претходна
наредна
СР 2017 М - 2431
ЂУРИЧКОВИЋ, Милутин, 1967-
        Як росли двойнята : гумористични роман за дзеци и младих / Милутин Дюричкович ; [прекладатеь Мелания Римар]. - Нови Сад : Руске слово, 2016 (Земун : Студент). - 85 стр. ; 21 cm

Изв. ств. насл.: Како су расли близанци / Милутин Ђуричковић. - Ауторова слика на корицама. - Тираж 100. - Призначка о писательови: стр. 83.

ISBN 978-86-7105-308-2 (брош.)

821.163.41-93-31
COBISS.SR-ID 308872455

СР 2017 М - 2432
        МАЛИ излет у вртић "Fantasy" : збирка песама и прича насталих у вртићу "Fantasy" / [уредник Ђурђица Ћулибрк ; преводиоци (са француског на српски) Зденка Родић-Морић ... [и др.] ; илустратори деца старије и предшколске групе]. - Београд : Предшколска Установа "Fantasy", 2016 (Ваљево : Caritas). - 240 стр. : илустр. ; 24 cm

Део текста упоредо на срп. и франц. језику. - Тираж 500. - Стр. 6: Рецензија за књигу Мали излет у вртић "Fantasy" / Ружица Поповић Трбушковић. - Библиографија: стр. 233-234.

ISBN 978-86-920505-0-3 (брош.)

821.163.41-93-1(082.2)
821.133.1(497.11)-93-1(082.2)
821.163.41-93-2(082.2)
821.133.1(497.11)-93-2(082.2)
74/75-053.2(497.11)(084.12)
COBISS.SR-ID 226941452

СР 2017 М - 2433
НОВАК, Николета, 1971-
        Приче из шуме / Николета Новак ; илустровао Алекса Јовановић. - 2. изд. - Чачак : Пчелица, 2016 (Београд : Службени гласник). - 146 стр. : илустр. ; 27 cm

Тираж 1.000. - Садржај с насл. стр.: Дабар Љупче гради мост ; Јежић Мики је често љут ; Лане Мила је поводљиво ; Лија Ната воли да измишља ; Маца Кети упознаје Деда Мраза ; Медведић Неца има трему ; Веверица Мими нема реп ; Зечица Тина путује на зимовање.

ISBN 978-86-6089-567-9 (картон)

821.163.41-93-32
COBISS.SR-ID 226088204


821.163.41-94 ИСТОРИОГРАФИЈА. МЕМОАРИ. ДНЕВНИЦИ. БИОГРАФИЈЕ

СР 2017 М - 2434
ВУЧИЋ, Момчило, 1938-
        Улица мог детињства : (хроника једне душе) / Момчило Вучић ; [илустрације Шарлот Периго ; фотографије Илија Пејчић - Лика] = Rue de mon Enfance : (chronique d'une âme) / Momcilo Vucic ; [illustrations Sharlotte Perrigaud ; photographe Ilija Pejcic - Lika]. - Пирот : Музеј Понишавља : Д. Шевалије ; Париз : М. Алексић = Pirot : Musée Ponisavlje : D. Chevalier ; Paris : M. Aleksic, 2017 (Крупац = Krupac : Smart pres). - 196 стр. : илустр. ; 24 cm

Део текста упоредо на срп. и франц. језику. - Тираж 500. - Стр. 7-8: Предговор / Никола Шуица.

ISBN 978-86-85193-54-5 (брош.)

821.163.41(44)-94
COBISS.SR-ID 247229708

СР 2017 М - 2435
МИКЕТИЋ, Миро, 1939-
        Кодови памћења : 100 година / Миро Микетић ; [преводи Маја Милановић, Миро Микетић]. - 2. допуњено изд. - Београд : Бернар, 2016 (Београд : Финеграф). - 541 стр. : илустр. ; 23 cm. - (Библиотека Заклетва животу)

Тираж 500. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 535-536.

ISBN 978-86-6431-021-5 (картон)

821.163.41-94
821.163.41.09-94 Микетић М.
94(497.1)"1941/1945"
COBISS.SR-ID 223133196

СР 2017 М - 2436
НИКОЛИЋ, Лидија, 1960-
        Post scriptum / Lidija Nikolić ; [autori fotografija Srđan Vejvoda ... [et al.] ; prevodi sa engleskog Lidija Nikolić]. - Beograd : Radio-televizija Srbije : Orion art, 2017 (Beograd : Cicero). - 473 str. : ilustr. ; 27 cm

Autorkina slika. - Tiraž 500. - Beleška o piscu: str. 473.

ISBN 978-86-6195-124-4 (RTS; broš.)

821.163.41-94
821.163.41-6
COBISS.SR-ID 246522892

СР 2017 М - 2437
HERMAN-Sekulić, Maja, 1949-
        Ma Belle : Mabel Grujić, the first American lady of Serbia / Maja Herman Sekulić ; translated from the Serbian by Persida Bošković. - Beograd : Geopoetika izdavaštvo, 2016 (Beograd : Čigoja štampa). - 181 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Serbian Prose in Translation)

Tiraž 1.000. - Photographs: str. 161-181. - Na presavijenom delu kor. lista beleška o autorki. - Napomene uz tekst.

ISBN 978-86-6145-252-9 (broš.)

821.163.41(73)-94
COBISS.SR-ID 227815180


821.163.41-992 ПУТОПИСИ

СР 2017 М - 2438
ДИМИТРИЈЕВИЋ, Јелена Ј., 1862-1945
        Писма из Индије / Јелена Ј. Димитријевић ; приредила Ана Стјеља ; [превод на енглески Жељко В. Митић, превод на хинди Latika Chawda]. - Београд : А. Стјеља, 2017 (Београд : Digitalart Company). - 106 стр. ; 22 cm. - (Едиција Ризница / [А. Стјеља])

Насл. стр. приштампаног енгл. превода: Letters from India / Jelena J. Dimitrijević. - Насл. стр. приштампаног хинду текста на девангари писму. - Тираж 500. - Стр. 7-8: Реч приређивача / Ана Стјеља. - О путопису "Писма из Индије": стр. 93-96. - [О ауторки]: стр. 98-99

ISBN 978-86-918903-6-0 (брош.)

821.163.41-992
COBISS.SR-ID 230097420

СР 2017 М - 2439
ДОМАЗЕТ, Сања, 1968-
        Gradovi / Sanja Domazet. - 3. dopunjeno izd. - Beograd : Službeni glasnik, 2016 (Beograd : Glasnik). - 155 str. : fotogr. ; 25 cm. - (Biblioteka Umetnost i kultura. Edicija Reč i slika / [Službeni glasnik])

Autorkina slika. - Tiraž 1.000. - O autoru: str. 152. - Str. 153: O knjizi / Neda Todorović, Aleksandar Jerkov, Petar Pijanović.

ISBN 978-86-519-2016-8 (broš.)

821.163.41-992
COBISS.SR-ID 227843084


821.163.41.09 КЊИЖЕВНЕ КРИТИКЕ И СТУДИЈЕ

СР 2017 М - 2440
МЕЂУНАРОДНИ фестивал прозе Прозефест (11 ; 2017 ; Нови Сад)
        11. међународни фестивал прозе [Prosefest, Нови Сад], 18-21. април 2017. = The [Eleventh] 11th International Festival of Prose Writing [Prosefest, Novi Sad], April 18th-21st, 2017 / [уредник програмске књижице Недељко Мамула ; превод Лидија Капичић]. - Нови Сад : Културни центар Новог Сада, 2017 (Нови Сад : Сајнос). - [84] стр. : фотогр. ; 21 cm

Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Пун назив манифестације преузет с полеђине насл. листа. - Тираж 400. - Садржи и изводе из критика о делима учесника Фестивала.

ISBN 978-86-7931-585-4 (брош.)

821.163.41.09
821.134.2(82).09
821.134.2(85).09
821.112.2(436).09
821.163.42.09
821-3:7.079(497.113 Нови Сад)"2017":929
COBISS.SR-ID 313661703


821.163.41.09 А/Ж ДЕЛА ОДРЕЂЕНОГ АУТОРА

СР 2017 М - 2441
        САН о другој обали : зборник радова о књижевном делу Драгише Калезића / приредио Марко Недић. - Београд : Орион арт, 2016 (Београд : Тон плус). - 297 стр. : ауторова слика ; 21 cm. - (Библиотека Зборник / Орион арт)

Кор. и хрпт. ств. насл.: Сан о другој обали Драгише Калезића. - Тираж 250. - Стр. 9-19: Уместо увода / Марко Недић. - Стр. 293: Из окриља / Новица Милић. - Драгиша Калезић : биобиблиографија: стр. 295-297.

ISBN 978-86-6389-039-8 (картон)

821.163.41.09 Калезић Д. (082.2)
COBISS.SR-ID 224649740


821.163.41:398 НАРОДНА КЊИЖЕВНОСТ

СР 2017 М - 2442
        НАЈЛЕПШЕ народне бајке / [уредник Исабеговић Асим]. - 8. изд. - Beograd : AKIA M. Princ, 2016 (Београд : Невен). - 293 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека "Машта" / [AKIA M. Princ, Београд])

Тираж 350.

ISBN 978-86-6011-101-4 (картон)

821.163.41-344:398
821-344:398
COBISS.SR-ID 224523276

СР 2017 М - 2443
        ПОЕМЕ српске епике / препевала Биљана Јаневска = Les poèmes serbes épiques / versifié par Biljana Janevska ; [вињете Биљана Јаневска]. - Ваљево : ВАЛВА - Удружење за заштиту добара Ваљево, 2017 (Ваљево : Графичар). - 184 стр. : илустр. ; 21 cm

Упоредо срп. текст и франц. превод. - Текст ћир. и лат. - Тираж 300.

ISBN 978-86-920385-2-5 (брош.)

821.163.41-13:398
COBISS.SR-ID 243315212


821.163.42 ХРВАТСКА КЊИЖЕВНОСТ

СР 2017 М - 2444
BRLIĆ-Mažuranić, Ivana, 1874-1938
        Škola i praznici : male pripovetke i pesme iz dečjega života / napisala Ivana Brlić-Mažuranić ; prevod reprint izdanja [sa hrvatskog Zoran Bukur]. - Pančevo : Habit013, 2016 (Pančevo : Magprint). - 96, 98 str. : ilustr. ; 24 cm

Nasl. str. prištampanog prevoda: Школа и празници / Ивана Брлић-Мажуранић. - Oba rada štampana u međusobno obrnutim smerovima. - Tiraž 1.000.

ISBN 978-86-87637-17-7 (broš.)

821.163.42-93-32
821.163.42-93-1
COBISS.SR-ID 226947084

СР 2017 М - 2445
DOBRA, Ljiljana, 1959-
        Sunčev spomenar / Ljiljana Dobra ; [ilustracije (crteži) Rade Todosijević]. - Laćarak : AM graphic, 2016 (Laćarak : AM graphic). - 62, 59 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Edicija Sirm)

Nasl. str. prištampanog srp. prevoda: Сунчев споменар / Љиљана Добра. - Izvorni tekst i prevod štampani u međusobno obrnutim smerovima. - Na nasl. str. naziv mest izdavanja: Sremska Mitrovica. - Autorkina slika. - Tiraž 300. - Str. 4-5: Pejsaži dječje duše / Nedeljko Terzić. - Str. 6: Zeleni sagovi proljeća / Roko Dobra. - Str. 7: Razigrana slova / Mladen Bjažić. - Str. 55-60: Sunčev spomenar svevremeni čuvar zlatnih uspomena / Ljubica Šego. - Bilješka o piscu: str. 61-62.

ISBN 978-86-88581-44-8 (картон)

821.163.42-93-14
821.163.42-93-14.09 Dobra Lj.
COBISS.SR-ID 308139527

СР 2017 М - 2446
JELČIĆ, Dijana, 1949-
        Nestvarno stvarni : zbirka poezije = Bičačes čačutne : ćidutni poezia / Dijana Jelčić ; [prevod na romski jezik Zlatomir Jovanović]. - Beograd : Rrom Produkcija ; Zagreb : Kultura snova, 2016 (Zagreb : Studio Moderna). - 150 str. ; 20 cm

Na presavijenom delu kor. lista autorkina slika. - Uporedo hrv. tekst i rom. prevod. - Tiraž 300. - Str. 4-8: Reč urednika / Zlatomir Jovanović. - Str. 10: Riječ urednika / Zdravko Odorčić. - Str. 12-18: Recenzija zbirci poezije Nestvarno stvarni, autorice Dijane Jelčić / Jovana Bokunović. - Str. 138: Pogovor --- / Zdenko Jelčić. - Str. 140-142: Nestvarno stvarni --- / Enes Kišević. - Dijana Jelčić: str. 144.

ISBN 978-86-6327-034-3 (RP; broš.)
ISBN 978-953-7844-58-5 (KS)

821.163.42-1
821.163.42.09-1 Јелчић Д.
COBISS.SR-ID 226814988

СР 2017 М - 2447
ROSI, Ruža, 1966-
        Ljubavi puna / Ruža Rosi. - Beograd : Prom produkcija, 2016 (Slatina : Slatina Print). - 123 str. : autorkina slika ; 20 cm

Tiraž 500. - Str. 5-6: Reč urednika / Zlatomir Jovanović. - Str. 7-10: Recenzija romanu "Ljubavi puna" autorice Ruže Rosi / Jovana Bokunović. - Str. 11-14: Recenzija romanu "Ljubavi puna" autorice Ruže Rosi / Zvjezdana Podraščić. - Bilješka o autorici: str.122.

ISBN 978-86-6327-031-2 (broš.)

821.163.42-31
COBISS.SR-ID 225227532

СР 2017 М - 2448
ХАМПАМЕР, Александра, 1970-
        Очух и Копиле / Александра Хампамер ; [превод Катарина Воштић]. - 1. изд. - Београд : Глобосино, 2017 (Београд : Чигоја штампа). - 155 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Љиљана Хабјановић Ђуровић вам препоручује ; књ. 25)

Превод дела: Očuh i Kopile / Александра Хампамер. - Тираж 1.000.

ISBN 978-86-7900-079-8 (брош.)

821.163.42-31
COBISS.SR-ID 234608396


821.163.6 СЛОВЕНАЧКА КЊИЖЕВНОСТ

СР 2017 М - 2449
ВОЈНОВИЋ, Горан, 1980-
        Jugoslavija, moja dežela / Goran Vojnović ; prevela sa slovenačkog Dragana Bojanić Tijardović. - 2. izd. - Beograd : Rende, 2017 (Petrovaradin : Futura). - 282 str. : autorova slika ; 20 cm. - (Edicija Ledolomac)

Tiraž 500. - Napomene uz tekst. - Str. [283]: beleška o autoru.

ISBN 978-86-6173-028-3 (broš.)

821.163.6-31
COBISS.SR-ID 247503372

СР 2017 М - 2450
ВОЈНОВИЋ, Горан, 1980-
        Smokva / Goran Vojnović ; prevela Dragana Bojanić Tijardović. - Beograd : Rende, 2017 (Beograd : Caligraf). - 343 str. : autorova slika ; 20 cm. - (Edicija Ledolomac)

Prevod dela: Figa. - Tiraž 1.000. - Goran Vojnović: str. [345].

ISBN 978-86-6173-062-7 (broš.)

821.163.6-31
COBISS.SR-ID 248344844

СР 2017 М - 2451
KOSOVEL, Srečko, 1904-1926
        Integrali / Srečko Kosovel ; preveo sa slovenačkog Josip Osti. - Beograd : Udruženje građana Knjižuljak, 2016 (Zemun : Grafovid). - 196 str. ; 18 cm. - (Biblioteka Integrali / [Udruženje građana Knjižuljak])

Prevod dela: Integrali. - Tiraž 300. - Str. 191-193: Čovek ili svetiljka / Bojan Savić Ostojić. - Srečko Kosovel: str. 194. - O prevodiocu: str. 196. - Iz bibliografije [S. Kosovela]: str. 195.

ISBN 978-86-6377-007-2 (karton)

821.163.6-1
821.163.6.09-1 Косовел С.
COBISS.SR-ID 228355596

СР 2017 М - 2452
КРАВОС, Марко, 1943-
        U kamen, u vodu / Marko Kravos ; prevod sa slovenačkog i pogovor Marija Mitrović. - Beograd : Arhipelag, 2016 (Beograd : 3D+). - 117 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Element / [Arhipelag])

Prevod dela: V kamen, v vodo. - Tiraž 500. - O pesniku: str. 107. - Marko Kravos, mediteranski pesnik: str. 109-113.

ISBN 978-86-523-0211-6 (broš.)

821.163.6-1
821.163.6.09 Кравос М.
COBISS.SR-ID 226337292

СР 2017 М - 2453
КРЕСЕ, Маруша, 1947-2013
        Da li se plašim? / Maruša Krese ; prevela Dragana Bojanić Tijardović. - Beograd : Orion Art, 2016 ([Beograd] : Cicero). - 197 str. ; 21 cm

Prevod dela: Da me je strah? / Maruša Krese. - Tiraž 1.000. - Str. 195-197: Pogovor / Olga Manojlović Pintar. - Na koricama beleška o autorki.

ISBN 978-86-6389-047-3 (broš.)

821.163.6-31
COBISS.SR-ID 226661132

СР 2017 М - 2454
МЕДЕРНДОРФЕР, Винко, 1958-
        Potraga za crvenom đavolicom : ljubavna priča / Vinko Moderndorfer ; [prevod Nina Gugleta]. - Beograd : Areté, 2016 (Beograd : AS Print). - 215 str. ; 20 cm. - (Zbirka Priča)

Prevod dela: Tek za rdečo hudičevko. - Tiraž 1.000. - Na presavijenom delu kor. lista autorova slika i beleška o njemu.

ISBN 978-86-80426-04-4 (broš.)

821.163.6-31
COBISS.SR-ID 223455756

СР 2017 М - 2455
МУК, Деса, 1955-
        Panika / Desa Muk ; prevela Jelena Budimirović. - Beograd : Laguna, 2017 (Novi Sad : Artprint Media). - 236 str. ; 20 cm

Tiraž 2.000. - O autorki: str. [237].

ISBN 978-86-521-2594-4 (broš.)

821.163.6-31
COBISS.SR-ID 236829452

СР 2017 М - 2456
ПЕТАН, Жарко, 1929-2014
        Istorija budućnosti : izabrani aforizmi / Žarko Petan ; [priređivač, prevodilac i autor predgovora Aleksandar Čotrić ; autor pogovora Franci Čeč]. - Beograd : Srpska reč, 2017 (Beograd : Ekscelzior). - 159 str. ; 21 cm

Tiraž 300. - Triglav satire: str. 7-15. - Autor koji je ostavio trag: str. 157. - O piscu: str. 158. - O priređivaču i prevodiocu: str. 159.

ISBN 978-86-491-0085-5 (broš.)

821.163.6-84
821.163.6.09-84 Петан Ж.
COBISS.SR-ID 236853004

СР 2017 М - 2457
ПОДСТЕНШЕК, Томо, 1981-
        Lift / Tomo Podstenšek ; prevod Nina Gugleta. - Beograd : Areté, 2016 ([Beograd] : AS print). - 146 str. ; 20 cm. - (Zbirka Fabula / [Areté, Beograd])

Prevod dela: Dvigalo / Tomo Podstenšek. - Na presavijenom delu kor. lista autorova slika i beleška o njemu. - Tiraž 1.000.

ISBN 978-86-80426-09-9 (broš.)

821.163.6-31
COBISS.SR-ID 226340876

СР 2017 М - 2458
СЕЛИШКАР, Тоне, 1900-1969
        Дружина Сињи галеб / Тоне Селишкар ; превео Павле Рак. - 3. изд. - Чачак : Пчелица издаваштво, 2017 (Чачак : Светлост). - 110 стр. : ауторова слика ; 21 cm. - (Библиотека Славне дечје дружине ; књ. бр. 6)

Превод дела: Bratovščina Sinjega galeba / Tone Seliškar. - Тираж 1.000. - Белешка о писцу: стр. 107-108. - Речник мање познатих речи: стр. 109.

ISBN 978-86-6089-032-2 (картон)

821.163.6-93-31
COBISS.SR-ID 229888012

СР 2017 М - 2459
ХРС Пандур, Тибор, 1985-
        Unutrašnji poslovi / Tibor Hrs Pandur ; preveo sa slovenačkog Ivan Antić. - Beograd : Udruženje građana Knjižuljak, 2016 (Zemun : Grafovid). - 78 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Patenti ; knj. 2)

Antologijski izbor. - Tiraž 300. - Na presavijenom delu kor. lista beleška o autoru.

ISBN 978-86-6377-006-5 (karton sa omotom)

821.163.6-1
COBISS.SR-ID 222117644

СР 2017 М - 2460
ХУДОЛИН, Јуриј, 1973-
        Pastorak : život na đavoljoj zemlji 1987-1990. / Jurij Hudolin ; preveo sa slovenačkog Dmitar Belić. - Beograd : Laguna, 2017 (Beograd : Službeni glasnik). - 256 str. ; 20 cm. - (Edicija Plavobelocrveno ; knj. 4)

Prevod dela: Pastorek. - Tiraž 2.000. - O autoru: str. 255-256.

ISBN 978-86-521-2493-0 (broš.)

821.163.6-31
COBISS.SR-ID 229950220