претходна
наредна
СР 2017 Н - 331
ШУ, Натали
        Башта : сликовница помералица / [илустровала Натали Шу]. - Београд : Data Status, 2016 (Кина). - [10] стр. : илустр. у бојама ; 17 cm

Превод дела: Mon imagier du jardin / Nathalie Choux. - Кор. насл. - Податак о ауторки преузет из колофона. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-7478-445-7 (картон)

087.5
COBISS.SR-ID 225988620

СР 2017 Н - 332
ШУ, Натали
        Годишња доба : сликовница помералица / [илустровала Натали Шу]. - Београд : Data Status, 2016 (Кина). - [10] стр. : илустр. у бојама ; 17 cm

Превод дела: Mon imagier des saisons / Nathalie Choux. - Кор. насл. - Податак о ауторки преузет из колофона. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-7478-446-4 (картон)

087.5
COBISS.SR-ID 225987852

СР 2017 Н - 333
ШУ, Натали
        Градилиште : сликовница помералица / илустровала Натали Шу. - Београд : Data Status, 2016 (Кина). - [10] стр. : илустр. у бојама ; 17 cm

Превод дела: Mon imagier du chantier. - Кор. насл. - Податак о ауторки преузет из колофона. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-7478-447-1 (картон)

087.5
COBISS.SR-ID 225988364

СР 2017 Н - 334
ШУ, Натали
        Зоолошки врт : сликовница помералица / илустровала Натали Шу. - Београд : Data Status, 2016 (Кина). - [10] стр. : илустр. у бојама ; 17 cm

Превод дела: Mon imagier du zoo. - Кор. насл. - Податак о ауторки преузет из колофона. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-7478-444-0 (картон)

087.5
COBISS.SR-ID 225988876

СР 2017 Н - 335
ШУШАК, Нада
        Књига о мојој мами / [аутор Нада Шушак]. - 2. изд. - Нови Сад : Stylos art, 2017 ([Нови Сад : АМБ Економик]). - [20] стр. ; 19 cm

Податак о ауторки преузет из колофона. - Тираж 1.000.

ISBN 978-86-7473-314-1 (картон)

087.5
COBISS.SR-ID 312469767


1 ФИЛОЗОФИЈА


1 ФИЛОЗОФИЈА

СР 2017 Н - 336
МАТИЦА српска (Нови Сад)
        Трибина Савремени човек и савремени свет [Сликовна грађа] : говори др Никола Кајтез : Свечана сала Матице српске, четвртак, 15. децембар 2016. у 19,00 сати / [организатори] Матица српска [и] Библиотека Матице српске. - Нови Сад : Матица српска : Библиотека Матице српске, 2016 ([б. м. : б. и.]). - 1 плакат : илустр. у боји ; 42 x 30 cm

1:929 Kajtez N.(084.5)
COBISS.SR-ID 311716871

СР 2017 Н - 337
МАТИЦА српска (Нови Сад)
        Трибина Савремени човек и савремени свет [Сликовна грађа] : говори проф. др Ирина Деретић : Свечана сала Матице српске, четвртак, 1. децембар 2016. у 19,00 сати / [организатори] Матица српска [и] Библиотека Матице српске. - Нови Сад : Матица српска : Библиотека Матице српске, 2016 ([б. м. : б. и.]). - 1 плакат : илустр. у боји ; 42 x 30 cm

1:929 Деретић И.(084.5)
COBISS.SR-ID 310564871


159.9 ПСИХОЛОГИЈА

СР 2017 Н - 338
        BOJANKA za odrasle "Oboji me dušom". 6, Priroda / [urednik Ivana Misirlić Bigard]. - Beograd : Liber Novus, 2017 (Subotica : Rotografika). - [32] str. : ilustr. ; 21 cm

Kor. nasl. - Tiraž 9.000.

ISBN 978-86-517-0392-1 (broš.)

159.937.51(084.11)
COBISS.SR-ID 228274444

СР 2017 Н - 339
ВЕБСТЕР, Џоана
        Avantura u boji : eksremni izazovi za bojenje / Džoana Vebster. - Beograd : Laguna, 2017 (Kragujevac : Grafostil). - [32] str. : ilustr. ; 37 cm

Prevod dela: Color Quest: Extreme Coloring Challenges to Complete / Joanna Webster. - Tiraž 2.000

ISBN 978-86-521-2739-9 (broš.)

159.937.51(084.11)
COBISS.SR-ID 246116620

СР 2017 Н - 340
ЖИВКОВИЋ, Мирјана, 1970-
        Новогодишње коцкице : графомоторичке активности за предшколце / Мирјана Живковић. - Београд : Креативни центар, 2016 (Крагујевац : Графостил). - [54] стр. : илустр. ; 15 cm

Тираж 2.000.

ISBN 978-86-529-0365-8 (брош.)

159.946.4-053.4
COBISS.SR-ID 226027276

СР 2017 Н - 341
        LETNJA avantura : antistres bojanka za odrasle. - Beograd : Vulkan izdavaštvo, 2016 (Beograd : Vulkan štamparija). - [80] str. : ilustr. ; 24 cm

Kor. nasl. - Tiraž 2.000.

ISBN 978-86-10-01783-0 (broš.)

159.937.51(084.11)
COBISS.SR-ID 225807372

СР 2017 Н - 342
ЛИ, Сун
        Књига са налепницама која побољшава коефицијент емоционалне интелигенције [EQ] : за узраст 2-3 године / [аутори Soon Lee, Hyun-Ju Lee ; преводилац Олга Прелић]. - [3. изд.]. - Београд : Klett, 2017 (Београд : Цицеро). - 24 стр., [6] листова са налепницама : илустр. у бојама ; 30 cm. - (Успешно размишљање и имагинација)

Кор. насл. - Податак о ауторима преузет из колофона. - Тираж 5.000.

ISBN 978-86-7762-507-8 (брош.)

159.922.72-053.4
159.95-053.4
37.03-053.4
COBISS.SR-ID 230241036

СР 2017 Н - 343
ЛИ, Сун
        Књига са налепницама која побољшава коефицијент емоционалне интелигенције [EQ] : за узраст 3-4 године / [аутори Soon Lee, Hyun-Ju Lee ; преводилац Олга Прелић]. - [3. изд.]. - Београд : Klett, 2017 (Београд : Цицеро). - 24 стр., [6] листова са налепницама : илустр. у бојама ; 30 cm. - (Успешно размишљање и имагинација)

Кор. насл. - Податак о ауторима преузет из колофона. - Тираж 5.000.

ISBN 978-86-7762-508-5 (брош.)

159.922.72-053.4
159.95-053.4
37.03-053.4
COBISS.SR-ID 230241548

СР 2017 Н - 344
ЛИ, Сун
        Књига са налепницама која побољшава коефицијент емоционалне интелигенције [ЕQ] : за узраст 4-5 година / [аутори Soon Lee, Hyun-Ju Lee ; преводилац Олга Прелић]. - [3. изд.]. - Београд : Klett, 2017 (Београд : Цицеро). - 24 стр., [6] листова са налепницама : илустр. у бојама ; 30 cm. - (Успешно размишљање и имагинација)

Кор. насл. - Податак о ауторима преузет из колофона. - Тираж 5.000.

ISBN 978-86-7762-509-2 (брош.)

159.922.72-053.4
159.95-053.4
37.03-053.4
COBISS.SR-ID 230241804

СР 2017 Н - 345
ЛИ, Сун
        Књига са налепницама која побољшава коефицијент интелигенције [IQ] : за узраст 2-3 године / [аутори Soon Lee, Hyun-Ju Lee ; преводилац Олга Прелић]. - [3. изд.]. - Београд : Klett, 2017 (Београд : Цицеро). - 24 стр., [6] листова са налепницама : илустр. у бојама ; 30 cm. - (Успешно размишљање и имагинација)

Кор. насл. - Податак о ауторима преузет из колофона. - Тираж 5.000.

ISBN 978-86-7762-504-7 (брош.)

159.922.72-053.4
159.95-053.4
37.03-053.4
COBISS.SR-ID 230242060

СР 2017 Н - 346
ЛИ, Сун
        Књига са налепницама која побољшава коефицијент интелигенције [IQ] : за узраст 3-4 године / [аутори Soon Lee, Hyun-Ju Lee ; преводилац Олга Прелић]. - [3. изд.]. - Београд : Klett, 2017 (Београд : Цицеро). - 24 стр., [6] листова са налепницама : илустр. у бојама ; 30 cm. - (Успешно размишљање и имагинација)

Кор. насл. - Податак о ауторима преузет из колофона. - Тираж 5.000.

ISBN 978-86-7762-505-4 (брош.)

159.922.72-053.4
159.95-053.4
37.03-053.4
COBISS.SR-ID 230242572

СР 2017 Н - 347
ЛИ, Сун
        Књига са налепницама која побољшава коефицијент интелигенције [IQ] : за узраст 4-5 година / [аутори Soon Lee, Hyun-Ju Lee ; преводилац Олга Прелић]. - [3. изд.]. - Београд : Klett, 2017 (Београд : Цицеро). - 24 стр., [6] листова са налепницама : илустр. у бојама ; 30 cm. - (Успешно размишљање и имагинација)

Кор. насл. - Податак о ауторима преузет из колофона. - Тираж 5.000.

ISBN 978-86-7762-506-1 (брош.)

159.922.72-053.4
159.95-053.4
37.03-053.4
COBISS.SR-ID 230243084

СР 2017 Н - 348
ЛИ, Сун
        Књига са налепницама која побољшава коефицијент креативне интелигенције [CQ] : за узраст 2-3 године / [аутори Soon Lee, Hyun-Ju Lee ; преводилац Олга Прелић]. - [3. изд.]. - Београд : Klett, 2017 (Београд : Цицеро). - 24 стр., [6] листова са налепницама : илустр. у бојама ; 30 cm. - (Успешно размишљање и имагинација)

Кор. насл. - Податак о ауторима преузет из колофона. - Тираж 5.000.

ISBN 978-86-7762-510-8 (брош.)

159.922.72-053.4
159.95-053.4
37.03-053.4
COBISS.SR-ID 230243340

СР 2017 Н - 349
ЛИ, Сун
        Књига са налепницама која побољшава коефицијент креативне интелигенције [CQ] : за узраст 3-4 године / [аутори Soon Lee, Hyun-Ju Lee ; преводилац Олга Прелић]. - [3. изд.]. - Београд : Klett, 2017 (Београд : Цицеро). - 24 стр., [6] листова са налепницама : илустр. у бојама ; 30 cm. - (Успешно размишљање и имагинација)

Кор. насл. - Податак о ауторима преузет из колофона. - Тираж 5.000.

ISBN 978-86-7762-511-5 (брош.)

159.922.72-053.4
159.95-053.4
37.03-053.4
COBISS.SR-ID 230243852

СР 2017 Н - 350
ЛИ, Сун
        Књига са налепницама која побољшава коефицијент креативне интелигенције [CQ] : за узраст 4-5 година / [аутори Soon Lee, Hyun-Ju Lee ; преводилац Олга Прелић]. - [3. изд.]. - Београд : Klett, 2017 (Београд : Цицеро). - 24 стр., [6] листова са налепницама : илустр. у бојама ; 30 cm. - (Успешно размишљање и имагинација)

Кор. насл. - Податак о ауторима преузет из колофона. - Тираж 5.000.

ISBN 978-86-7762-512-2 (брош.)

159.922.72-053.4
159.95-053.4
37.03-053.4
COBISS.SR-ID 230244108

СР 2017 Н - 351
ЛИСОВСКИ, Марио
        Милена Павловић Barilli : бојанка за децу и одрасле / [Марио Лисовски]. - Пожаревац : Фондација Миленин дом, Галерија Милене Павловић Barilli, 2017 (Пожаревац : Компромис дизајн). - [20] стр. : илустр. ; 24 cm

Кор. насл. - Податак о аутору преузет из колофона. - Милена Павловић Barilli / Виолета Марковић: стр. [1]. - Тираж 500.

ISBN 978-86-913151-6-0 (брош.)

159.937.51(084.11)
COBISS.SR-ID 231601420

СР 2017 Н - 352
        MANDALE : kreativna bojanka za odrasle : antistres. - Beograd : Vulkan izdavaštvo, 2016 (Beograd : Vulkan štamparija). - [72] str. : ilustr. ; 17 cm

Kor. nasl. - Tiraž 2.000.

ISBN 978-86-10-01786-1 (broš.)

159.937.51(084.11)
COBISS.SR-ID 225809164

СР 2017 Н - 353
        MANDALE : kreativna bojanka za odrasle : antistres. [2]. - Beograd : Vulkan izdavaštvo, 2017 (Beograd : Vulkan štamparija). - [73] str. : ilustr. ; 17 x 17 cm

Kor. nasl. - Tiraž 2.000.

ISBN 978-86-10-01954-4 (брош.)

159.937.51(084.11)
COBISS.SR-ID 231814668

СР 2017 Н - 354
МАРОТА, Мили
        Životinjsko carstvo : živopisna avantura i bojanka / Mili Marota ; [prevod Dijana Radinović]. - Beograd : Laguna, 2017 (Beograd : Margo-art). - [96] str. : ilustr. ; 23 x 23 cm

Prevod dela: Animal Kingdom. - Tiraž 1.500

ISBN 978-86-521-2479-4 (broš.)

159.937.51(084.11)
COBISS.SR-ID 234913036

СР 2017 Н - 355
МАТИЦА српска (Нови Сад)
        Трибина Савремени човек и савремени свет [Сликовна грађа] : говори проф. др Жарко Требјешанин : Свечана сала Матице српске, петак, 17. новембар 2016. у 19,00 сати / [организатори] Матица српска [и] Библиотека Матице српске. - Нови Сад : Матица српска : Библиотека Матице српске, 2016 ([б. м. : б. и.]). - 1 плакат : илустр. у боји ; 42 x 30 cm

159:929 Требјешанин Ж.(084.5)
COBISS.SR-ID 310956551

СР 2017 Н - 356
МУР, Герет
        Od tačke do tačke : eksremni izazovi za bojenje / Geret Mur. - Beograd : Laguna, 2017 (Kragujevac : Grafostil). - [32] str. : ilustr. ; 37 cm

Prevod dela: Ultimate Dot to Dot: Extreme Puzzle Challenge / Gareth Moore. - Tiraž 2.000

ISBN 978-86-521-2738-2 (broš.)

159.937.51(084.11)
COBISS.SR-ID 246117388

СР 2017 Н - 357
        Bojanka za odrasle OBOJI me dušom. 2, Mandale / [urednik Ivana Misirlić Bigard]. - Beograd : Liber Novus, 2016 (Subotica : Rotografika). - [32] str. : ilustr. ; 21 cm

Kor. nasl. - Tiraž 18.000.

ISBN 978-86-517-0350-1 (broš.)

159.937.51(084.11)
COBISS.SR-ID 225567244

СР 2017 Н - 358
        Bojanka za odrasle OBOJI me dušom. 3, Cveće / [urednik Ivana Misirlić Bigard]. - Beograd : Liber Novus, 2016 (Subotica : Rotografika). - [32] str. : ilustr. ; 21 cm

Kor. nasl. - Tiraž 15.000.

ISBN 978-86-517-0351-8 (broš.)

159.937.51(084.11)
COBISS.SR-ID 226182924

СР 2017 Н - 359
        Bojanka za odrasle OBOJI me dušom. 4, Urbani motivi / [urednik Ivana Misirlić Bigard]. - Beograd : Liber Novus, 2016 (Subotica : Rotografika). - [32] str. : ilustr. ; 21 cm

Kor. nasl. - Tiraž 9.000.

ISBN 978-86-517-0354-9 (broš.)

159.937.51(084.11)
COBISS.SR-ID 226882316

СР 2017 Н - 360
        Bojanka za odrasle OBOJI me dušom. 5, Ženski svet / [urednik Ivana Misirlić Bigard]. - Beograd : Liber Novus, 2016 (Subotica : Rotografika). - [32] str. : ilustr. ; 21 cm

Kor. nasl. - Tiraž 9.000.

ISBN 978-86-517-0362-4 (broš.)

159.937.51(084.11)
COBISS.SR-ID 227534860