претходна
наредна
СР 2012 М - 2311
БУЛГАКОВ, Михаил АфанасЬевич, 1891-1940
        Majstor i Margarita / Mihail Bulgakov ; prevod Aleksandar Ignjatović. - Beograd : Ризница, 2011 (Beograd : Kum). - 231 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Novo lice klasike)

Nasl. izvornika: Мастер и Маргарита / Михаил АфанасЬевич Булгаков. - Tiraž 500.

ISBN 978-86-86683-60-1 (broš.)

821.161.1-31
COBISS.SR-ID 187152908

СР 2012 М - 2312
БУЛГАКОВ, Михаил АфанасЬевич, 1891-1940
        Pismo vrhovnoj vlasti i drugi kraći spisi / Mihail Bulgakov ; izabrala i prevela Nada Uzelac. - Beograd : Službeni glasnik, 2012 (Beograd : Glasnik). - 152 str. ; 21 cm

Prevod dela: ПисЬмо правителЬству СССР / Михаил АфанасЬевич Булгаков. - Tiraž 500. - Biografija Mihaila Bulgakova: str. 115-134. - Str. 135-149: Nikad se ne upuštajte u razgovor s nepoznatim! / N.[Nada] U.[Uzelac].

ISBN 978-86-519-0962-0 (broš.)

821.161.1-3
821.161.1.09 Булгаков М. А.
COBISS.SR-ID 189212940

СР 2012 М - 2313
ГАСПАРОВ, Михаил Леонович, 1935-2005
        Ваш М. Гаспаров --- : избор из писама Михаила Гаспарова Нини Бригинској : (1972-2002) / Михаил Гаспаров ; приредила Нина Брагинска ; са руског превела Радмила Мечанин. - Београд : Службени гласник, 2012 (Београд : Гласник). - 106 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Књижевне науке. Колекција Појмовник)

Превод дела: Ваш М. Гаспаров. - Тираж 500. - Стр. 5-7: Образац епистоларне уметности / Михаил Визељ. - Стр. 103-106: Post scriptum / Нина Бригинска. - Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 978-86-519-1280-4 (брош.)

821.161.1-6
COBISS.SR-ID 190303756

СР 2012 М - 2314
ГЕНИС, Александр, 1953-
        Космополита : књига филозофских путовања / Александар Генис ; превела с руског Мирјана Грбић. - Београд : Геопоетика издаваштво, 2012 (Београд : Чигоја штампа). - 263 стр. ; 20 cm. - (Едиција Геопоетика / [Геопоетика издаваштво])

Превод дела: Космополит / Александр Генис. - Тираж 1.000.
(брош.)
ISBN 978-86-6145-107-2

821.161.1-4
COBISS.SR-ID 194097420

СР 2012 М - 2315
ГИППИУС, Зинаида Николаевна, 1869-1945
        Петроградски дневници / Зинеида Хипијус ; превела Љиљана Јовановић. - Београд : Центар за изучавање традиције Укронија, 2011 (Београд : Зухра). - 131 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Деца ноћи ; 14)

Превод дела: Петербургские дневники / Гиппиус Зинаида Николевна. - Тираж 300. - Стр. 5-12: Емигрантска култура и пар речи о Зинаиди Хипијус / Бошко Милосављевић.

ISBN 978-86-84807-61-0 (брош.)

821.161.1-94
821.161.1.09 Хипиус З. Н.
COBISS.SR-ID 186536204

СР 2012 М - 2316
ГОГОЛЬ, Николай ВасилЬевич, 1809-1852
        Ревизор / Николај Васиљевич Гогољ ; [превод Марија Стојиљковић, Вера Николић]. - 5. изд. - Земун : ЈРЈ, 2011 (Лозница : Младост груп). - 116 стр. ; 18 cm. - (Библиотека 5+)

Тираж 1.000. - Белешка о писцу: стр. 115-116.

ISBN 978-86-7609-389-2 (картон)

821.161.1-22
COBISS.SR-ID 183781388

СР 2012 М - 2317
ГОГОЛЬ, Николай ВасилЬевич, 1809-1852
        Тарас Буљба / Николај Васиљевич Гогољ ; превео Милован Ђ. Глишић. - 1. изд. - Чачак : Пчелица, 2011 (Чачак : Светлост). - 155 стр. : ауторова слика ; 21 cm. - (Библиотека Времеплов / [Пчелица, Чачак] : књ. бр. 9)

Превод дела: Тарас БулЬба / Николай ВасилЬевич ГоголЬ. - Тираж 1.000. - Белешка о писцу: стр. 149-151. - Речник мање познатих речи: стр. 152-154.

ISBN 978-86-6089-183-1 (картон)

821.161.1-31
COBISS.SR-ID 183719948

СР 2012 М - 2318
        ДВАНАЕСТОРИЦА : антологија превода руског поетског звука / [избор, превод и предговор] Милан Вуковић. - Крагујевац : Књижевни клуб "Катарина Богдановић", 2011 (Крагујевац : Interprint). - 208 стр. : слике аутора ; 21 cm. - (Библиотека Извори ; 15)

Тираж 500. - Уводни трептај о поетским бесмртницима: стр. 5-7. - Стр. 195: Изузетни пјесници - најбољи преводиоци / Душан Ђуришић. - Стр. 196-199: Искуство и сензитивност песника у служби преводилаштва / Томислав Милошевић. - Стр. 200-202: Белешка о књижевном преводиоцу / Радмило Ристић.

ISBN 978-86-83545-34-6 (картон)

821.161.1-1(082.2)
821.161.1:929
COBISS.SR-ID 185417228

СР 2012 М - 2319
ДОСТОЕВСКИЙ, Федор Михайлович, 1821-1881
        Књига о Исусу Христу / Достојевски ; приредио Љубомир Ранковић. - Шабац : Глас цркве, 2012 (Нови Сад : Будућност). - 357 стр. : илустр. ; 23 x 24 cm

ISBN 978-86-7780-102-1 (картон)

821.161.1-82(0.046.4)
27-31
COBISS.SR-ID 274129415

СР 2012 М - 2320
ЕЛИЗАРОВ, Михаил, 1973-
        Knjiga mudrosti / Mihail Jelizarov ; prevela s ruskog Vesna Kecman. - 1. izd. - Beograd : Alnari, 2012 (Beograd : Plavo slovo). - 320 str. ; 19 cm. - (Knjiga za svaki džep)

Prevod dela: БиблиотекарЬ / Михаил Елизаров. - Tiraž 1.000. - Na koricama slika autora i beleka o njemu. - O autoru: str. [321].

ISBN 978-86-7710-859-5 (broš.)

821.161.1-31
COBISS.SR-ID 192118796

СР 2012 М - 2321
ЗАБОЛОЦКИЙ, Николай Алексеевич, 1903-1958
        Изабране песме / Николај Заболоцки ; избор, превод и предговор Миодраг Сибиновић. - 1. изд. - Нови Сад : Orpheus, 2011 (Нови Сад : Daniel print). - XXV, 286 стр. ; 19 cm. - (Библиотека Источно небо. коло 2 ; 10)

Тираж 300. - Поезија Николаја Заболоцког: стр. III-XXV. - На корицама белешке о аутору с његовом сликом. - Стр. 281: Селективна библиографија дела Николаја Алексејевича Заболоцког објављених на српском језику / саставила Г. Ђ. [Гордана Ђилас].

ISBN 978-86-7954-086-7 (картон са омотом)

821.161.1-14
821.161.1.09 Zabolockij N. A.
COBISS.SR-ID 265140487

СР 2012 М - 2322
ЗАМШЕВ, Максим, 1972-
        Spokoja bih hteo / Maksim Zamšev ; izbor i prevod s ruskog Vera Horvat. - Smederevo : Arka, 2012 (Smederevo : Arka press). - 61 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Arka)

Tiraž 300. - Na presavijenom delu kor. lista autorova slika i beleška o njemu.

ISBN 978-86-7610-127-6 (broš.)

821.161.1-1
COBISS.SR-ID 188296460

СР 2012 М - 2323
КОЗЛОВ, Сергей, 1966-
        Дечак без сабље : дугме царевића Алексеја / Сергеј Козлов ; превела с руског Љубинка Милинчић. - Београд : Руссика, 2012 (Нови Сад : Артпринт). - 160 стр. ; 15 cm

Превод дела: МалЬчик без шпаги / Сергей Козлов. - Тираж 1.000. - На корицама ауторова слика и белешка о њему.

ISBN 978-86-86201-11-9 (картон)

821.161.1-31
COBISS.SR-ID 191446796

СР 2012 М - 2324
КОЗЛОВА, Анна, 1981-
        Људи чисте савести / Ана Козлова ; превела с руског Радмила Мечанин. - Нови Сад : Академска књига, 2012 (Нови Сад : Будућност). - 169 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Савремени роман / Академска књига)

Превод дела: Люди с чистой совестью / Анна Козлова. - Тираж 1.000. - О ауторки: стр. 167. - На корицама белешка о делу.

ISBN 978-86-6263-007-0 (брош.)

821.161.1-31
COBISS.SR-ID 271718919

СР 2012 М - 2325
КРУСАНОВ, Павел Васильевич, 1961-
        Drugi vetar / Pavel Krusanov ; [prevod sa ruskog Melina Panaotović]. - 1. izd. - Zrenjanin : Agora, 2012 (Novi Sad : Budućnost). - 245 str. ; 21 cm. - (Biblioteka "Agora" ; knj. 64)

Prevod dela: Другой ветер / Павел Крусанов. - Tiraž 1.000. - Napomene i objašnjenja u beleškama uz tekst. - Str. 237-342: Metafizički realizam Pavela Krusanova / Melina Panaotović. - Beleška o autoru: str. 243.

ISBN 978-86-6053-090-7 (karton)

821.161.1-32
821.161.1-32.09 Krusanov P. V.
COBISS.SR-ID 270232839

СР 2012 М - 2326
ЛУКЬЯНЕНКО, Сергей ВасилЬевич, 1968-
        Nova straža / Sergej Lukjanjenko ; prevela Milica Andrić. - 1. izd. - Beograd : Alnari, 2012 (Beograd : Plavo slovo). - 319 str. ; 21 cm

Prevod dela: Новый дозор / Сергей ЛукЬяненко. - Tiraž 1.000.

ISBN 978-86-7710-904-2 (broš.)

821.161.1-31
COBISS.SR-ID 193719052

СР 2012 М - 2327
МАНДЕЛЬШТАМ, Осип Эмильевич, 1891-1938
        Изабране песме / Осип Мандељштам ; избор Светислав Травица ; предговор Зорислав Паунковић ; [превели Данило Киш ... и др.]. - 1. изд. - Нови Сад : Orpheus, 2011 (Нови Сад : Daniel print). - X, 300 стр. ; 19 cm. - (Библиотека Источно небо. коло 2 ; 8)

Тираж 300. - Песник Осип Мандељштам: стр. III-X. - На корицама белешке о аутору с његовом сликом. - Стр. 291-292: Селективна библиографија дела Осипа Емиљевича Мандељштама објављених на српском језику / саставила Г. Ђ. [Гордана Ђилас].

ISBN 978-86-7954-089-8 (картон са омотом)

821.161.1-14
821.161.1-14.09 Mandel'štam O. È.
COBISS.SR-ID 265736455

СР 2012 М - 2328
МЕРЕЖКОВСКИЙ, Дмитрий Сергеевич, 1865-1941
        Antihrist. Petar i njegov sin / D. S. Mereškovski ; [prevod sa ruskog Nikola Nikolajević]. - Beograd : Otvorena knjiga, 2011 (Beograd : Otvorena knjiga). - 567 str. ; 21 cm

Prevod dela: Антихрист. Пётр и Алексей / Дмитрий Сергеевич Мережковский. - Tiraž 1.000.

ISBN 978-86-7674-146-5 (karton)

821.161.1-31
COBISS.SR-ID 185056012

СР 2012 М - 2329
МЕРЕЖКОВСКИЙ, Дмитрий Сергеевич, 1865-1941
        Smrt bogova / D. S. Mereškovski ; [prevod sa ruskog Nikola Nikolajević]. - Beograd : Otvorena knjiga, 2011 (Beograd : Otvorena knjiga). - 345 str. ; 20 cm

Prevod dela: СмертЬ богов. Юлиан Отступник / Дмитрий Сергеевич Мережковский. - Tiraž 1.000.

ISBN 978-86-7674-147-2 (karton)

821.161.1-31
COBISS.SR-ID 186157836

СР 2012 М - 2330
ПАСТЕРНАК, Борис Леонидович, 1890-1960
        Песме и поеме / Борис Пастернак ; изабрао и препевао Радојица Нешовић. - 1. изд. - Нови Сад : Orpheus, 2011 (Нови Сад : Daniel print). - IX, 318 стр. ; 19 cm. - (Библиотека Источно небо. коло 2 ; 7)

Превод дела: Стихотворения и поэмы. - Кор. и хрпт. ств. насл.: Изабране песме. - Тираж 300. - Стр. III-IX: Песник Борис Пастернак / Миливоје Јовановић. - На корицама белешке о аутору с његовом сликом. - Стр. 307-312: Селективна библиографија дела Бориса Леонидовича Пастернака објављених на српском језику / саставила Г. Ђ. [Гордана Ђилас].

ISBN 978-86-7954-082-9 (картон са омотом)

821.161.1-14
821.161.1-14.09 Pasternak B. L.
COBISS.SR-ID 265733895

СР 2012 М - 2331
ПРИЛЕПИН, Захар, 1975-
        Патологије / Захар Прилепин ; са руског превела Радмила Мечанин. - Београд : Драслар партнер, 2012 (Београд : Драслар партнер). - 318 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Перо / [Драслар партнер])

Превод дела: Патологии / Захар Прилепин. - Право име аутора: Евгений Николаевич Прилепин. - Тираж 1.000. - На пресавијеном делу кор. листа слика аутора и белешка о њему.

ISBN 978-86-7614-210-1 (брош.)

821.161.1-31
COBISS.SR-ID 191768076

СР 2012 М - 2332
ПУШКИН, Александр Сергеевич, 1799-1837
        Евгеније Оњегин / Александар Пушкин ; превео Милорад Павић. - 1. изд. - Чачак : Пчелица, 2011 (Чачак : Светлост). - 223 стр. : ауторова слика ; 21 cm. - (Библиотека Класици за младе / [Пчелица, Чачак] ; књ. бр. 12)

Превод дела : Евгений Онéгин. - Тираж 1.000. - Белешка о писцу: стр. 211-213. - Речник мање познатих речи и израза: стр. 214-222.

ISBN 978-86-6089-181-7 (картон)

821.161.1-31
COBISS.SR-ID 183127308

СР 2012 М - 2333
РАДВОЛИНА, Ида, 1911-2001
        Дугачко писмо које није стигло до примаоца / Ида Марковна Радвољина ; превела с руског Лидија Дмитријев. - Сремски Карловци ; Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2011 (Нови Сад : Сајнос). - 297 стр. ; 23 cm. - (Библиотека Књижевност, језик, култура)

Превод дела: Длинное письмо, не дошедшее до адресата / Ида Марковна Радволина. - Право име ауторке: Юдифь Марковна Литвакова. - Тираж 1.000. - Стр. 294-295: Сећање на И. М. Љитвакову Радвољину / В. М. [Валентин Михајлович] Гефтер.

ISBN 978-86-7543-240-1 (брош.)

821.161.1-94
COBISS.SR-ID 266951175

СР 2012 М - 2334
РАСПУТИН, Валентин Григорјевич, 1937-
        Живи и памти / Валентин Распутин ; превод с руског Милош Добрић. - 2. изд. - Београд : Глобосино, 2012 (Београд : Чигоја штампа). - 254 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Љиљана Хабјановић Ђуровић вам препоручује ; књ. 21)

Превод дела: Живи и помни. - Тираж 1.000.

ISBN 978-86-7900-038-5 (брош.)

821.161.1-31
COBISS.SR-ID 189384972

СР 2012 М - 2335
        РУСКЕ народне бајке / [превео с руског Миличко Мијовић] ; иулстрације Иван Јаковљевич Билибин. - Београд : Народна књига, 2012 (Београд : Народна књига). - 69 стр. : илустр. ; 30 cm. - (Библиотека Најлепше бајке света)

Тираж 1.000.

ISBN 978-86-331-3526-9 (картон)

821.161.1-344:398
COBISS.SR-ID 194001420

СР 2012 М - 2336
СЕН-СенЬков, Андрей ВалерЬевич, 1968-
        Нелегална смрт у позоришту Лилипутанаца / Андреј Сен-Сењков ; превод руског и предговор Мирјана Петровић. - Београд : Штрикла, 2011 (Београд : Центар). - 59 стр. ; 20 cm

Неколико гутљаја џеза кришом, или О поезији Андреја Сен-Сењкова: стр. 5-9. - Белешка о аутору: стр. 57.

ISBN 978-86-88899-00-0 (брош.)

821.161.1-1
COBISS.SR-ID 186632204

СР 2012 М - 2337
СКИДАН, Александар, 1965-
        Crveni pomeraj / Aleksandar Skidan ; prevela sa ruskog Mirjana Petrović. - Beograd : Treći Trg, 2012 (Beograd : Čigoja štampa). - 137 str. ; 19 cm. - (Biblioteka Trgni se! Poezija! : bibliteka Beogradskog festivala poezije i knjige)

Prevod dela: Красное смещение / Александр Скидан. - Uporedo rus. izvornik i srp. prevod. - Tekst ćir. i lat. - Tiraž 1.000. - O pesniku: str. 135.

ISBN 978-86-86337-77-1 (broš.)

821.161.1-1
COBISS.SR-ID 190845708

СР 2012 М - 2338
СТРУГАЦКИЙ, Аркадий Н., 1925-
        Пикник поред пута : роман / Аркадиј и Борис Стругацки ; превео са руског Андриј Лавирик. - Београд : Наш дом, 2011 (Београд : Зухра). - 203 стр. ; 19 cm

Превод дела: Пикник на обочине / Аркадий и Борис Стругацкий. - Тираж 400. - Стр. 197-204: Сталкер у зони пикника / А. Л.[Андриј Лаврик].

ISBN 978-86-7268-053-9 (брош.)

821.161.1-31
COBISS.SR-ID 186871052

СР 2012 М - 2339
ТОЛСТАЯ, Александра Львовна, 1884-1979
        Отац : живот Лава Толстоја. [Књ.] 1 / Александра Толстој ; превела с руског Лидија Дмитријев. - Сремски Карловци ; Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2011 (Нови Сад : Сајнос). - 414 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Велике биографије ; 8)

Превод дела: Отец / Александра Львовна Толстая. - Тираж 1.000. - Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 978-86-7543-237-1 (картон)

821.161.1:929 Tolstoj L. N.(093.3)
821.161.1-94
COBISS.SR-ID 266475271

СР 2012 М - 2340
ТОЛСТОЈ, Александра
        Отац : живот Лава Толстоја. [Књ. ] 2 / Александра Толстој ; превела с руског Лидија Дмитријев. - Сремски Карловци ; Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2011 (Нови Сад : Сајнос). - 414 стр. ; 23 cm. - (Библиотека Велике биографије)

Тираж 1.000.

ISBN 978-86-7543-237-1 (картон)

821.161.1:929 Tolstoj L. N.
COBISS.SR-ID 512264356