претходна
наредна

СР 2006 Ц - 1801
ШКВОРЕЦКИ, Јожеф
        Вејнов јунак : англистичка прича / Јожеф Шкворецки ; превео са чешког Милан Чолић. - Фотогр. - Белешка о аутору.

У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 6, бр. 55 (2006), стр. 8-9.

821.162.3-32

COBISS.SR-ID 214820615


821.162.4 СЛОВАЧКА КЊИЖЕВНОСТ


СР 2006 Ц - 1802
ЈАНИК, Павол
        Боје / Павол Јаник ; превео са словачког Михал Ђуга.

У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 6, бр. 58 (2006), стр. 54.

821.162.4-14

COBISS.SR-ID 220601351

СР 2006 Ц - 1803
ЈАНИК, Павол
        Концерт / Павол Јаник ; превео са словачког Михал Ђуга.

У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 6, бр. 58 (2006), стр. 54.

821.162.4-14

COBISS.SR-ID 220562183

СР 2006 Ц - 1804
ЈАНИК, Павол
        Múdrejší o tvoju smrt / Pavol Janík. - Beleška o autoru.

U: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - God. 6, br. 58 (2006), str. 56.

821.162.4-14

COBISS.SR-ID 220639495

СР 2006 Ц - 1805
ЈАНИК, Павол
        Отмица / Павол Јаник ; превео са словачког Михал Ђуга. - Белешка о аутору.

У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 6, бр. 58 (2006), стр. 55.

821.162.4-14

COBISS.SR-ID 220601607

СР 2006 Ц - 1806
ЈАНИК, Павол
        Приватизација душа / Павол Јаник ; превео са словачког Михал Ђуга. - Белешка о аутору.

У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 6, бр. 58 (2006), стр. 55.

821.162.4-14

COBISS.SR-ID 220619015

СР 2006 Ц - 1807
ЈАНИК, Павол
        Пригодна песма / Павол Јаник ; превео са словачког Михал Ђуга.

У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 6, бр. 58 (2006), стр. 54.

821.162.4-14

COBISS.SR-ID 220601095

СР 2006 Ц - 1808
ЈАНИК, Павол
        Реч / Павол Јаник ; превео са словачког Михал Ђуга.

У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 6, бр. 58 (2006), стр. 54.

821.162.4-1

COBISS.SR-ID 220600839

СР 2006 Ц - 1809
ЈАНИК, Павол
        Тишина / Павол Јаник ; превео са словачког Михал Ђуга. - Белешка о аутору.

У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 6, бр. 58 (2006), стр. 55.

821.162.4-14

COBISS.SR-ID 220619783

СР 2006 Ц - 1810
ЈАНИК, Павол
        Тужна Нова година на крају века / Павол Јаник ; превео са словачког Михал Ђуга. - Белешка о аутору.

У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 6, бр. 58 (2006), стр. 55.

821.162.4-14

COBISS.SR-ID 220621063

СР 2006 Ц - 1811
ОЛОС, Радо
        Леополдов и повратно / Радо Олос ; прев. са словачког Зденка Валент Белић, Братислав Белић.

У: Наш траг. - ISSN 0354-575X. - Год. 13, бр. 1/2/3 (2006), стр. 168-174.

821.162.4-32

COBISS.SR-ID 130035724

СР 2006 Ц - 1812
ОНДРУШ, Јан
        Зурење у ватру / Јан Ондруш ; са словачког превео Вићазослав Хроњец. - Белешка о аутору.

У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 6, бр. 56/57 (2006), стр. 19.

821.162.4-1

COBISS.SR-ID 216365319

СР 2006 Ц - 1813
РИХТЕР, Милан
        Колико има у срцу међа? / Милан Рихтер ; са словачког превео и белешку написао Михал Ђуга. - Белешка о аутору.

У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 6, бр. 60 (2006), стр. 28.

821.162.4-14

COBISS.SR-ID 220456967

СР 2006 Ц - 1814
РИХТЕР, Милан
        Песма о не бити / Милан Рихтер ; са словачког превео и белешку написао Михал Ђуга. - Белешка о аутору.

У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 6, бр. 60 (2006), стр. 28.

821.162.4-14

COBISS.SR-ID 220457223

СР 2006 Ц - 1815
РИХТЕР, Милан
        Судбина / Милан Рихтер ; са словачког превео и белешку написао Михал Ђуга. - Белешка о аутору.

У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 6, бр. 60 (2006), стр. 28.

821.162.4-14

COBISS.SR-ID 220455687

СР 2006 Ц - 1816
СЛОБОДА, Рудолф
        Моја снаја / Рудолф Слобода ; превео са словачког Срђан Секицки. - Белешка о аутору.

У: Књижевност. - ISSN 0023-2408. - Год. 61, књ. 116, бр. 2 (2006), стр. 207-212.

821.162.4-3

COBISS.SR-ID 154219532

СР 2006 Ц - 1817
ХМЕЛ, Карол, 1953-
        Стихови / Карол Хмел ; Са словачког превео Мартин Пребудјила. - Белешке о аутору.

У: Књижевни магазин. - ISSN 1451-0421. - Год. 5, бр. 52 (2005), стр. 18.

821.162.4-1

COBISS.SR-ID 129832204

СР 2006 Ц - 1818
ШЕБЕСТА, Јурај, 1964-
        Чекајући чудо / Јурај Шебеста ; превод са словачког: Зденка Валент-Белић, Братислав Белић. - Белешка о аутору.

У: Наш траг. - ISSN 0354-575X. - Год. 13, бр. 4 (2006), стр. 67-73.

821.162.4-32

COBISS.SR-ID 132471564

СР 2006 Ц - 1819
ШИМАК, Марина
        Читање (литерарне) стварности у прози млађих словачких аутора / Марина Шимак. - Белешке. - Resumé.

У: Славистика. - ISSN 1450-5061. - Књ. 10 (2006), стр. 268-274.

821.162.4.09-3

COBISS.SR-ID 131905036


821.162.4(497.11) СЛОВАЧКА КЊИЖЕВНОСТ У СРБИЈИ


СР 2006 Ц - 1820
ЂУГА, Михал
        Додир сна / Михал Ђуга ; са словачког превео аутор. - Белешка о аутору.

У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 6, бр. 58 (2006), стр. 68.

821.162.4(497.11)-14

COBISS.SR-ID 220706311

СР 2006 Ц - 1821
ЂУГА, Михал
        Дрвеће / Михал Ђуга ; са словачког превео аутор.

У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 6, бр. 58 (2006), стр. 66.

821.162.4(497.11)-14

COBISS.SR-ID 220701959

СР 2006 Ц - 1822
ЂУГА, Михал
        Критичарима / Михал Ђуга ; са словачког превео аутор.

У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 6, бр. 58 (2006), стр. 67.

821.162.4(497.11)-14

COBISS.SR-ID 220703495

СР 2006 Ц - 1823
ЂУГА, Михал
        Песници / Михал Ђуга ; са словачког превео аутор.

У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 6, бр. 58 (2006), стр. 67.

821.162.4(497.11)-14

COBISS.SR-ID 220703239

СР 2006 Ц - 1824
ЂУГА, Михал
        Платон / Михал Ђуга ; са словачког превео аутор.

У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 6, бр. 58 (2006), стр. 66.

821.162.4(497.11)-14

COBISS.SR-ID 220702471

СР 2006 Ц - 1825
ЂУГА, Михал
        Потрага за одговором / Михал Ђуга ; са словачког превео аутор.

У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 6, бр. 58 (2006), стр. 67.

821.162.4(497.11)-14

COBISS.SR-ID 220702983

СР 2006 Ц - 1826
ЂУГА, Михал
        Почетак / Михал Ђуга ; са словачког превео аутор.

У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 6, бр. 58 (2006), стр. 67.

821.162.4(497.11)-14

COBISS.SR-ID 220703751

СР 2006 Ц - 1827
ЂУГА, Михал
        Прошлост / Михал Ђуга ; са словачког превео аутор. - Белешка о аутору.

У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 6, бр. 58 (2006), стр. 68.

821.162.4(497.11)-14

COBISS.SR-ID 220705287

СР 2006 Ц - 1828
ЂУГА, Михал
        Сећања / Михал Ђуга ; са словачког превео аутор.

У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 6, бр. 58 (2006), стр. 67.

821.162.4(497.11)-14

COBISS.SR-ID 220704519

СР 2006 Ц - 1829
ЂУГА, Михал
        Сигурно уточиште / Михал Ђуга ; са словачког превео аутор. - Белешка о аутору.

У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 6, бр. 58 (2006), стр. 68.

821.162.4(497.11)-14

COBISS.SR-ID 220705543

СР 2006 Ц - 1830
ЂУГА, Михал
        Тиса / Михал Ђуга ; са словачког превео аутор.

У: Златна греда. - ISSN 1451-0715. - Год. 6, бр. 58 (2006), стр. 66.

821.162.4(497.11)-14

COBISS.SR-ID 220702215