претходна
наредна


351.74/.76 ПОЛИЦИЈА

СР 2017 М - 601
СЕВЕР, Александар
        Историја КГБ / Александар Север ; превео с руског Мирко Бижић. - Београд : Логос, 2017 (Ужице : Графичар). - 276 стр. ; 20 cm. - (Мала историјска библиотека / [Логос])

Превод дела: История КГБ / Александр Север. - Тираж 500. - Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 978-86-88409-87-2 (брош.)

351.746.1(47)"1954/1991"
94(47)"1954/1991"
COBISS.SR-ID 245492748


352/354 СТЕПЕНИ УПРАВНЕ ВЛАСТИ

СР 2017 М - 602
        ГРАДСКА општина Звездара = City Municipality of Zvezdara / [приређивач издања Митар Даниловић ; аутор уводног текста Небојша Драгосавац ; превод на енглески Ксенија Францетић ; фотографије Александар Деспотовић, Зоран Ковач]. - Београд : Press express medija, 2017 (Београд : Биро граф). - 80 стр. : фотогр. ; 30 cm

Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Тираж 1.000.

ISBN 978-86-80840-00-0 (картон у заштитној кутији)

352(497.11)
COBISS.SR-ID 229681676

СР 2017 М - 603
ДРАГОСАВАЦ, Небојша, 1941-
        Градска општина Гроцка = City Municipality of Grocka / [приређивач издања Митар Даниловић ; аутор уводног текста Небојша Драгосавац, Зорица Антић ; превод на енглески Ксенија Францетић ; фотографије Александар Деспотовић ... [и др.]]. - Београд : Press express medija, 2017 (Београд : Биро граф). - 88 стр. : фотогр. ; 30 cm

Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Тираж 1.000.

ISBN 978-86-80840-01-7 (картон у заштитној кутији)

352(497.11)
COBISS.SR-ID 238507020

СР 2017 М - 604
МЕЗЕИ, Жужана, 1957-
        Министарство вера и просвете Краљевине Угарске : (1867-1918) : аналитички инвентар / Жужана Мезеи = Magyar Királyi Vallás- és Közoktatási Minisztérium : (1867-1918) : analitikus leltár / Mezei Zsuzsanna. - Нови Сад : Архив Војводине = Újvidék : Vajdasági Levéltár, 2016 (Нови Сад : Daniel print). - 480 стр. ; 24 cm. - (Научноинформативна средства о архивској грађи = Levéltári tudományos kiadvány. сер. 19 ; 1)

Dostupno i na: http://www.arhivvojvodine.org.rs/analiticki-inventari/ministarstvo-vera/. - Упоредо мађ. текст и срп. превод. - Тираж 200. - Стр. 7-9: Реч о овом издању / Дејан Јакшић. - Регистри.

ISBN 978-86-80017-41-9 (брош.)

354.32+354.52(439.2)"1867/1918"(093.2)
930.253 (497.113 Novi Sad)(083.82)
COBISS.SR-ID 306674951

СР 2017 М - 605
ПЕТРОВИЋ, Милош
        Алтернатива, Повеља, Статут : нормативни оквир сомборске локалне самоуправе у периоду 1749-1918 / Милош Петровић, Владимир Јерковић ; [превод Владимир Јерковић] = The Alternative, the Charter, the Statute : normative framework of Sombor local self-government in the period 1749-1918 / Miloš Petrović, Vladimir Jerković ; [anslation Vladimir Jerković]. - 2. допуњено изд. - Сомбор : Градска библиотека "Карло Бијелицки", 2016 (Будисава : Кримел). - 119 стр. : илустр. ; 21 x 21 cm. - (Библиотека Баштина = Edition Heritage / Градска библиотека "Карло Бијелицки")

Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Текст штампан двостубачно. - Тираж 300. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 67-68.

ISBN 978-86-81749-90-6 (картон)

352(497.113 Sombor)"1749/1918"
COBISS.SR-ID 307613447


355/359 ВОЈНЕ ВЕШТИНЕ. ВОЈНЕ НАУКЕ

СР 2017 М - 606
БИТКЕ које нас повезују
        Csaták, amelyek összekötnek : a nándorfehérvári diadal és a péterváradi csata / [szerkesztő Buzás Márta]. - Újvidék : Forum, 2017 (Péterváradon : Alfagraf). - 189 str. : ilustr. ; 21 cm

Nasl. str. prištampanog teksta: Bitke koje nas povezuju : bitke kod Beograda i Petrovaradina. - Zbornik sadrži radove sa istoimene naučne konferencije srpskih i mađarskih istoričara, održane 21. septembra 2016. u Beogradu. - Uporedo mađ. i srp. (lat. i ćir.) tekst. - Prema podacima uz tekst, prevodioci su Lenkeš Laslo ... [et al.]. - Tiraž 300. - Str. 5-6: Előszó / Dezső János. - Str. 7-8: Köszöntő / Pintér Attila. - A kötet szerzői: str. 187. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

ISBN 978-86-323-0989-0 (karton sa omotom)

355.48(497.11 Beograd)"1456"(082)
355.48(497.113 Petrovaradin)"1716"(082)
COBISS.SR-ID 314081031

СР 2017 М - 607
БУЛОВИЋ, Гордана, 1969-
        Српски санитет 1914-1918 / [аутори изложбе и каталога] Гордана Буловић, Мирко Пековић, Бранислав Станковић ; [превод Зоран Протић ; фотографија Феђа Киселички] = Sеrbian sanitet 1914-1918 / [exibition and catalogue authors Gordana Bulović, Mirko Peković, Branislav Stanković ; translation Zoran Protić ; photography Zoran Protić]. - Шабац : Народни музеј, 2017 (Шабац : Графика). - 99 стр. : илустр. ; 24 cm

Срп. текст и енгл. превод. - Текст штампан двостубачно. - Тираж 500. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 98-99.

ISBN 978-86-83389-26-1 (брош.)

355.415.6(497.11)"1914/1918"(083.824)
614.2(497.11)"1914/1918"(083.824)
355.48(497.11)"1914/1918"(083.824")
COBISS.SR-ID 229244428

СР 2017 М - 608
ЕВГЕНИЈЕ Савојски, 1663-1736
        Триста година од Битке код Петроварадина : 1716-2016. : [ратни дневник Еугена Савојског] / [приређивач Гордана Буловић ; превод са немачког Јован Валрабенштајн]. - Нови Сад : Музеј града Новог Сада, 2017 (Београд : Cicero). - [96] стр. : факс., фотогр. ; 30 cm

Тираж 500. - Стр. [1-5]: Крст који се уздиже ка небу / Гордана Буловић. - Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 978-86-7637-098-6 (брош.)

355.48(497.113 Petrovaradin)"1716"
COBISS.SR-ID 314895879

СР 2017 М - 609
ПЕЈИН, Атила, 1961-
        Zentai csata = Сенћанска битка = Die Schlacht bei Zenta = The battle of Zenta : 1697 / [szöveg Pejin Attila ; fordító Predrag Popović ... [et al.] ; fényképész Gergely József]. - Zenta : Történelmi Levéltár = Сента : Историјски архив = Senta : Istorijski arhiv, 2017 (Szabadka : Grafoprodukt). - 23 str. : fotogr. (delimično u bojama) ; 30 cm

Uporedo mađ. tekst i srp., nem. i engl. prevod. - Podatak o autoru preuzet iz kolofona. - Tekst štampan dvostubačno. - Tiraž 400.

ISBN 978-86-89039-07-8 (broš.)

355.48(497.113 Senta)"1697"
94(497.113 Senta)"1697"
COBISS.SR-ID 316573703

СР 2017 М - 610
        RAT : asimetrični ratovi i teorija pravednog rata / priredio Petar Bojanić ; predgovor Jovan Babić ; preveli s engleskog i nemačkog Željko Mančić, Igor Cvejić, Olga Nikolić. - Novi Sad : Akademska knjiga ; Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2017 (Beograd : Donat graf). - 407 str. ; 23 cm. - (Edicija Ilecs)

Tiraž 500. - Predgovor: str. 7-14. - Beleška o autorima: str. 405-407. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

ISBN 978-86-6263-162-6 (AK; broš.)

355.01:17(082)
COBISS.SR-ID 314493447

СР 2017 М - 611
СКОРЦЕНИ, Ото, 1908-1975
        Specijalna misija : memoari najopasnijeg čoveka Evrope : napisao Oto Skorceni : s predgovorom Čarlsa Mesendžera / Oto Skorceni ; s engleskog preveo Ivan Jovanović. - Beograd : Algoritam, 2016 (Beograd : Zuhra). - 249 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Ratni roman / [Algoritam])

Autorova slika na koricama. - Prevod dela: Skorzeny's Special Missions / Otto Skorzeny. - Tiraž 500. - Predgovor: str. 5-8.

ISBN 978-86-7662-142-2 (broš.)

355.318:929 Скорцени О.
94(100)"1939/1945"
COBISS.SR-ID 221494796

СР 2017 М - 612
        СМРТ Карађорђа Петровића = Karadjordje's Murder : 1817-2017 / [аутори текстова Владимир Мереник... [и др.] ; превод на енглески Слађана Бојковић ; фотoграфије Сања Вељковић, Растко Шурдић]. - Београд : Историјски Музеј Србије, 2017 ([Београд] : Типографик плус). - 31 стр. : илустр. ; 24 cm

Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Текст штампан двостубачно. - Тираж 300.

ISBN 978-86-82925-91-0 (брош.)

355:929 Карађорђе(083.824)
94(497.11)"18"(083.824)
COBISS.SR-ID 251120396

СР 2017 М - 613
СУН Цу, 544пне-496пне
        Umeće ratovanja / Sun Cu ; prevela Hu Qiu Shi ; priredila Josipa Žerjav. - 2. izd. - Beograd : Ind Media Publishing, 2016 (Beograd : Jovan Antić). - 192 str. : ilustr. ; 20 cm

Tiraž 500. - Sun Cu: str. 191-[193].

ISBN 978-86-6177-013-5 (karton)

355.4
COBISS.SR-ID 228398860

СР 2017 М - 614
        UMEĆE vladanja / Sun Cu, Makijaveli ; [prevod Konstantin Popović]. - Beograd : Kontrast, 2016 (Beograd : Karganović). - 162 str. ; 21 cm

Tiraž 500. - Sadržaj: Umeće ratovanja = Art of War / Sun Cu. Vladalac = The Prince / Makijaveli.

ISBN 978-86-89203-43-1 (broš.)

355.4
321.01
141.7
COBISS.SR-ID 229060364


355.4 РАТНА ДЕЈСТВА. ТАКТИКА. СТРАТЕГИЈА

СР 2017 М - 615
ПОПОВИЋ Филиповић, Славица, 1949-
        Svedočanstva iz Prvog svetskog rata / Slavica Popović Filipović ; prevod Bob Filipović, Slavica Popović Filipović ; [fotografije Bob Filipović]. - Valjevo : Istorijski arhiv, 2017 (Valjevo : Topalović). - 273 str. : ilustr. ; 23 cm

Srp. tekst i engl. prevod. - Naslov na spor. nasl. str.: The Great War Revisited. - Tiraž 300. - Str. 259-260: Recenzija / Velibor Vidić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija. str. 263-273.

ISBN 978-86-80613-19-2 (broš.)

355.415.6-055.2(497.11)"1914/1918"
364.65-054.73(497.11)"1914/1918"
COBISS.SR-ID 238850316


364 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

СР 2017 М - 616
        VREDNOSNA osnova socijalnog rada i socijalne zaštite : [priručnik za aktivno učenje] / urednici Adam Barnard, Najdžel Horner i Džim Vajld ; [prevod sa engleskog Saša Trenčić i Mila Aleksov ; predgovor - Kamila Betmengelidž]. - Niš : Univerzitet, 2017 (Niš : Unigraf X-copy). - XVII, 173 str. ; 25 cm

Prevod dela: The Value Base of Social Work and Social Care. - "Publikacija je realizovana u okviru projekta Strenghtening Higer Education for Social Policy Making and Social Services Delivery 544246-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JRC" --> kolofon. - Na nasl. str. naziv izdavača: Open University press. - Tiraž 300. - Saradnici: str. IX-XI. - Urednici: str. XIII. - Predgovor: str. XV-XVII. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-7181-092-0 (broš.)

364:316.752(082)
364-78(082)
COBISS.SR-ID 229104908

СР 2017 М - 617
ЛЕФЕВРЕ, Мишел
        Komunikacija sa decom i mladima : [raditi drugačije] / Mišel Lefevre. - Beograd : Univerzitet, Fakultet političkih nauka, 2017 (Beograd : Čigoja štampa). - 240 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Edicija Prevodi / [Fakultet političkih nauka, Beograd])

Prevod dela: Communicating With Children and Young People / Michelle Lefevre. - "Prevod knjige realizovan je u okviru projekta 'Strengthening Higher Education for Social Policy making and Social Services delivery'" --> kolofon. - Tiraž 300. - Napomene uz tekst. - Bibliografija posle svakog poglavlja.

ISBN 978-86-6425-027-6 (broš.)

364.65-053.2
364.65-053.6
COBISS.SR-ID 230352396

СР 2017 М - 618
ТИТЕР, Барбара, 1969-
        Socijalni rad u zajednici : uvođenje promena / Barbara Titer, Mark Boldvin ; prevele Dragana Stöckel, Anita Burgund. - Beograd : Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, 2017 (Beograd : Čigoja štampa). - 139 str. ; 24 cm. - (Edicija Prevodi / Fakultet političkih nauka, Beograd)

Prevod dela: Social Work in the Community / Barbra Teater, Mark Baldwin. - Tiraž 300. - Bibliografija: str. 131-139.

ISBN 978-86-6425-026-9 (broš.)

364-785.24
174:364-43
COBISS.SR-ID 229587724

СР 2017 М - 619
ТИТЕР, Барбра, 1969-
        Uvod u primene teorija i metoda socijalnog rada = An Introduction to Applying Social Work Theories and Methods / Barbra Teater ; [prevod sa engleskog Nina Stamenković]. - Niš : Univerzitet, 2017 (Niš : Unigraf X-copy). - 238 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Tiraž 300. - "Publikacija je realizovana u okviru projekta Strenghtening Higer Education for Social Policy Making and Social Services Delivery 544246-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JRC" --> kolofon. - Bibliografija: str. 237-238.

ISBN 978-86-7181-094-4 (broš.)

364-78-1
364:303.1
COBISS.SR-ID 230501388

СР 2017 М - 620
ТРЕВИТИК, Памела, 1947-
        Veštine i znanja socijalnog rada : priručnik / Pamela Trevithick ; [prevod sa engleskog Ljiljana Janković]. - 3. izd. [originala]. - Niš : Univerzitet, 2017 (Niš : Unigraf X-copy). - [11], 418 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm

Prevod dela: Social Work Skills and Knowledge a Practice Handbook. - "First published 2000 second edition 2005 reprinted 2005, 2006, 2009 first published in this third edition 2012" --> str. [4]. - "Publikacija je realizovana u okviru projekta Strenghtening Higer Education for Social Policy Making and Social Services Delivery 544246-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JRC" --> kolofon. - Tiraž 300. - Prilozi: str. 313-362. - Bibliografija: str. 363-394. - Registar.

ISBN 978-86-7181-093-7 (broš.)

364-78(035)
COBISS.SR-ID 230492940


37 ВАСПИТАЊЕ. ОБРАЗОВАЊЕ. НАСТАВА. УПОТРЕБА СЛОБОДНОГ ВРЕМЕНА

СР 2017 М - 621
КАСКА, Мануел
        Socijalna pedagogija : poziv : džepna knjiga / autor Manuel Kaska. - [S. l. : s. n.], 2017 ([s. l. : s. n.]). - 64 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Social pedagogy. - O saradnicima: str. 64. - Na koricama beleška o autoru. - Bibliografija: str. 60-63.

ISBN 978-0-9932714-1-0 (broš.)

37.035
37.013.42
316.61-053.2(082)
COBISS.SR-ID 316944647


37.01 ОСНОВИ ОБРАЗОВАЊА, ТЕОРИЈА. ПЕДАГОГИЈА

СР 2017 М - 622
МОНТЕСОРИ, Марија, 1870-1952
        Otkriće deteta / Marija Montesori ; sa engleskog prevela Irena Mitrović. - 2. izd. - Beograd : Propolis Books : Srpska Montesori asocijacija, 2017 (Beograd : Code Art). - 351 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Montesori serija / [Propolis Books])

Prevod dela: The Discovery of the Child. - Tiraž 1.000. - Str. 9-10: Predgovor srpskom izdanju / Irena Mitrović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

ISBN 978-86-87045-95-8 (PB; broš.)

37.01-053.2
37.018.2
37:929 Монтесори М.
371.4МОНТЕСОРИ
COBISS.SR-ID 228690956

СР 2017 М - 623
МОНТЕСОРИ, Марија, 1870-1952
        Otkriće deteta / Marija Montesori ; sa engleskog prevela Irena Mitrović. - Beograd : Propolis Books : Srpska Montesori asocijacija, 2016 (Beograd : Code Art). - 351 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Montesori serija / [Propolis Books])

Prevod dela: The Discovery of the Child. - Tiraž 1.000. - Str. 9-10: Predgovor srpskom izdanju / Irena Mitrović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

ISBN 978-86-87045-95-8 (PB; broš.)

37.01-053.2
37.018.2
37:929 Монтесори М.
371.4МОНТЕСОРИ
COBISS.SR-ID 225518860

СР 2017 М - 624
        САВРЕМЕНА руска православна педагошка мисао : зборник чланака / приредила Јелена Недић ; превод са руског Иван Недић ... [и др.] ; редактура превода Иван Недић. - Београд : Православни богословски факултет, Педагошко-катихетски институт, 2016 (Београд : Штампарија СПЦ). - 180 стр. ; 21 cm

Тираж 1.000. - Стр. 7-8: Предговор / Јелена Недић. - Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 978-86-7405-173-3 (брош.)

37.01:271.2(082)
271.2-75(082)
27-472-052.3(082)
COBISS.SR-ID 221383436


37.015 ДИСЦИПЛИНЕ ПЕДАГОШКЕ НАУКЕ

СР 2017 М - 625
ШОМСКИ, Рон
        Vodič za bolji uspeh u školi : upotrebite urođene aplikacije koje se nalaze u vašem mozgu da biste izoštrili pažnju, pobedili dosadu i povećali mentalnu snagu / autori Ron Šomski, Suzan M. Islaskoks, Rob Bel ; prevela Mirjana Popov-Slijepčević ; [ilustracije Lejn Rejhert]. - 1. izd. - Beograd : Kreativni centar, 2017 (Kragujevac : Grafostil). - 154 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Edicija Mala psihologija)

Slike autora. - Prevod dela: The Survival Guide for School Success / Ron Shumsky, Susan M. Islascox and Rob Bell. - Tiraž 2.000. - Upoznajte autore: str. 154. - Registar.

ISBN 978-86-529-0384-9 (broš.)

37.015.3:159.953.5(035)
371.212.7(035)
159.922.72(035)
COBISS.SR-ID 228687372


37.016 САДРЖАЈ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА

СР 2017 М - 626
БАРСОТИ, Елеонора
        Енглески : прве речи : корак 1 / [Eleonora Barsotti ; превела Зорана Рачић]. - Београд : Публик Практикум, 2017 (Земун : Alpha print). - [48] str. : ilustr. ; 28 cm

Превод дела: First Words in English. - Податак о аутору преузет са кор. стр. - Тираж 2.000.

ISBN 978-86-6035-457-2 (брош.)

37.016:811.111(075.2)(084)
COBISS.SR-ID 238698508

СР 2017 М - 627
БАРСОТИ, Елеонора
        Пишем енглески : корак 3 / [Eleonora Barsotti ; превела Зорана Рачић]. - Београд : Публик Практикум, 2017 (Земун : Alpha print). - [48] str. : ilustr. ; 28 cm

Превод дела: Write in English. - Податак о аутору преузет са кор. стр. - Тираж 2.000.

ISBN 978-86-6035-460-2 (брош.)

37.016:811.111(075.2)(084)
COBISS.SR-ID 238697996

СР 2017 М - 628
БАРСОТИ, Елеонора
        Причам енглески : корак 4 / [Eleonora Barsotti ; превела Зорана Рачић]. - Београд : Публик Практикум, 2017 (Земун : Alpha print). - [48] str. : ilustr. ; 28 cm

Превод дела: Speak in English. - Податак о аутору преузет са кор. стр. - Тираж 2.000.

ISBN 978-86-6035-459-6 (брош.)

37.016:811.111(075.2)(084)
COBISS.SR-ID 238697740

СР 2017 М - 629
        ЗБИРКА задаткох зоз биолоѓиï, ѓеоѓрафиï,историï, физики и хемиï за закончуюци испит у основним образованю и воспитаню : за школски 2016/2017. рок / [авторе Ивана Адамов ... [и др.]] ; прекладателє за руски язик Мария Дудаш ... [и др.]]. - Беоѓрад : Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања ; Београд : Просветни преглед, 2016 (Београд : Службени гласник). - 144 стр. : табеле ; 30 cm

Изв. ств. насл.: Збирка задатака из Биологије, Географије, Историје, Физике и Хемије за завршни испит у основном образовању и васпитању. - Тираж 100. - Ришеня: стр. 111-128. - Лïстина образовних стандардох чию ше витвореносц будзе випитовац зоз задатками на закончуюцим испиту: стр. 129-139.

ISBN 978-86-86715-94-4 (ЗВКОВ; брош.)

37.016:5/9(079.1)
COBISS.SR-ID 227686924

СР 2017 М - 630
КАРБОНЕЈ, Бенедикт, 1973-
        Велика вежбанка за предшколце : да нам не буде досадно! / Бенедикт Карбонеј ; илустрације Патрик Мориз ; [превела Снежана Радошевић]. - 3. изд. - Београд : Креативни центар, 2017 (Крагујевац : Графостил). - 143 стр. : илустр. ; 29 cm. - (Откривамо и учимо : 3-6 година)

Превод дела: Maternelle et cie mon cahier avec plein d'activités pour ne pas m'ennuyerb / Bénédicte Carboneill. - Тираж 2.000.

ISBN 978-86-529-0082-4 (брош.)

37.016:0/9-028.31
COBISS.SR-ID 250825228