претходна
наредна
СР 2017 М - 361
ТКАЧËВ, Андрей, 1969-
        У присуству Бога : беседе о Старом завету / Андреј Ткачов ; превела са руског Марина Тодић ; [приредио Игњатије Шестаков]. - Стари Бановци ; Београд : Бернар, 2016 (Београд : Финеграф). - 130 стр. : ауторова слика ; 22 cm. - (Изабрана дела оца Андреја Ткачова)

Превод дела: В присутствии Бога / Андрей Ткачев. - Тираж 1.000.

ISBN 978-86-6431-029-1 (картон)

271.2-475.5
COBISS.SR-ID 225892108


27-5 ХРИШЋАНСКИ ОБРЕД И РИТУАЛ. ЛИТУРГИЈА. МОЛИТВЕ. АСКЕТИЗАМ

СР 2017 М - 362
ГАЛУС, Ласло, 1976-
        Sedam molitava Isusa Hrista : otkrivanje smisla molitve u svetu koji se ruši / Laslo Galus ; [sa engleskog teksta preveo Božidar Lazić]. - Beograd : Preporod, 2016 (Nova Pazova : Euro Dream). - 147 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: The Seven Prayers of Jesus Christ / Laszlo Gallus. - Tiraž 1.000. - Na koricama podnaslov: smisao molitve u svetu koji se ruši. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 141-147.

ISBN 978-86-423-0474-8 (broš.)

27-534.3
COBISS.SR-ID 225479948

СР 2017 М - 363
ЕКХАРТ, око 1260-1327
        Све што сазнајемо сазнаје нас : у спиритуалном животу / Мајстор Екхарт ; приредио и превео Небојша Здравковић. - Београд : Службени гласник, 2017 (Београд : Службени Гласник). - 150 стр. ; 18 cm. - (Библиотека Уметност и култура. Колекција 1001 књига ; 79)

Антологијски извор. - Стр. 7-20: Елементи уз Екхарта / Небојша Здравковић. - Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 978-86-519-2065-6 (брош.)

27-587
272-475.5
14:929 Екхарт
COBISS.SR-ID 235436300


27-523.4/.6 ХРИШЋАНСКЕ ЦРКВЕНЕ ГРАЂЕВИНЕ. ЦРКВЕ. МАНАСТИРИ

СР 2017 М - 364
        ДУХОВНИ источници. [Књ. 3], О Светој Гори и Хиландару. [Књ. 1] / приредио Томислав Ж. Поповић ; [фотографије Томислав Ж. Поповић ... [и др.]]. - 2. изд. - Београд : Невен : [Feniks libris], 2017 (Београд : Невен). - 261 стр. : фотогр. ; 31 cm

Тираж 500.

ISBN 978-86-7844-206-3 (Феникс; karton)

271.2-726.1(570)-523.6(495.631)(082)
726.71(495.631)(082)
271.2-29
COBISS.SR-ID 230156556

СР 2017 М - 365
        ДУХОВНИ источници. [Књ. 4], О Светој Гори и Хиландару. [Књ. 2] / приредио Томислав Ж. Поповић ; [фотографије Томислав Ж. Поповић ... [и др.]]. - 2. изд. - Београд : Невен, 2017 (Београд : Невен). - 261 стр. : фотогр. ; 31 cm

Тираж 500.

ISBN 978-86-7842-345-1 (картон)

271.2-726.1(570)-523.6(495.631)(082)
726.71(495.631)(082)
271.2-788-1/-9(495.631)(082)
271.2-29
COBISS.SR-ID 230157068

СР 2017 М - 366
КАНДИЋ, Оливера, 1936-
        Сопоћани : историја и архитектура манастира / Оливера Кандић ; [фотографије Оливера Кандић ... [и др.] ; превод Јелена Ердељан ; индекс Гордана Јовановић]. - Београд : Друштво конзерватора Србије, 2016 (Београд : Службени гласник). - 278 стр. : илустр. ; 31 cm.

Белешка о аутору на превитку омота. - Тираж 1000. - Библиографија: стр. 267-271. - Summary. - Регистар.

ISBN 978-86-905153-9-4 (картон са омотом)

271.222(497.11)-523.6-9
726.71(497.11)
COBISS.SR-ID 224563468


27-53 ХРИШЋАНСКИ ОБРЕДНИ ЧИНОВИ

СР 2017 М - 367
        ТИПИК : богослужбене напомене за годину Господњу 2017. / [приредио Стефан Ћосић]. - Београд : Свети архијерејски синод Српске православне цркве, 2017 (Београд : Штампарија Издавачке фондације Архиепископије београдско-карловачке Српске Православне Цркве). - 1072 стр. ; 25 cm

Тираж 1.000. - Напомене и бибилиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 1071-1072.

ISBN 978-86-7295-057-1 (брош.)

271.2-532.2"2017"(035)
COBISS.SR-ID 229876748


27-58 КОНТЕМПЛАТИВНА И РЕФЛЕКСИВНА РЕЛИГИЈА. АСКЕТИЗАМ. ИСИХАЗАМ

СР 2017 М - 368
ЛАРШЕ, Жан-Клод, 1949-
        Лечење духовних болести : увод у аскетску традицију Православне цркве / Жан Клод Ларше ; превели Ненад Стаменковић и Иван Јовановић ; редактор превода Данило Николић. - Београд : Службени гласник ; Ниш : Међународни центар за црквене студије, 2017 (Београд : Гласник). - 779 стр. ; 23 cm. - (Филозофско-теолошка едиција)

Превод дела: Thérapeutique des maladies spirituelles / Jean-Claude Larchet. - Тираж 700. - Стр. 771-777: Монументални саборник о лечењу духовних болести / Данило Николић. - Белешка о аутору: стр. 779-[780]. - Напомене и бибилиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 747-769.

ISBN 978-86-519-1335-1 (СГ)
ISBN 978-86-80136-08-0 (МЦПС; брош.)

271.2-585
271.2-42
COBISS.SR-ID 244643852

СР 2017 М - 369
НИКОДИМ Светогорац, свети, 1749-1809
        Невидљива борба / свети Никодим Агиорит ; са руског превео епископ Хризостом (Војиновић). - Београд : Принцип Прес, 2017 (Београд : Портал). - 198 стр. : илустр. ; 20 cm

Тираж 2.000.

ISBN 978-86-6189-107-6 (брош.)

271.2-58
COBISS.SR-ID 241587980


27-67 ОДНОСИ ХРИШЋАНСТВА ПРЕМА ДРУГИМ РЕЛИГИЈАМА ИЛИ ПРЕМА ДРУШТВУ У ЦЕЛИНИ

СР 2017 М - 370
КРСТИЋ, Зоран, 1962-
        Хришћанство у вртлозима савремености / Зоран Крстић. - Пожаревац : Епархија браничевска, Одбор за просвету и културу ; Крагујевац : Каленић, 2016 (Ужице : Графичар). - 165 стр. ; 21 cm. - (Филозофско-теолошка библиотека ; књ. 3)

Тираж 500. - Део текст упоредо на срп. и енгл језику. - Др Зоран Крстић: стр. [166-167]. - Напомене и бибилиографске референце уз текст. - Регистар.

ISBN 978-86-87329-51-5 (брош.)

27-67
322
342.731
271.2-426:608.1
COBISS.SR-ID 223610892

СР 2017 М - 371
        КRŠĆANI i Јevreji u Оsmanskoj carevini : funkcioniranje jednog pluralnog društva / [urednici] Benjamin Braude i Bernard Lewis ; [prijevod Mirza Sarajkić (Uvod) i Ahmet Alibašić (ostalo)]. - Sarajevo : Centar za napredne studije ; Beograd : Balkanski centar za Bliski istok, 2016 (Beograd : Glasnik). - 189 str. ; 21 cm

Prevod dela: Christians and Jews in the Ottoman Empire / edited by Benjamin Braude i Bernard Lewis. - Tiraž 500. - Str. 7-72: Uvod / Benjamin Braude i Bernard Lewis. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

ISBN 978-86-80804-00-2 (Balkanski centar za Bliski istok; broš.)

27-67:28(560)(082)
26-67:28(560)(082)
94(=411.16)(560)(082)
COBISS.SR-ID 228429580


27-675 ЕКУМЕНИЗАМ

СР 2017 М - 372
САМАРЏИЈА, Благоје, 1932-
        Na pragu novog svetskog carstva : ko su režiseri i tvorci novog svetskog carstva? / Blagoje Samardžija, Rasel Baril. - 2. izmenjeno izd. - Beograd : Preporod, 2017 (Nova Pazova : Euro dream). - 214 str. : ilustr. ; 21 cm

Prethodno izd. objavio Euro dream 2015. - Tiraž 1.000. - Sadržaj: Deo 1, Ekumenizam - rešenje ili promašaj / Blagoje Samardžija. Deo 2, Novi svetski poredak / Rasel Baril ; prevod Smaragda Stefanović.

ISBN 978-86-423-0497-7 (broš.)

27-675
061.236.6
327.88
COBISS.SR-ID 230715404

СР 2017 М - 373
ФЛОРОВСКИЙ, Георгий ВасилЬевич, 1893-1979
        Екуменски дијалог : теологија и историја. 1 / Георгије Флоровски ; [приређивачи Владимир Цветковић, Mарко Ђурђевић]. - Пожаревац : Епархија браничевска, Одбор за просвету и културу, 2016 (Крагујевац : Графостил). - XXX, 163 стр. ; 25 cm. - (Сабрана дела / Георгије Флоровски ; књ. 12)

Антологијски избор. - Тираж 500. - Стр. VII-VIII: Реч издавача / епископ пожаревачко-браничевски Игнатије. - На корицама ауторова слика и белешка о њему. - Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 978-86-87329-43-0 (картон)

27-675
271.2-1
COBISS.SR-ID 219841292

СР 2017 М - 374
ФЛОРОВСКИЙ, Георгий ВасилЬевич, 1893-1979
        Екуменски дијалог : теологија и историја. 3 / Георгије Флоровски ; [приређивачи Томислав Пауновић, Mарко Ђурђевић]. - Пожаревац : Епархија браничевска, Одбор за просвету и културу, 2016 (Ужице : Графичар). - XXX, 167 стр. ; 25 cm. - (Сабрана дела / Георгије Флоровски ; књ. 14)

Антологијски избор. - Тираж 500. - Стр. VII-VIII: Реч издавача / епископ пожаревачко-браничевски Игнатије. - На корицама белешка о аутору. - Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 978-86-87329-45-4 (картон)

27-675
271.2-1
COBISS.SR-ID 219842828


27-72-1 ЕКЛИСИОЛОГИЈА

СР 2017 М - 375
ФЛОРОВСКИЙ, Георгий ВасилЬевич, 1893-1979
        Евхаристијска еклисиологија : Христос - Црква - Евхаристија / Георгије Флоровски ; [приређивач Златко Матић ; преводиоци Марко Ђурђевић, Милан Хајдер]. - Пожаревац : Епархија браничевска, Одбор за просвету и културу, 2016 (Ужице : Графичар). - XXX, 166 стр. ; 25 cm. - (Сабрана дела / Георгије Флоровски ; књ. 10)

Антологијски избор. - Тираж 500. - Стр. VII-VIII: Реч издавача / еп. браничевски Игнатије. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Садржи и: Икуменски учитељ о. Георгије Флоровски / митрополит пергамски Јован Зизијулас.

ISBN 978-86-87329-48-5 (картон)

271.2-72-1
27-528.8-276.63
COBISS.SR-ID 227233292


27-725 СВЕШТЕНСТВО. ПАСТИРСКО БОГОСЛОВЉЕ

СР 2017 М - 376
БЛУМ, Антоний Борисович, 1914-2003
        Живот. Болест. Смрт / митрополит Антоније. - Жича : Манастир Жича, 2016 (Краљево : АДМ графика). - 166 стр. ; 16 cm. - (Библиотека Мали мисионар / Манастир Жича ; књ. 4)

Превод дела: Жизнь. Болезнь. Смерть / Митрополит Сурожский Антоний. - Тираж 1.000.

ISBN 978-86-85271-36-6 (брош.)

271.2-725-46
271.2-185.5
271.222(470)-726.1:929 Антоније, сурошки митрополит(047.53)
COBISS.SR-ID 226466316


27-726 СТЕПЕНИ СВЕШТЕНСТВА. АРХИЈЕРЕЈИ. СВЕШТЕНИЦИ. ЂАКОНИ

СР 2017 М - 377
НИКОЛАЙ, монах
        Вапај за духовним животом : схиархимандрит Исаија (Каравај) 10.16.1926. - 06.03.2011. / монах Николај ; [превела Биљана Тодорчевић]. - 1. изд. - Крагујевац : Духовни луг, 2017 (Нови Сад : Артпринт). - 178 str. : фотогр. ; 21 cm. - (Библиотека Чисто срце / [Духовни луг] ; књ 1)

Превод дела: Плач о духовной жизни / послушник Николай. - Тираж 500. - Напомене уз текст.

ISBN 978-86-89361-64-3 (брош.)

271.222(470)-788-726.3:929 Каравај И. М.
271.2-472
COBISS.SR-ID 230397708


27-788 МОНАШКИ РЕДОВИ. МОНАШТВО. ВЕРСКИ РЕДОВИ. АСКЕТИЗАМ

СР 2017 М - 378
СПИК, Грејам, 1946-
        Света Гора : обнова у рају / Грејам Спик ; превео Владета Јанковић. - Београд : Задужбина Светог манастира Хиландара : Друштво пријатеља Свете Горе Атонске, 2016 (Београд : Финеграф). - 288 стр. : илустр. ; 24 cm

Превод дела: Mount Athos : Renewal in Paradise / Graham Speake. - Тираж 1.000. - Речник појмова: стр. 275-276. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 269-274. - Регистар.

ISBN 978-86-7768-088-6 (Задужбина; брош.)

271.2-788-1/-9(495.631)
94(495.631)
COBISS.SR-ID 226582540

СР 2017 М - 379
ФЛОРОВСКИЙ, Георгий ВасилЬевич, 1893-1979
        Аскетско богословље. 1, ехо Царства / Георгије Флоровски ; [приређивачи Благоје Пантелић, Златко Матић ; преводиоци Јована Лазић, Смиљана Ћурчић]. - Пожаревац : Епархија браничевска, Одбор за просвету и културу, 2017 (Ужице : Графичар). - XXX, 169 стр. ; 25 cm. - (Сабрана дела / Георгије Флоровски ; књ. 8)

Антологијски избор. - Тираж 500. - Стр. VII-VIII: Реч издавача / еп. браничевски Игнатије. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Садржи и: Икуменски учитељ о. Георгије Флоровски / митрополит пергамски Јован Зизијулас.

ISBN 978-86-87329-56-0 (картон)

27-788-1/-9
27-585
271.2-1 Флоровски Г.
COBISS.SR-ID 232742668

СР 2017 М - 380
ČELIKOVIĆ, Katarina, 1960-
        A mennyországba vezető létra : Isten szolgája Sztantity Tamás Gellért atya nyomában / szöveg Čeliković Katarina ; illusztráció Miković Žigmanov Ružica ; [az illusztrációkat fényképezte Juriga Augustin ; magyarra fordította Varga Enikő]. - Zagreb : Sztantity Tamás Gellért kármelita atya Viceposztulatúrája ; Zombor : Zombori Kármelita Rendház, 2016 (Subotica : Printex). - 16 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm

Prevod dela: Ljestve za nebo. - Tiraž 1.000.

ISBN 978-86-908631-6-7 (broš.)

27-789.34:929 Stantić G. T.
COBISS.SR-ID 305634567


27-9 ЦРКВЕНА ИСТОРИЈА. ОПШТА ИСТОРИЈА ХРИШЋАНСКЕ ЦРКВЕ

СР 2017 М - 381
ЈЕРОНИМ Стридонски, свети, око 340-420
        О знаменитим мужевима / свети Јероним Стридонски ; увод и превод са латинског Радован Пилиповић. - Београд : Хришћански културни центар др Радован Биговић, 2017 (Београд : ДонатГраф). - 262 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Хришћански извори ; књ. 3)

Упоредо лат. текст и срп. превод. - Превод дела: De viris illustribus / Eusebius Hieronymus Stridonensis. - Тираж 500. - Св. Јероним Стридонски и историјски контекст Знаменитих мужева: стр. 15-30. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Изабрана библиографија: стр. 12-14. - Напомене: стр. 120-182. - Додаци: стр. 183-232. - Регистри.

ISBN 978-86-85273-40-7 (брош.)

27-9:929"00/03"
821.14'03+821.124'02]:929"00/03"
821.124'04.09 Јероним Стридонски, свети
COBISS.SR-ID 250763788


27-9"01/..." ПАТРОЛОГИЈА

СР 2017 М - 382
АМАН, Адалбер Г., 1910-2000
        Pracrkva i Rimska imperija / A. G. Hamman ; [prevod s hrvatskog Zoran Bukur]. - Pančevo : Habit013, 2016 (Pančevo : Magprint). - 238 str., [4] str. s geogr. kartama ; 21 cm

Izv. stv. nasl.: La vie quotidienne des premiers chrétiens. - Tiraž 500. - Str. 7-9: Reč urednika / Zoran Bukur.

ISBN 978-86-87637-16-0 (broš.)

27-9"95/197"
27-43"97/197"
316.728(34)"95/197"
COBISS.SR-ID 224216588

СР 2017 М - 383
ФЛОРОВСКИЙ, Георгий ВасилЬевич, 1893-1979
        Аскетско богословље. 2, облак сведока / Георгије Флоровски ; [приређивачи Благоје Пантелић, Златко Матић ; преводиоци Смиљана Ћурчић, Драган Степковић]. - Пожаревац : Епархија браничевска, Одбор за просвету и културу, 2017 (Ужице : Графичар). - XXX, 173 стр. ; 25 cm. - (Сабрана дела / Георгије Флоровски ; књ. 9)

Антологијски избор. - Тираж 500. - Стр. VII-VIII: Реч издавача / еп. браничевски Игнатије. - На корицама ауторова слика и белешка о њему. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Садржи и: Икуменски учитељ о. Георгије Флоровски / митрополит пергамски Јован Зизијулас.

ISBN 978-86-87329-58-4 (картон)

27-9"03/06"
27-788-1/-9
271.2-1 Флоровски Г.
COBISS.SR-ID 232747020


271.2 ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА. ИСТОЧНО ПРАВОСЛАВЉЕ. РУСКА И ГРЧКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА

СР 2017 М - 384
КИТРОМИЛИДИС, Пасхалис M., 1949-
        Православни комонвелт : симболичка наслеђа и културна сусретања у Југоисточној Европи / Пасхалис Китромилидис ; с енглеског и француског превела Миљана Протић, с грчког превела Милица Шпадијер. - 1. изд. - Београд : Завод за уџбенике, 2016 (Београд : Гласник). - 317 стр. : илустр. ; 24 cm

Ауторова слика. - Превод дела: Аn Оrtodox Commonwealth / Paschalis M. Kitromilides. - Тираж 500. - [Белешка о аутору]: стр. 6. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија уз поједина поглавља. - Регистар.

ISBN 978-86-17-19536-4 (брош.)

271.2-9"17/18"(4-12)
323.1(=14)(560)"18/19"
271.2-9(495.631)"18/19"
COBISS.SR-ID 228057356

СР 2017 М - 385
МАГДАЛИНА, монахиња
        Разговори са децом : преношење наше вере / монахиња Магдалина ; [превод Тијана Мирковић]. - 2. изд. - Жича : Манастир Жича, 2016 (Краљево : АДМ графика). - 349 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Жички мисионар / Манастир Жича ; књ. 4)

Превод дела: Conversations with Children / Sister Magdalen. - Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 978-86-85271-24-3 (брош.)

271.2-472.3
COBISS.SR-ID 226466060

СР 2017 М - 386
НАУЧНА конференција 1000 година од престављења Светог Кнеза Владимира (2017 ; Београд)
        Свети кнез Владимир Кијевски : (1015-2015) : зборник радова у част 1000-годишњице престављења = Святой князь Владимир Киевский : (1015-2015 гг.) : сборник статей в честь 1000-летия преставления / [уредник Борис З. Милосављевић]. - Београд : Издавачка кућа "Света Тројица", 2017 (Земун : BiroGraf Comp). - 240 стр. : илустр. ; 32 cm

Према колофону, зборник ... садржи радове са научне конференције 1000 година од престављења Светог Кнеза Владимира, одржане дана 26. јануара 2017. године у Београду. - Слике аутора. - Радови упоредо на срп. и рус. језику. - Стр. 9-13: Радуј се, земљо Руска, што Бог погледа на Тебе!!! = Радуйся, земля Русская, ибо Бог призрел на тебя! / Михаило Биковић = Михаил Бикович. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија уз сваки рад.

ISBN 978-86-919289-1-9 (пласт.)

271.222(470)-9(082)
321.17:929 Владимир Свјатославич, кијевски кнез(082)
COBISS.SR-ID 237809420

СР 2017 М - 387
ОРЕХОВ, Дмитрий, 1973-
        Острво : истинита прича / Дмитриј Орехов ; са руског превела Милица Чомић. - Београд : Драслар, 2016 (Београд : Драслар партнер). - 202 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Перо / [Драслар])

Превод дела: Остров / Дмитрий Орехов. - Тираж 1.000. - На пресавијеном делу кор. листа ауторова слика и белешка о њему. - Напомене уз текст.

ISBN 978-86-6475-009-7 (брош.)

271.2-293.2
821.161.1-32
COBISS.SR-ID 226488844


271.222(497.11) СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА

СР 2017 М - 388
DAVIDOV Temerinski, Aleksandra, 1960-
        Kisha e Levishës në Prizren / Aleksandra Davidov Temerinski ; [përkthimi Hamdi Ukaj ; origjina e ilustrimeve Martin Candir]. - Beograd : Instituti i Republikës për Mbrojtjen e Monumenteve të Kulturës, 2017 (Beograd : Publikum). - 79 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Monografia shkencore-popullore / [Instituti i Republikës për Mbrojtjen e Monumenteve të Kulturës, Beograd] ; 72)

Nasl. izvornika: Богородица Љевишка у Призрену / Александра Давидов Темерински. - Tiraž 400. - Bibliografija: str. 78-79.

ISBN 978-86-6299-027-3 (broš.)

271.222(497.115)-523.4-9
726.54(497.115)
75.052(497.115)
COBISS.SR-ID 249383180

СР 2017 М - 389
DAVIDOV Temerinski, Aleksandra, 1960-
        Church of the Holy Virgin Ljeviška in Prizren / Aleksandra Davidov Temerinski ; [translation Verica Ristić ; origin of illustrations Martin Candir]. - Belgrade : Institute for the Protection of Cultural Monuments of Serbia, 2017 (Belgrade : Publikum). - 79 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Popular science monographs / [Institute for the Protection of Cultural Monuments of Serbia, Belgrade] ; 71)

Nasl. izvornika: Богородица Љевишка у Призрену / Александра Давидов Темерински. - Tiraž 400. - Bibliografija: str. 78-79.

ISBN 978-86-6299-026-6 (broš.)

271.222(497.115)-523.4-9
726.54(497.115)
75.052(497.115)
COBISS.SR-ID 249384716

СР 2017 М - 390
        MANASTIRI i Deçanit : [historia, thesari, afresket, arkitektura, murgjëria] / e kanë përgatitur murgjitë e Deçanit ; [përkthyese Naile Mala Imami ; fotografitë Branisllav Strugar ... [et al.] ; vizatimet Dushan Crevar ; kaligrafia Svetozar Pajiq Dijak]. - [3. izd.]. - Dečani : Manastir Visoki Dečani, 2016 (Belgrade : Knjiga komerc). - 115 str. : ilustr. ; 22 cm

Izv. stv. nasl.: Манастир Високи Дечани. - Tiraž 1.000. - Ilustr. i na unut. str. kor. listova. - Bibliografija: str. [118].

ISBN 978-86-87343-00-9 (broš.)

271.222(497.11)-523.6(497.115)
726.7(497.115)
COBISS.SR-ID 224768012