција). - 127 стр. ; 21 cm

Ауторова слика на корицама. - Тираж 500. - Стр. 9-12: Уводна ријеч о књизи Премудрости Соломонове / митрополит Амфилохије. - Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 978-86-7588-265-7 (AL)
ISBN 978-86-7157-783-0 (Партенон)
ISBN 978-86-7157-786-1 (комплет;картон)

27-245.36
271.2-245.36-277
COBISS.SR-ID 244169996

СР 2017 М - 317
ПРЕСКОТ, Вилијам В., 1855-1944
        Spasitelj sveta ; & Pobeda u Hristu / William W. Prescott ; [prevod sa engleskog Spasitelj sveta - Suzana Stojanovski, Pobeda u Hristu - Božidar Lazić]. - 1. izd. - Beograd : B. Đurić, 2017 (Beograd : Apollo Graphic Production). - 126 str. ; 21 cm

Prevodi dela: 1. The Saviour of the World ; 2. Victory in Christ. - Tiraž 50. - Napomene uz tekst.

ISBN 978-86-920741-4-1 (broš.)

279.14-246-277
COBISS.SR-ID 240491788

СР 2017 М - 318
ХЕЈС, Скот
        Божија порука за тинејџере : илустроване библијске приче за младе / [приређивачи] Скот Хејс и Лин П. Кемп ; [илустрације Фред Апс ; превод Бранко Бјелајац]. - 2. изд. - Београд : Иконос, 2017 (Нова Пазова : Euro Dream). - VIII, 256 стр. : илустр. ; 31 cm

Превод дела: Illustrated Bible Stories for Young People / Scott Hayes & Lynn R. Camp. - Тираж 5.000.

ISBN 978-86-83661-36-7 (картон)

27-23-277(02.053.2)
COBISS.SR-ID 229191180

СР 2017 М - 319
ХЕЈС, Скот
        Božija poruka za tinejdžere : ilustrovane biblijske priče za mlade / [priređivači] Skot Hejs i Lin P. Kemp ; [ilustracije Fred Aps ; prevod Branko Bjelajac]. - Beograd : Ikonos, 2017 (Nova Pazova : Euro Dream). - VIII, 256 стр. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Illustrated Bible Stories for Young People / Scott Hayes & Lynn R. Camp. - Tiraž 5.000.

ISBN 978-86-83661-40-4 (karton)

27-23-277(02.053.2)
COBISS.SR-ID 243216908


27-23 БИБЛИЈА. СТАРИ И НОВИ ЗАВЕТ

СР 2017 М - 320
АРМОР, Мајкл К., 1944-
        Библија за младе читаоце / Мајкл К. Армор ; [превод Бранко Бјелајац]. - 2. изд. - Београд : Иконос, 2017 (Нова Пазова : Euro Dream). - 267 стр. : илустр. ; 22 cm

Превод дела: The Bible for Young Readers / Michael C. Armour. - Тираж 10.000.

ISBN 978-86-83661-35-0 (картон)

27-23(02.053.2)
COBISS.SR-ID 229191436

СР 2017 М - 321
АРМОР, Мајкл К., 1944-
        Biblija za mlade čitaoce / Majkl K. Armor ; [prevod Branko Bjelajac]. - Beograd : Ikonos, 2017 (Nova Pazova : Euro Dream). - 267 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: The Bible for Young Readers / Michael C. Armour. - Tiraž 5.000.

ISBN 978-86-83661-38-1 (karton)

27-23(02.053.2)
COBISS.SR-ID 229191692

СР 2017 М - 322
ARMOUR, Michael C., 1944-
        Biblia malého čitatel'a / Michael C. Armour ; [preklad Viktória Marcinová]. - Beograd : Ikonos, 2017 (Nova Pazova : Euro Dream). - 265 str : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The Bible for Young Readers / Michael C. Armour. - Tiraž 5.000.

ISBN 978-86-83661-42-8 (broš.)

27-23(02.053.2)
COBISS.SR-ID 243234316

СР 2017 М - 323
ВУЛФ, Тони
        Библија / [илустровао Тони Вулф ; превео са италијанског Александар Петровић]. - Београд : Публик практикум, 2017 (Кина). - 59 стр. : илустр. ; 25 х 27 cm

Превод дела: La Bibbia / Tony Wolf. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-6035-420-6 (картон)

27-23(02.053.2)
COBISS.SR-ID 228452364

СР 2017 М - 324
        ПСАЛТИР / [приредили архимандрит Варнава, протосинђел Димитрије]. - Београд : А. Радосављевић, 2016 (Београд : Colorgrafx). - 283 стр. ; 18 cm

Према поговору, псалме је превео Ђура Даничић. - Тираж 1.000. - Стр. 5-7: Предговор / епископ Николај (Велимировић). - Стр. 282-283: Реч уз ово издање Псалтира / приређивачи.

ISBN 978-86-918347-3-9 (картон)

27-246.2
COBISS.SR-ID 221302028


27-246 КРИТИКЕ. УВОД У НОВИ ЗАВЕТ. ТУМАЧЕЊА

СР 2017 М - 325
БОНХЕФЕР, Дитрих, 1906-1945
        Цена Христовог следбеништва / Дитрих Бонхефер ; [преводилац Зоран Шикања]. - Београд : Иконос, 2016 (Нова Пазова : Euro Dream). - 274 стр. : ауторова слика ; 21 cm

Превод дела: Nachfolge / Dietrich Bonhoeffer. - Тираж 2.000. - Стр. 5-8: Предговор српском издању / Бранко Бјелајац. - О аутору: стр. 272-274. - Напомене уз текст.

ISBN 978-86-83661-37-4 (брош.)

27-246-277
274.5-1
274.5-725:929 Бонхефер Д.
COBISS.SR-ID 227752716

СР 2017 М - 326
ВАГОНЕР, Елет Џозеф, 1855-1916
        Galatima poslanica : komentari / Elet Džozef Vagoner i A. T. Džons ; [preveo sa engleskog Branko R. Đurić]. - Beograd : Preporod, 2017 (Nova Pazova : Euro Dream). - 192 str. ; 21 cm

Prevod dela: Glad Tidings / Ellet J. Waggoner & Alonzo T. Jones. - Tiraž 500. - Napomene uz tekst.

ISBN 978-86-423-0509-7 (broš.)

279.13-248.48-277
COBISS.SR-ID 237858316

СР 2017 М - 327
ВАЈТ, Елен, 1827-1915
        Христос васкрсе / Елен Г. Вајт ; [превод са енглеског Смарагда Стефановић]. - Београд : Препород, 2017 (Нова Пазова : Еuro dream). - 95 стр. ; 20 cm

Превод дела: The Desire of Ages / by Ellen G. White. - Тираж 1.000.

ISBN 978-86-423-0496-0 (брош.)

279.13-312.9
279.13-246-277
COBISS.SR-ID 229681420

СР 2017 М - 328
МИЧЕЛ, Маргарет М., 1956-
        Павле, Коринћани и рођење хришћанске херменеутике / Маргарет М. Мичел ; са енглеског превела Фива Савковић. - Градац : Манастир Градац ; [Београд] : Универзитет, Православни богословски факултет, Библијски институт, 2017 (Краљево : Принт-промет). - XII, 186 стр. : илустр. ; 21 cm

Превод дела: Paul, the Corinthians and the Birth of Christian Hermeneutics / Margaret M. Mitchell. - Тираж 500. - Стр. VII-XII: Увод у српско издање / Предраг Драгутиновић. - На корицама белешка о ауторки. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 161-170. - Регистри.

ISBN 978-86-909951-7-2 (Градац; брош.)

271.2-248.44/.46-277
27-277.2
COBISS.SR-ID 247382284


27-282 БОГОСЛУЖБЕНЕ КЊИГЕ

СР 2017 М - 329
        БИБЛИЈСКЕ песме / [приредили Анисија (Црцорска), Иларион (Богојевић), Слободан Обрадовић]. - Горњи Милановац : Лио, 2017 (Горњи Милановац : Лио). - 63 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Славенољубије. коло друго ; књ. 6)

Упоредо црквенословенски текст и срп. превод. - Тираж 500. - Неколико речи о књизи Библијске песме: стр. 53-57.

ISBN 978-86-89349-23-8 (брош.)

271.2-282.7
COBISS.SR-ID 241996300

СР 2017 М - 330
        ПОСНИ Триод : Света велика седмица Страсна / превео са грчког епископ Артемије. - Београд : А. Радосављевић, 2016 (Београд : Colorgrafx). - 252 стр. : илустр. ; 25 cm

Тираж 500. - Стр. 7-8: Реч уз ово издање / преводилац [епископ Артемије]. - Напомене уз текст.

ISBN 978-86-918347-4-6 (картон)

271.2-282.7
COBISS.SR-ID 222198284