претходна
наредна


821.163 ЈУЖНОСЛОВЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

СР 2017 М - 2341
ДЕМШАР, Марија, 1910-1989
        Писма из Шида / Марија Демшар ; превела Маја Ђукановић ; приредиле Марија Станоник, Весна Буројевић. - 2. изд. - Шид : Галерија слика "Сава Шумановић", 2017 (Шид : Илијанум). - 101 стр. : илустр. ; 20 cm

Ауторкина слика. - Тираж 300. - Стр. 7-12: Предговор / Весна Буројевић. - Стр. 13-17: Успомене и коментари / Марија Станоник. - Напомене и објашњења у белешкама уз текст.

ISBN 978-86-87699-19-9 (брош.)

821.163.6-6
929.52 ŠUMANOVIĆ"1941/1945"(044.2)
COBISS.SR-ID 312591623


821.163.2 БУГАРСКА КЊИЖЕВНОСТ

СР 2017 М - 2342
ИЛИЕВА, Илиана, 1969-
        Предмети / Илиана Илиева ; са бугарског превео Милан С. Димитријевић. - 1. изд. - Београд : Алма, 2017 (Младеновац : Пресинг). - 128 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Европске књижевности / [Алма] ; књ. 1)

Ауторкина слика на корицама. - Упоредо срп. превод и буг. изворник. - Тираж 100. - Стр. 5-12: Чаробни свет предмета / Милан С. Димитријевић. - О аутору: стр. 123.

ISBN 978-86-7974-489-0 (брош.)

821.163.2-1
COBISS.SR-ID 236442380

СР 2017 М - 2343
РУСКОВ, Милен, 1966-
        Uzvišenje / Milen Ruskov ; prevod s bugarskog Jasmina Jovanović. - 1. Deretino izd. - Beograd : Dereta, 2017 (Beograd : Dereta). - 337 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Dereta vam predstavlja ---)

Prevod dela: Възвишение / Милен Русков. - Tiraž 1.000. - Na presavijenom delu kor. lista autorova slika i beleška o njemu. - Beleška o prevodiocu: str. 337.

ISBN 978-86-6457-119-7 (broš.)

821.163.2-31
COBISS.SR-ID 230611468

СР 2017 М - 2344
СЕКУЛОВ, Александър, 1964-
        Lutalica i njegovi sinovi / Aleksandar Sekulov ; s bugarskog prevela Marija-Joanna Stojadinović. - 1. izd. - Beograd : Kreativni centar, 2017 (Kragujevac : Grafostil). - 195 str. ; 21 cm. - (Edicija Tranzit / [Kreativni centar] ; knj. 23)

Prevod dela: Скитникът и синовете / Александър Секулов. - Tiraž 1.500. - Rečnik: str. 193-194.

ISBN 978-86-529-0392-4 (broš.)

821.163.2-93-31
COBISS.SR-ID 229400076

СР 2017 М - 2345
        СТАЗА ка звездама : (савремена бугарска поезија) / [приредио и превео] Милан С. Димитријевић = Пътека към звездите : (съвременна българска поезия) / [съставител и преводач] Милан С. Димитриевич. - 1. изд. - Београд : Алма, 2017 (Младеновац : Пресинг). - 352 стр. ; 25 cm. - (Библиотека Eвропске књижевности / [Алма] ; књ. 3)

Упоредо срп. превод и буг. изворник. - Тираж 200. - Стр. 6: "Стаза ка звездама" : с оне стране звезданих врата / Илиана Илиева. - Аутори: стр. 326-340.

ISBN 978-86-7974-505-7 (картон)

821.163.2-1(082.2)
COBISS.SR-ID 246279692


821.163.3 МАКЕДОНСКА КЊИЖЕВНОСТ

СР 2017 М - 2346
АНДРЕЕВСКИ, Петре М., 1934-2006
        Последњи сељаци / Петре М. Андреевски ; превод с македонског Ристо Василески ; поговор Срђан В. Тешин. - Београд : Архипелаг, 2016 (Нови Сад : Артпринт Медиа). - 198 стр. ; 22 cm. - (Библиотека Сто словенских романа)

Превод дела: Последните селани / Петре Мито Андреевски. - Тираж 1.000. - Страх од голих зидова: стр. 195-198.

ISBN 978-86-523-0207-9 (картон с омотом)

821.163.3-31
COBISS.SR-ID 226067212

СР 2017 М - 2347
БУЖАРОВСКА, Румена, 1981-
        Moj muž / Rumena Bužarovska ; [prevod sa makedonskog Irena Šentevska]. - Beograd : Booka, 2017 (Beograd : DMD). - 149 str. ; 20 cm. - (Booka ; knj. 74)

Prevod dela: Мојот маж. - Tiraž 1.500. - Str. 147-149: Tamo gde treba / Olivera Ćorvezirovska. - Na presavijenom delu kor. lista autorkina slika i beleška o njoj.

ISBN 978-86-88335-89-8 (broš.)

821.163.3-32
COBISS.SR-ID 244056844

СР 2017 М - 2348
ДИМКОВСКА, Лидија, 1971-
        Најближе најдаљем : изабрана поезија / Лидија Димковска ; избор и превод са македонског Душко Новаковић. - Вршац : Књижевна општина Вршац, 2016 (Ниш : Nais-print). - 129 стр. ; 19 cm. - (Библиотека Европска награда за поезију "Петру Крду" ; књ. 19)

Тираж 300. - На омоту белешка о ауторки и делу.

ISBN 978-86-7497-261-8 (картон са омотом)

821.163.3-14
COBISS.SR-ID 310597383

СР 2017 М - 2349
ДИМКОВСКА, Лидија, 1971-
        Скривена камера : роман / Лидија Димковска ; са македонског превеo Урош Пајић. - 1. изд. - Нови Сад ; Зрењанин : Агора, 2016 (Нови Сад : Сајнос). - 193 стр. ; 22 cm. - (Библиотека "Агора" ; књ. 104)

Превод дела: Скриена камера. - Тираж 1.000. - Напомене и објашњења у белешкама уз текст. - Белешка о аутору: стр. 191. - Белешка о преводиоцу: стр. 192.

ISBN 978-86-6053-199-7 (картон)

821.163.3-31
COBISS.SR-ID 309950983

СР 2017 М - 2350
ДИМОСКИ, Славе Ѓорѓо, 1959-
        Језички триптихон / Славе Ђорђо Димоски ; превод с македонског Душко Новаковић. - Београд : Архипелаг, 2016 (Београд : 3Д+). - 78 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Елемент / [Архипелаг])

Превод дела: Јазичен триптихон / Славе Ѓорѓо Димоски. - Тираж 500. - О песнику: стр. 73. - Стр. 75-76: Поговор / Гојко Божовић.

ISBN 978-86-523-0186-7 (брош.)

821.163.3-1
COBISS.SR-ID 223656460

СР 2017 М - 2351
КАЦАРОВ, Трајче, 1959-
        Шешири / Трајче Кацаров ; [превод Оливера Доцевска]. - Beograd : Nova Poetika - Argus Books & Magazines, 2016 ([Београд] : Научна КМД). - 145 str. ; 20 cm

Изв. ств. насл.: Шешири. - Tiraž 500.

ISBN 978-86-6409-078-0 (брош.)

821.163.3-2
COBISS.SR-ID 225670156

СР 2017 М - 2352
        ЛИРСКИ додекамерон : македонска млада поезија / у избору Владимира Мартиновског ; превео Марко Лукач. - Београд : Граматик, 2016 ([Младеновац] : Делта прес). - 81 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Савремена / Граматик)

Тираж 300. - Библиографија: стр. 76-77.

ISBN 978-86-6135-079-5 (брош.)

821.163.3-1(082.2)
COBISS.SR-ID 226105356

СР 2017 М - 2353
ОСМАНЛИ, Томислав, 1956-
        Iza ugla : roman / Tomislav Osmanli ; prevod s makedonskog Zoran Ž. Paunović. - Beograd : Albatros plus, 2017 (Beograd : Bubanj štampa). - 384 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Albatros ; knj. 187)

Prevod dela: Зад аголот. - Tiraž 500. - Str. 373-376: Vrhunska romaneskna sinteza : uz roman iza ugla Tomislava Osmanlija / Ferid Muhić. - Tomislav Osmanli: str. 377-378.

ISBN 978-86-6081-267-6 (karton)

821.163.3-31
COBISS.SR-ID 247558156

СР 2017 М - 2354
ПЕТРЕСКИ, Христо, 1957-
        Da li volite Dalija : strategije na/za ništa, ili kako da se sabere moć za savladavanje sopstvene nemoći / Hristo Petreski ; s makedonskog preveo Žarko Milenić. - Beograd : Draslar, 2016 (Beograd : Draslar partner). - 131 стр. ; 21 cm. - (Biblioteka Pero)

Prevod dela: Дали го сакате Дали / Христо Петрески. - Tiraž 1.000.

ISBN 978-86-6475-015-8

821.163.3-31
COBISS.SR-ID 227908620

СР 2017 М - 2355
ТАНЕСКИ, Звонко, 1980-
        Херој заборављене класе / Звонко Танески ; [избор песама, превод и поговор Ненад Трајковић]. - 1. изд. - Књажевац : Уметничка академија Исток, 2017 (Луково : Галаксијанис). - 51 стр. ; 23 cm. - (Едиција Исток. Библиотека Мостови ; књ. 5)

Антологијски избор. - Тираж 500. - Политика и љубав као мотиви у поезији Звонка Танеског: стр. 69-72. - О песнику: стр. 73.

ISBN 978-86-89981-05-6 (брош.)

821.163.3-1
821.163.3.09-1 Танески З.
COBISS.SR-ID 230475276

СР 2017 М - 2356
УРОШЕВИЌ, Влада, 1934-
        Моја рођака Емилија : осамнаест затворених прича које сачињавају један отворен роман / Влада Урошевић ; [превео Миленко Пајић]. - [Београд] : Б. Кукић ; [Чачак] : Градац К, 2016 (Београд : Зухра). - 206 стр. ; 23 cm. - (Библиотека Лађа)

Превод дела: Мојата роднина Емилија / Влада Урошевиќ. - Тираж 300. - Белешка о писцу: стр. 185-187. - Детињство у осамнест прича: стр. 189-[207].

ISBN 978-86-89901-15-3 (GK;брош.)

821.163.3-32
821.163.3.09-32 Урошевић В.
COBISS.SR-ID 221340428


821.163.41 СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ

СР 2017 М - 2357
БЕНЕДИКТ, Божидар, 1938-
        Glasnica / B. D. [Božidar Damjanović] Benedikt. - Beograd : Lento, 2016 (Beograd : Neven). - 277 str. ; 21 cm

Tiraž 1.000.

ISBN 978-86-80374-30-7 (karton)

821.163.41-31
COBISS.SR-ID 225125388

СР 2017 М - 2358
ВАСИЉЕВИЋ, Михајло, 1959-
        Урлик / Михајло Васиљевић ; избор и превод Нику Чобану = Urletul / Mihailo Vasilievici ; selecţie şi traducere Nicu Ciobanu. - Зрењанин : Завод за културу војвођанских Румуна = Zrenianin : Institutul de Culturǎ a Românilor din Voivodina, 2016 [tj.] 2017 (Зрењанин : Дигинет). - 155 стр. : илустр. ; 19 cm. - (Библиотека Књижевност. Коло Књижевни преводи = Biblioteca Beletristicǎ. Colecţia Traduceri Literare)

Упоредо срп. текст и рум. превод. - Тираж 160. - Стр. 7-14: Поезија која надахњује / Нику Чобану ; Poezia care mobilizeazǎ / Nicu Ciobanu.

ISBN 978-86-87803-83-1 (картон)

821.163.41-14
821.163.41-14.09 Vasiljević M.
COBISS.SR-ID 315181575

СР 2017 М - 2359
ЈАМИНА, Стојомир, 1964-
        Бисери океана страсти = Pearls of the ocean of passion / Стојoмир Јамина. - 1. изд. - Нови Сад : Прометеј, 2016 (Нови Сад : Прометеј). - 106 стр. ; 21 cm

Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Ауторова слика на корицама. - Тираж 300. - Стр. 95-97: Бисерне огрлице додира / Милена Марковић. - Стр. 98: Кардиограм стихова / Илијана Илић. - Стр. 99-103: Иње на пауковој мрежи / Маријана Јовељић. - Биографија: стр. 105. - Библиографија (ауторa): стр. 106.

ISBN 978-86-515-1190-8 (картон)

821.163.41-14
COBISS.SR-ID 309491207

СР 2017 М - 2360
МАЯКОВСКИЙ, Владимир Владимирович, 1893-1930
        Свима - уместо писма : изабране песме / Владимир Мајаковски ; [саставио Андреј Базилевски = составил Андрей Базилевский] ; цртежи Александар Базилевски = [рисунки Александр Базилевский ; перевод с русского = превод са руског]. - Москва : Вахазар ; Београд : Интерпрес, 2017 ([Б. м. : б. и.]). - 185 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Руско-српска поетска библиотека : класика = Русско-сербская поэтическая библиотека : классика ; 6)

На спор. насл. стр.: Всем - вместо письма. - Упоредо рус. текст и срп. превод. - Об авторе: стр. [181].

ISBN 978-86-7561-169-1 (Интерпрес;брош.)
ISBN 978-5-88190-087-8 (Вахазар; брош.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 1027760282

СР 2017 М - 2361
МИРКОВ-Богдановић, Нада, 1954-
        Српска књижевност у Првом светском рату : каталог изложбе / [ауторке каталога Нада Мирков-Богдановић, Милена Ђорђијевић ; превод на немачки језик Добрила Бегенишић] = Serbische Literatur im Ersten Weltkrieg : Ausstellungskatalog / [Autorinnen der Ausstellung und des Katalogs Nada Mirkov-Bogdanović Milena Đorđijević ; Übersetzung ins Deutsche Dobrila Begenišić]. - Београд : Народна библиотека Србије = Belgrad : Serbische Nationalbibliothek, 2017 (Београд : Retro print). - 57 стр. : илустр. ; 21 x 23 cm

Упоредо срп. текст и нем. превод. - Подаци о ауторима преузети из колофона. - Тираж 300.

ISBN 978-86-7035-386-2 (брош.)

821.163.41"1914/1918"(083.824)
069.51:[050+070(497.11)(083.824)
821.163.41:929(083.824)
COBISS.SR-ID 231686412

СР 2017 М - 2362
        ПИСЦИ из Србије / [приредили Милена Ђорђијевић, Ана Килибарда, Младен Весковић ; превод Ђин Сјаолеи = Jin Xiaolei]. - Београд : Народна библиотека Србије, 2016 (Београд : Retro print). - 104 стр. : фотогр. ; 21 x 23 cm

Упоредо срп. текст и кин. превод. - Тираж 500.

ISBN 978-86-7035-390-9 (брош.)

821.163.41"19/20":929(031)
COBISS.SR-ID 240049420

СР 2017 М - 2363
        ПИСЦИ из Србије / [приредили Милена Ђорђијевић, Ана Килибарда, Младен Весковић ; превод Љубинка Милинчић] = Писатели из Сербии / [приготовили Милена Джорджиевич, Анна Килибарда, Младен Вескович ; перевод Любинка Милинчич]. - Београд : Народна библиотека Србије = Белград : Народная библиотека Сербии, 2017 (Београд = Белград : Retro print). - 104 стр. : фотогр. ; 21 x 23 cm

Упоредо срп. текст и рус. превод. - Тираж 500.

ISBN 978-86-7035-392-3 (брош.)

821.163.41"19/20":929(031)
COBISS.SR-ID 240047116

СР 2017 М - 2364
        ПИСЦИ из Србије / [приредили Милена Ђорђијевић, Ана Килибарда, Младен Весковић ; превод на немачки Ивана Миљковић, Шејла Џидић, Александра Чукурановић] = Schriftsteller aus Serbien / [HerausgeberInnen Milena Đorđijević, Ana Kilibarda, Mladen Vesković ; Übersetzung ins Deutsche Ivana Miljković, Šejla Džidić, Aleksandra Čukuranović]. - Београд : Народна библиотека Србије = Belgrad : Serbische Nationalbibliothek, 2017 (Београд = Belgrad : Retro print). - 104 стр. : фотогр. ; 21 x 23 cm

Упредо срп. текст и нем. превод. - Тираж 500.

ISBN 978-86-7035-391-6 (брош.)

821.163.41"19/20":929(031)
COBISS.SR-ID 240046604

СР 2017 М - 2365
        ПИСЦИ из Србије / [приредили Милена Ђорђијевић, Ана Килибарда, Младен Весковић ; превод на енглески Драган Пурешић] = Writers from Serbia / [prepared by Milena Đorđijević Аnа Кilibardа Мlаdеn Vesković ; translation into English Dragan Purešić]. - Београд : Народна библиотека Србије = Belgrade : National Library of Serbia, 2017 (Београд = Belgrade : Retro print). - 104 стр. : фотогр. ; 21 x 23 cm

Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Тираж 500.

ISBN 978-86-7035-389-3 (брош.)

821.163.41"19/20":929(031)
COBISS.SR-ID 240046092

СР 2017 М - 2366
PIXIADES, Daniel, 1931-
        Toky / Daniel Pixiades ; [zo srbčiny preložila Katarína Pucovská]. - Báčky Petrovec : Slovenské vydavateĺské centrum, 2016 (Kysáč : Grafoffice). - 92 str. ; 20 cm. - (Edícia Mosty ; zv. 50)

Tiraž 150. - O autorovi: str. 91-92.

ISBN 978-86-7103-461-6 (broš.)

821.163.41-14
COBISS.SR-ID 310108423


821.163.41-1 ПОЕЗИЈА

СР 2017 М - 2367
АЛЕКСИЋ, Мирослав
        Лабиринт / Мирослав Алексич ; [саставио и превео са српског Андреј Базилевски]. - Москва ; Београд : Гаракс, 2017 ([б. м. : б. и.]). - 157 стр. ; 24 cm. - (Библиотека "Српско-руски круг" = Библиотека "Сербско-русский круг" ; 7)

На спор. насл. стр.: Лавиринт. - Упоредо срп. текст и рус. превод. - О песнику: стр. 153.

ISBN 978-5-905854-07-1 (картон)

821.163.41.1-1
COBISS.SR-ID 248754700

СР 2017 М - 2368
АЛЕКСИЋ-Станојловић, Снежана, 1962-
        Ораница / Снежана Алексић Станојловић ; [препев на македонски Снежана Алексић Станојловић ; препев на мађарски Иван Станојловић, Прибила Агнеш] = Ораница / Снежана Алексиќ Станојловиќ ; [препев на македонски Снежана Алексиќ-Станојловиќ ; препев на унгарски Иван Станојловиќ, Прибила Агнеш] = Szántóföld / Sznezsana Aleksity Sztanojlovity ; [macedón nyelvre forditotta Snežana Aleksić Stojanović ; magyar nyelvre forditották Ivan Stanojlović, Pribilla Ágnes]. - Ново Милошево : Банатски културни центар = Novo Miloševo : Banatski kulturni centar, 2016 (Земун : Гораграф). - 259 стр. ; 21 cm. - (Едиција Преводи = Kiadás Forditások)

Упоредо срп. текст и мак. и мађ. превод. - Тираж 300.

ISBN 978-86-6029-288-1 (картон)

821.163.41-14
COBISS.SR-ID 308468999

СР 2017 М - 2369
АНЂЕЛИЋ, Боривој, 1960-
        Vrata širom otvorena / Borivoj Anđelić ; [ilustracije Lena i Miroslav Ivanišević]. - Mladenovac : Društvo za afirmaciju kulture Presing, 2016 (Mladenovac : Presing izdavaštvo). - 111, 105 str. : ilustr. ; 20 cm

Nasl. str. prištampanog teksta: Дзвери нащежар отворени / Боривой Андєлич. - Oba rada štampana u međusobno obrnutim smerovima. - Tiraž 100. - Str. 9-10: Umesto pedgovora / Izdavač. - Str. 103-107: Širom otvorena vrata poezije Borivoja Anđelića / Helena Međeši. - Beleška o autoru: str. 108-109.

ISBN 978-86-6341-158-6 (broš.)

821.163.41(489)-1
COBISS.SR-ID 225315340

СР 2017 М - 2370
БЕОГРАДСКИ међународни књижевни сусрети (53 ; 2016 ; Београд)
        Недовршиво дружељубље : поезија учесника 53. београдских међународних књижевних сусрета / [уредник Радомир Андрић]. - Београд : Удружење књижевника Србије : "Филип Вишњић", 2016 (Београд : "Филип Вишњић"). - 122 стр. : слике аутора ; 20 cm

"53. београдски међународни сусрети писаца" --> корице. - Заступљени аутор из Војводине: Селимир Радуловић. - Тираж 200. - Садржи биобиблиографске податке о ауторима уз текст.

ISBN 978-86-6309-143-6 (ФВ; брош.)

821.163.41-1(082.2)
821-1(082.2)
821.163.41-3(0.046.4)(082.2)
COBISS.SR-ID 225917964