претходна
наредна
СР 2017 М - 901
СКУП "Рачунарски заснован систем за асистенцију при дијагностици малигних обољења" (2017 ; Београд)
        Program i kratki izvodi radova / Skup "Računarski zasnovan sistem za asistenciju pri dijagnostici malignih oboljenja", Beograd, 27. novembar 2017. - Beograd : Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta, 2017 (Beograd : RIC grafičkog inženjerstva Tehnološko-metalurškog fakulteta). - 20 str. : ilustr. ; 25 cm

Uporedo srp. tekst i engl. prevod. - Tiraž 100.

ISBN 978-86-7401-350-2 (broš.)

616-006.04-071:004(048)
COBISS.SR-ID 250930444

СР 2017 М - 902
ХАНТЕР, Вилијам, 1861-1937
        Епидемије пегавог тифуса и повратне грознице у Србији 1915. године : порекло, ток и превентивне мере употребљене у обуздавању пегавог тифуса и повратне грознице : етиолошка и студија о превенцији на основу докумената Британске војне санитетске мисије за Србију, 1915. године (са картама и графиконима) / Вилијам Хантер ; превео и уводну студију написао Милан Грба. - 1. изд. - Нови Сад : Прометеј ; Београд : Радио-телевизија Србије, 2016 (Нови Сад : Прометеј). - 264 стр. : илустр. ; 22 cm. - (Едиција Србија 1914-1918)

Превод дела: The Serbian epidemics of typhus and relapsing fever in 1915 / William Hunter. - На оба спојна листа фотогр. - Тираж 1.000. - Стр. 7-10: Предговор / Милан Грба. - Настанак, ширење и сузбијање епидемија тифуса у Србији 1914-1915: стр. 11-79. - Биографија Вилијама Хантера: стр. 263-264. - Напомене и објашњења у белешкама уз текст. - Регистри. - П. о.: Саопштење Краљевског лекарског друштва, 1919, том XIII (Секција за епидемиологију и државну медицину), 1920, Лондон.

ISBN 978-86-515-1156-4 (Прометеј; картон)

616.927-036.22(497.11)"1915"
COBISS.SR-ID 308026119


62 ИНЖЕЊЕРСКЕ НАУКЕ. ТЕХНИКА УОПШТЕ

СР 2017 М - 903
ЈОВАНОВИЋ, Бранимир, 1955-
        Wireless : the life, work and doctrine of Nikola Tesla / Branimir Jovanović ; translated by Steve Agnew. - Beograd : Vulkan izdavaštvo, 2016 (Beograd : Vulkan štamparija). - 323 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Teslin čudesni svet. - Tekst štampan dvostubačno. - Tiraž 300. - Str. 295-298: Speaking of Tesla / Robert Underwood Johnson ... [et al.]. - Chronology of Significant Dates in Tesla's Life: str. 310-311. - List of Nikola Tesla's Original Patents: str. 305-309. - Bibliografija: str. 317. - Registar.

ISBN 978-86-10-01832-5 (karton sa omotom)

62:929 Тесла Н.
COBISS.SR-ID 228976140

СР 2017 М - 904
О'НИЛ, Џон Џозеф, 1889-1953
        Nenadmašni genije : život Nikole Tesle / Džon O'Nil ; [preveo Milorad Vanlić]. - Beograd : Nova knjiga plus : "Štampar Makarije" ; Podgorica : Nova knjiga : Obodsko slovo, 2016 (Novi Sad : Sajnos). - 310 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / [Nova knjiga plus])

Prevod dela: Prodigal Genius / John O'Neill. - Tiraž 1.000. - Str. 5-8: Predgovor / Želidrag Nikčević. - Rečnik imena i pojmova: str. 291-310. - Na koricama beleška o delu.

ISBN 978-86-6369-106-3 (NKP; broš.)

62:929 Тесла Н.
COBISS.SR-ID 225939724

СР 2017 М - 905
О'НИЛ, Џон Џозеф, 1889-1953
        Nenadmašni genije : život Nikole Tesle / Džon O'Nil ; [preveo Milorad Vanlić]. - Beograd : Štampar Makarije, 2016 (Novi Sad : Art print). - 310 str. ; 21 cm

Prevod dela: Prodigal Genius / John J. O'Neill. - Tiraž 1.000. - Str. 5-7: Predgovor / Želidrag Nikčević. - Rečnik imena i pojmova: str. 291-310.

ISBN 978-86-6311-170-7 (broš.)

62:929 Тесла Н.
COBISS.SR-ID 228487692

СР 2017 М - 906
        ПУПИН : од физичке ка духовној реалности / [текстови Александра Нинковић-Ташић ... [и др.] ; приредила Александра Нинковић-Ташић ; превод на енглески Невена Родић, Стефан Богдановић, Бојан Радић] = Pupin : from the physical to the spiritual reality / [texts Aleksandra Ninković Tašić ... [et al.] ; edited by Aleksandra Ninković Tašić ; translation into English Nevena Rodić, Stefan Bogdanović, Bojan Radić]. - 2. изд. - Београд : Историјски музеј Србије = Historical Museum of Serbia, 2016 (Београд : Алтанова). - 176 стр. : илустр. ; 31 cm

Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Подаци о ауторима преузети из колофона. - Тираж 500. - Стр. 10-11: Пупин - од физичке ка духовној реалности / Душица Бојић.

ISBN 978-86-82925-75-0 (картон)

62:929 Пупин М.(083.824)
COBISS.SR-ID 221185804

СР 2017 М - 907
СТАНИЋ, Иван, 1970-
        Рођење хуманоидне роботике / Иван Станић ; [превод Катарина Спасић ; фотографије Милош Јуришић] = The Birth of Humanoid Robotics / Ivan Stanić ; [translation Katarina Spasić ; photography Miloš Jurišić]. - Београд : Музеј науке и технике = Belgrade : Museum of Science and Technology, 2017 (Београд = Belgrade : Stonicom). - 56 стр. : илустр. ; 24 cm

"50 година Центра за роботику Института "Михајло Пупин" --> прелим. стр. - Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Текст штампан двостубачно. - Тираж 300. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 56.

ISBN 978-86-82977-58-2 (брош.)

62:005.71]:007.52(497.11)"1967/2017"
007.52(497.11)(083.824)
COBISS.SR-ID 252472588

СР 2017 М - 908
ЧЕЈНИ, Маргарет, 1921-
        Tesla, čovek van vremena / Margaret Čejni ; s engleskog preveo Danko Ješić. - 2. izd. - Beograd : Nova knjiga plus ; Podgorica : Nova knjiga, 2016 (Novi Sad : Artprint). - 420 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Nova knjiga plus)

Prevod dela: Tesla, Man Out of Time / Margaret Cheney. - Tiraž 1.000. - Predgovor Lilanda Andersona: str. 13-17. - Napomene uz tekst. - Na presavijenom delu kor. lista beleška o autorki. - Bibliografija: str. 393-417.

ISBN 978-86-6369-051-6 (NKP; broš.)

62:929 Тесла Н.
COBISS.SR-ID 227506700


621 МАШИНСТВО

СР 2017 М - 909
MATIĆ, Milovan, 1963-
        Tesla / Milovan Matić ; [photos by Milovan Matić, Branko Jovanović]. - Novi Sad : Studio "Bečkerek", 2016 (Novi Sad : Artprint media). - 169 str. : ilustr. ; 29 cm

Tiraž 2.000. - Str. [171]: Endorsement / Branko Kovačević. - Bibliografija: str. 168-169 Sadrži i interaktivne slike za aktiviranje aplikacije "Nikola Tesla AR".
- - Tesla [Elektronski izvor] / [Milovan Matić]. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : tekst, zvuk ; 12 cm
Nasl. sa naslovnog ekrana. - Podatak o autoru preuzet iz knjige. - Tekst na srp., engl. i rus. jeziku.

ISBN 978-86-80120-14-0 (karton u zaštitnoj kutiji)

621.3:929 Tesla N.
COBISS.SR-ID 310280199

СР 2017 М - 910
MATIĆ, Milovan, 1963-
        Tesla : and there was light / text by Milovan Matić ; [editor Duga Radovanov ; photos by Milovan Matić, Branko Jovanović ; translated from Serbian by Angelina Čanković Popović]. - Novi Sad : Studio "Bečkerek", 2017 (Novi Sad : Artprint media). - 31 str. : ilustr. ; 20 cm

Tiraž 1.000.

ISBN 978-86-80120-18-8 (broš.)

621.3:929 Tesla N.(083.824)
COBISS.SR-ID 313868551

СР 2017 М - 911
MATIĆ, Milovan, 1963-
        Tesla : und es wurde Licht / [text Milovan Matić ; herausgeber Duga Radovanov ; fotografien Milovan Matić, Branko Jovanović ; übersetzung ins Deutsche Zoran Velikić]. - Novi Sad : Studio "Bečkerek", 2017 (Novi Sad : Artprint media). - 31 str. : ilustr. ; 20 cm

Tiraž 1.000.

ISBN 978-86-80120-17-1 (broš.)

621.3:929 Tesla N.(083.824)
COBISS.SR-ID 313867527


621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

СР 2017 М - 912
МАТИЋ, Милован
        Тесла / Милован Матич ; [фотографии Милован Матич, Бранко Йованович]. - Нови Сад : Студия "Бечкерек", 2016 (Нови Сад : Artprint media). - 169 стр. : илустр. ; 29 cm

Тираж 2.000. - Стр. [171]: Рецензия / Бранко Ковачевич. - Библиографија: стр. 168-169 Садржи и интерактивне слике за активирање апликације "Nikola Tesla AR".
- - Тесла [Електронски извор] / [Милован Матић]. - 1 електронски оптички диск (CD-ROM) : текст, звук ; 12 cm
Насл. са насловног екрана. - Податак о аутору преузет из књиге. - Текст на срп., енгл. и рус. језику.

ISBN 978-86-80120-15-7 (картон у заштитној кутији)

621.3:929 Tesla N.
COBISS.SR-ID 310280967

СР 2017 М - 913
МАТИЋ, Милован, 1963-
        Тесла : и стал свет / [текст Милован Матич ; [редактор Дуга Радованов ; фотографии Милован Матич, Бранко Йованович ; перевод Чанкович-Попович Ангелина]. - Нови Сад : Студио "Бечкерек", 2017 (Нови Сад : Артпринт медиа). - 31 стр. : илустр. ; 20 cm

Тираж 1.000.

ISBN 978-86-80120-16-4 (брош.)

621.3:929 Tesla N.(083.824)
COBISS.SR-ID 313863687

СР 2017 М - 914
ФЛОРЕС, Давид, 1966-
        Старе искре за нова светла = Viejas chispas para nuevas luces / [аутор текста и изложбе] Давид Флорес Масвидал = David Flores Masvidal ; [фотограф Давид Флорес ; превод KAUKAI]. - Београд : Музеј науке и технике, 2017 (Пожега : Епоха). - 107 стр. : илустр. ; 24 cm

Упоредо текст на срп. и шпан. језику. - Тираж 200. - О аутору = Sobre el autor: стр. 107. - На пратећем електронском диску превод дела на енгл. језик у pdf формату. - Библиографија: стр. 102-104.
- - Old Sparks for New Hopes. - 1 електронски оптички диск (CD-ROM) ; 12 cm

ISBN 978-86-82977-56-8 (брош.)

621.31(083.824)
COBISS.SR-ID 243014412


621.5/.6 ПНЕУМАТИКА. ХИДРАУЛИКА. ХЛАЂЕЊЕ. ТРАНСПОРТ ФЛУИДА

СР 2017 М - 915
КРЕЈИЋ, Живана, 1984-
        Ветрењаче Војводине - некад и сад / аутор Живана Крејић ; [превод архивске документације са мађарског језика Адам Ранц]. - 2., проширено изд. - Београд : Удружење грађана "Посети Панчево" : Историјски архив, 2016 ([Београд] : Кућа штампе плус). - 138 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 300. - Abstract. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 127-129.

ISBN 978-86-918009-1-8 (УГПП; брош.)

621.548(497.113)
COBISS.SR-ID 226554124


622 РУДАРСТВО. РУДАРСКА ТЕХНИКА. РУДАРСКИ РАДОВИ И ИСТРАЖИВАЊА

СР 2017 М - 916
РОМЕЛИЋ, Живка, 1950-
        О rudarskoj kulturi u Boru : tradicija kao podstrek = The Mining Culture in Bor : tradition as a stimulus / Živka Romelić ; [prevodilac Aleksandar Pavlović]. - Bor : Narodna biblioteka "Bor", 2017 (Bor : Tercija). - 78 str. : ilustr. ; 21 cm

Uporedo srp. tekst i engl. prevod. - Tiraž 500. - Biografija autorke: str. 76-77. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 61-64.

ISBN 978-86-84061-28-9 (broš.)

622-051(497.11)"18/19"
622:316.7(497.11)"18/19"
COBISS.SR-ID 250480652


623 ВОЈНА ТЕХНИКА

СР 2017 М - 917
БОЖАНИЋ, Драган
        Практичен инструмент за интеграција на родовата перспектива во регулативата и политиките за контрола на мало и лесно оружје / [Драган Божанић]. - Белград : Програмата за развој на Обединетите нации, 2016 (Белград : Графолик). - 26 стр. : граф. прикази ; 30 cm

Изв. ств. насл.: Практични водич за интегрисање родне перспективе у законодавни и стратешки оквир контроле малокалибарског и лаког оружја (САЛW). - Податак о аутору преузет с корица. - Тираж 100. - Библиографија: стр. 26.

ISBN 978-86-7728-246-2 (брош.)

623.44:34:[305-055.2(4-12)(036)
COBISS.SR-ID 310159879

СР 2017 М - 918
BOŽANIĆ, Dragan
        A Practical Tool for Integrating the Gender Perspective in SALW Legislative and Policy Frameworks / [Dragan Božanić]. - Belgrade : United Nations Development Programme, 2016 (Belgrade : Grafolik). - 26 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Izv. stv. nasl.: Praktični vodič za integrisanje rodne perspektive u zakonodavni i strateški okvir kontrole malokalibarskog i lakog oružja (SALW). - Podatak o autoru preuzet s korica. - "SEESAC" --> korice. - Tiraž 100. - Bibliografija: str. 26.

ISBN 978-86-7728-243-1 (broš.)

623.44:34:[305-055.2(4-12)(036)
COBISS.SR-ID 310159111


624 ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

СР 2017 М - 919
КОНФЕРЕНЦИЈА Савремена грађевинска пракса (2017 ; Андревље)
        Zbornik radova = Proceedings / Konferencija Savremena građevinska praksa 2017. = Conference Contemporary Civil Engineering Practice 2017, Andrevlje, 24. i 25. maj 2017. ; [editori zbornika Vlastimir Radonjanin, Radomir Folić] ; [organizatori] Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju [i] Društvo građevinskih inženjera Novog Sada. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju, 2017 (Novi Sad : FTN, Grafički centar GRID). - 217 str. : ilustr. ; 30 cm

Uporedo srp. tekst i engl. prevod. - Tekst štampan dvostubačno. - Tiraž 150. - Str. 1-2: Uvodnik / Editori. - Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-7892-917-5 (broš.)

624(082)
69(082)
COBISS.SR-ID 314297095

СР 2017 М - 920
МЕЂУНАРОДНА конференција Савремена достигнућа у грађевинарству (5 ; 2017 ; Суботица)
        Зборник радова 5. међународне конференције Савремена достигнућа у грађевинарству [21. април] 2017, Суботица = Conference Proceedings 5th International Conference Contemporary Achievements in Civil Engineering 2017, [21 Аpril, Subotica] / [организатор] Грађевински факултет, Суботица = [organizer] Faculty of civil engineering, Subotica ; уредници Илија М. Миличић, Александар Ландовић]. - Суботица : Грађевински факултет, 2017 (Суботица : Бирографика дистрибуција). - 176 стр. ; 24 cm + 1 електронски оптички диск (CD-ROM)

Апстракти. - Упоредо срп. (ћир. и лат.) текст и енгл. превод. - Тираж 300.

ISBN 978-86-80297-68-2 (брош.)

624(082)(048.3)
COBISS.SR-ID 313648391


625 ТЕХНИКА САОБРАЋАЈНИХ ПУТЕВА

СР 2017 М - 921
МИЦИЋ, Милан, 1961-
        Banatska mala pruga / Milan Micić, Ferenc Nemet, Maria Silađi ; [koautor sažetka Anica Draganić ; prevod na mađarski jezik Maria Silađi, na nemački Albert Péter Zoltán, na rumunski Sütő-Udvari Magda, na engleski Jelisaveta Šafranj]. - Novo Miloševo : Banatski kulturni centar ; Novi Sad : Univerzitet, 2016 (Zrenjanin : Diginet). - 236 str. : ilustr. ; 18 x 25 cm. - (Edicija Istorija / Banatski kulturni centar, Novo Miloševo)

Tekst štampan dvostubačno. - Tiraž 500. - Str. 135-136: Uspomena na mali voz / Elisabeth Fessl de Alemany. - Str. 137-138: Voz moje mladosti / Vladimir Milankov. - Str. 139-140: Priče o maloj pruzi / Mihalj Čanji. - Str. 141-142: Miscellanea / Marton Frička, Ištvan Silađi, Maria Silađi. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Összefoglalás: Bánáti kisvasút: str. 145-155 ; Zusammenfassung: Die banater Schmalspurbahn: str. 157-168 ; Rezumat: Calea feratǎ cu ecartament îngust din Banat: str. 169-179 ; Summary: Narrow railway of Banat: str. 181-191. - Bibliografija: str. 225-236.

ISBN 978-86-6029-301-7 (BKC; karton)

625.31(497.113)"1898/1969"
725.31(497.113)
94(497.113)
COBISS.SR-ID 310596871


63 ПОЉОПРИВРЕДА

СР 2017 М - 922
СИМПОЗИЈУМ са међународним учешћем Иновације у ратарској и повртарској производњи (8 ; 2017 ; Београд)
        Зборник извода [Електронски извор] = Book of Abstracts / VIII симпозијум са међународним учешћем Иновације у ратарској и повртарској производњи, Београд, 18 - 19. октобар 2017. = 8th Symposium with International Participation Innovations in Crop and Vegetable Production ; [уредници, editors Душан Ковачевић, Жељко Долијановић и Ђорђе Моравчевић]. - Земун : Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду, Институт за ратарство и повртарство, 2017 (Земун : Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду). - 1 електронски оптички диск (CD-ROM) ; 12 cm

Системски захтеви: Нису наведени. - Насл. са насловне стране документа. - Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Тираж 100.

ISBN 978-86-7834-286-8

633/635(048)(0.034.2)
COBISS.SR-ID 247788044


633 РАТАРСТВО

СР 2017 М - 923
ХОБХАУС, Хенри, 1924-
        Клице промена : шест биљака које су преобразиле човечанство / Хенри Хобхаус ; превела с енглеског Тамара Петелин ; редактура превода Татјана Бижић. - 2. изд. - Београд : Алгоритам, 2016 (Нови Сад : Артпринт). - 364 стр. ; 21 cm

Превод дела: Seeds of Change / Henry Hobhouse. - Тираж 500. - Библиографија: стр. 359-364.

ISBN 978-86-7662-113-2 (брош.)

633.4/.8-157(091)
COBISS.SR-ID 225649420


636/639 СТОЧАРСТВО. ПРОИЗВОДИ СТОЧАРСТВА. ЛОВ. РИБОЛОВ

СР 2017 М - 924
        SRPSKI autohtoni psi / Darko Drobnjak ... [et al.] ; [crteži Momčilo Veljković Anastasija Todorović]. - Zemun : Centar za očuvanje autohtonih rasa ; Beograd : Kinološka akademija, 2017 (Petrovac na Mlavi : "Stojadinović"). - 95 str. : ilustr. ; 24 cm

Насл. стр. приштампаног превода: Serbian Indigenous Dogs. - Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Tiraž 300. - Bibliografija: str. 45.

ISBN 978-86-920293-0-1 (KA; broš.)

636.7
COBISS.SR-ID 231266572


636 СТОЧАРСТВО. ГАЈЕЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

СР 2017 М - 925
ДЕЛИЛ, Антоанет
        Све о коњу --- : и још понешто / Антоанет Делил, Грегор Мабир ; превела с француског Жељка Дулић. - Београд : Креативни центар, 2017 (Крагујевац : Графостил). - 60 стр. : илустр. ; 29 cm

Превод дела: Tout sur le cheval. - Тираж 2.000. - Речник коњарства: стр. 60.

ISBN 978-86-529-0468-6 (картон)

636.1(02.053.2.025.2)
COBISS.SR-ID 244318988


64 ДОМАЋИНСТВО. СТАНОВАЊЕ

СР 2017 М - 926
КОНДО, Мари
        Magija pospremanja koja će vam promeniti život / Mari Kondo ; prevela Tamara Zjačić. - 2. izd. - Beograd : Nova knjiga plus ; Podgorica : Nova knjiga, 2016 (Novi Sad : Artprint). - 165 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Prizma)

Prevod dela: Jinsei Ga Tokimeku Katazuke No Maho / Marie Kondo. - Tiraž 1.000. - Registar.

ISBN 978-86-6369-063-9 (NKP;karton)

645/648(035)
COBISS.SR-ID 228500492


641 НАМИРНИЦЕ. ПРИПРЕМАЊЕ НАМИРНИЦА

СР 2017 М - 927
GRUBIĆ, Marina, 1967-
        Raw for Glow : a truly healthy adventure in the raw food preparation / Marina Grubic ; [translated to English Marina Grubic]. - Beograd : Neopress design&print, 2017 (Beograd : Neopress design&print). - 268 str. : fotogr. ; 16 x 22 cm. - (Health Glows / [Neopress design&print, Beograd])

Prevod dela: Nekuvarica. - Tiraž 300.

ISBN 978-86-88895-65-1 (karton)

641.5(083.12)
COBISS.SR-ID 239527436

СР 2017 М - 928
        DELIMANO : praznična gozba : pripremljena u delimano pekaču sa kamenim premazom + komplet dodataka : 20 božićnih i novogodišnjih delikatesa iz tradicionalne evropske kuhinje / [prevod Dejan Knežević]. - Novi Sad : Studio Moderna, 2016 ([Subotica] : Rotografika). - 26 str. : ilustr. ; 15 x 21 cm

Izvornik na engl. jeziku. - Kor. nasl. - Tiraž 8.000.

ISBN 978-86-83153-15-2 (broš.)

641.5(083.12)
COBISS.SR-ID 310247943

СР 2017 М - 929
ОЛИВЕР, Џејми, 1975-
        Superhrana za svaki dan / Džejmi Oliver ; [prevod Bojana Veselinović]. - 1. izd. - Beograd : Vulkan izdavaštvo, 2016 (Beograd : Vulkan štamparija). - 309 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Everyday Super Food / Jamie Oliver. - Autorove slike. - Tiraž 1.000. - Registar.

ISBN 978-86-10-01795-3 (karton sa omotom)

641.5(083.12)
COBISS.SR-ID 226066700

СР 2017 М - 930
        RECEPTI za zdrav život : ishrana namirinicama isključivo biljnog porekla : [kuvar newstart ishrane] / [priredila Edit Šranc]. - Beograd : Preporod, 2016 (Nova Pazova : Euro Dream). - 155 str. : ilustr. ; 20 cm

"Recepti ... preuzeti iz kuvara Newstart, Csalami Lászlóné i Csalami Laszla ... Naučni podaci ... zasnovani su na knjizi China Study ... (T. Colin Campbell i Thomas M. Campbell) i originalnom kuvaru ... Weimar Institute's Newstart Lifestyle Cookbook (Frances Piper de Vries, Sally J. Christensen) ... " --> Predgovor. - Tiraž 1.000. - Str. 5-6: Predgovor / Edit Šranc.

ISBN 978-86-423-0466-3 (karton)

641.564(083.12)
COBISS.SR-ID 223612940