претходна
наредна
СР 2012 М - 2341
УСПЕНСКАЯ, Энисса, 1955-
        Театар Сологуба / Ениса Успенски = Театр Сологуба / Энисса Успенская. - Нови Сад : Позоришни музеј Војводине, 2011 (Нови Сад : Сајнос). - 638 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Ризница ; књ. 7)

Упоредо срп. текст и рус. превод. - "Књига... представља прерађену и прилагођену... докт. дисерт., одбрањену на Фил. фак. у Новом Саду 2007. год." --> стр. 605. - Слика Ф. Сологуба на корицама. - Тираж 500. - На корицама белешка о ауторки с њеном сликом. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. - Регистар. - Библиографија: стр. 619-634.

ISBN 978-86-85123-68-9 (брош.)

821.161.1-2.09 Sologub F.
COBISS.SR-ID 267607815

СР 2012 М - 2342
ЦВЕТАЕВА, Марина Ивановна, 1892-1941
        Песме, циклуси, поеме / Марина Цветајева ; [приредила и] с руског превела Злата Коцић. - 1. изд. - Нови Сад : Orpheus, 2011 (Нови Сад : Daniel print). - XXXI, 317 стр. ; 19 cm. - (Библиотека Источно небо. коло 2 ; 9)

Кор. и хрпт. ств. насл.: Изабране песме. - Тираж 300. - Стр. III-XXXI: Кардиограмом - у "владичество Чела" / Злата Коцић. - Стр. 259-292: "Поема ваздуха" Марине Цветајеве : покушај интерпретације / М. Л. Гаспаров. - Био-библиографска белешка: стр. 299-304. - На корицама белешке о ауторки с њеном сликом. - Стр. 307-309: Селективна библиографија дела Марине Ивановне Цветајеве објављених на српском језику / саставила Г. Ђ. [Гордана Ђилас]. Садржи песму Рајнера Марије Рилкеа.

ISBN 978-86-7954-099-7 (картон са омотом)

821.161.1-14
821.161.1-14.09 Cvetaeva M. I.
COBISS.SR-ID 266999815

СР 2012 М - 2343
ЧЕХОВ, Антон Павлович, 1860-1904
        Драме / А. П. Чехов ; [превео Кирил Торановски]. - 7. изд. - Земун : ЈРЈ, 2011 (Лозница : Младост груп). - 218 стр. ; 18 cm. - (Библиотека 5+)

Тираж 1.000. - Белешка о писцу: стр. 217-218. - Садржај с насл. стр.: Ујка Вања = Дядя Ваня ; Галеб = Чайка ; Три сестре = Три сестры.

ISBN 978-86-7609-402-8 (картон)

821.161.1-2
COBISS.SR-ID 183475212

СР 2012 М - 2344
ЧЕХОВ, Антон Павлович, 1860-1904
        Prvi ljubavnik : izabrane humoreske i kratke priče / Anton Čehov ; izabrao i priredio Dejan Mihailović ; [preveli Milosav Babović ... [at. al.]. - Beograd : Laguna, 2012 (Beograd : Margo-art). - 382 str. : autorova slika ; 21 cm. - (Klasici svetske književnosti)

Tiraž 2.000. - Str. 13-23: Predgovor / Dejan Mihailović. - Hronologija života Antona Pavloviča Čehova: str. 369-375. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 377-382.

ISBN 978-86-521-0865-7 (broš.)

821.161.1-32
COBISS.SR-ID 188880396

СР 2012 М - 2345
ЧЕХОВ, Антон Павлович, 1860-1904
        Ујка Вања / Антон Павлович Чехов ; с руског превео Кирил Тарановски ; приредио и пропратне текстове написао Зоран Милутиновић. - 3. изд. - Београд : Завод за уџбенике, 2012 (Суботица : Ротографика). - 91 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Избор / Завод за уџбенике)

Изв. ств. насл.: Дјадја Вања. - Тираж 3.000. - Предговор: стр. 7-14. - Поговор: стр. 77-90. - Библиографија: стр. 91.

ISBN 978-86-17-18000-1 (брош.)

821.161.1-2
821.161.1.09-2 Чехов А. П.
COBISS.SR-ID 190631436

СР 2012 М - 2346
ЧЕХОВ, Антон Павлович
        Шала / Антон Павлович Чехов. - Београд : Нова школа, 2012 (Лакташи : Графомарк). - 63 стр. ; 29 cm. - (Библиотека Најбољи друг)

"Ова књига је поклон читаоцима и читатељкама часописа 'Нај'" --> унутрашња стр. кор. листа. - Ауторова слика на корицама. - Антон Павлович Чехов: стр. 5-7.

(Брош.)

821.161.1-32
COBISS.SR-ID 190982156

СР 2012 М - 2347
ШЕВКУНОВ, Тихон Александрович, 1958-
        Несвети а свети и друге приче / архимандрит Тихон (Шевкунов) ; с руског превели Петар Буњак ... [и др.]. - Београд : Informatika, 2012 (Београд : Графо сан). - 422 стр. : илустр. ; 23 cm

Превод дела: Несвятые святые' и другие рассказы. - Ауторова слика на корицама. - Тираж 2.000. - Појмовник: стр. 378-418.

ISBN 978-86-84497-38-5 (брош.)

821.161.1-32
COBISS.SR-ID 193672460


821.161.2 УКРАЈИНСКА КЊИЖЕВНОСТ


СР 2012 М - 2348
БАГРЈАНА, Ана, 1981-
        Комади / Ана Багрјана ; уз помоћ аутора, са украјинског превео Ристо Василевски. - Смедерево : Арка, 2012 (Смедерево : Arka press). - 125 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Сцена / [Арка, Смедерево])

Тираж 300. - На пресавијеном делу кор. листа ауторкина слика и белешка о њој. - Напомене уз текст.

ISBN 978-86-7610-126-9 (брош.)

821.161.2-22
COBISS.SR-ID 188297228


821.161.3 БЕЛОРУСКА КЊИЖЕВНОСТ


СР 2012 М - 2349
        АНТОЛОГИЈА белоруске поезије / [приредио] Иван Чарота ; превод с белоруског Миодраг Сибиновић. - Београд : Српска књижевна задруга, 2012 (Нови Сад : Будућност). - 230 стр. ; 23 cm. - (Антологије / Српска књижевна задруга)

Тираж 750. - Стр. 7-24: Исконска суштина белоруске поезије / Миодраг Сибиновић. - Стр. 197-221: Белешке о песницима / И. Ч. [Иван Чарота]. - Стр. 223-224: Белешка о аутору антологије / Миодраг Сибиновић.

ISBN 978-86-379-1209-5 (картон)

821.161.3-1(082.2)
821.161.3.09-1
COBISS.SR-ID 190587660


821.162.1 ПОЉСКА КЊИЖЕВНОСТ


СР 2012 М - 2350
ЛИПСКА, Ева, 1945-
        Одјек : песме / Ева Липска ; превела с пољског Бисерка Рајчић. - Вршац : Књижевна општина Вршац, 2011 (Београд : Жиг). - 33 стр. ; 19 cm. - (Библиотека Атлас ветрова)

Превод дела: Pogłos / Ewa Lipska. - Тираж 500. - На корицама белешка о аутору и делу.

ISBN 978-86-7497-202-1 (брош.)

821.162.1-14
COBISS.SR-ID 267650311

СР 2012 М - 2351
МАЛЕШКА, Анджеј
        Магично дрво. Црвена столица / Анджеј Малешка ; илустрације Игор Морски ; [превод Анђелија Јочић]. - Београд : Прополис Плус, 2012 (Београд : Codeart). - 238 стр. : илустр. ; 18 cm

Ауторова слика на корицама. - Превод дела: Magiczne drzewo. Czerowne krzeslo / Andrzej Maleszka. - Тираж 1.000.

ISBN 978-86-87045-56-9 (брош.)

821.162.1-93-31
COBISS.SR-ID 189694988

СР 2012 М - 2352
МИЛОШ, Чеслав, 1911-2004
        Prkosni autoportret Česlava Miloša : razgovore vodio Aleksander Fjut / prevod s poljskog Ljubica Rosić. - Beograd : Albatros Plus, 2012 (Beograd : Službeni glasnik). - 422 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Albatros / [Albatros plus] ; knj. 159)

Prevod dela: Autoportret przekorny / rozmowy przeprowadził Aleksander Fiut. - Tiraž 500. - Glosar: str. 381-406. - Registar.

ISBN 978-86-6081-094-8 (karton)

821.162.1:929 Милош Ч. (047.53)
COBISS.SR-ID 191091980

СР 2012 М - 2353
        MOJ poljski pesnički XX век : antilogija / [priredila] Biserka Rajčić. - Beograd : Treći trg : Čigoja štampa, 2012 (Beograd : Čigoja štampa). - 555 str. ; 21 cm. - (Tt : biblioteka za svetsku književnost. Poezija)

Tiraž 250. - Beleške o autorima uz tekst. - Str. 541-550: Moj poljski pesnički XX век / Бисерка Рајичић.

ISBN 978-86-86337-81-8 (TT; broš.)

821.162.1-1(082.2)
821.162.1.09-1"19"
COBISS.SR-ID 194170380

СР 2012 М - 2354
PARUSZEWSKI, Jerzy, 1958-
        Hűséges folyók = Wierne rzeki : versek / Jerzy Paruszewski ; Csisztay Gizella és Mandics György fordításában ; [illusztrálta Horváth Lívia]. - Óbecse : Historiae Óbecsei Hagyományőrző és Történeti Társulat, 2012 (Óbecse : Lux Color Printing). - 71 str. : ilustr. ; 20 cm

Uporedo polj. tekst i mađ. prevod. - Autorova slika. - Tiraž 200. - Jerzy Paruszewski: str. 64-65. - Str. 66-67: Egy melegszívű szatirikus / Mandics György. - Mandics György: str. 68. - Csisztay Gizella: str. 69.

ISBN 978-86-87741-04-1 (broš.)

821.162.1-14
COBISS.SR-ID 273644295

СР 2012 М - 2355
ПАУЛИ, Егон, 1968-
        Епикриза Студенса : [есеј] / Егон Паули ; с пољског превео Петар Генц. - Ниш : Нишки културни центар, 2012 (Ниш : Свен). - 121 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Суноврат цивилизације / [Нишки културни центар] ; књ. 1)

Тираж 300. - Белешка о писцу: стр. 120.

ISBN 978-86-6101-066-8 (брош.)

821.162.1-4
COBISS.SR-ID 193809164

СР 2012 М - 2356
САПКОВСКИ, Анджеј, 1948-
        Vatreno krštenje / Andžej Sapkovski ; s poljskog prevela Milica Markić. - Beograd : Čarobna knjiga, 2012 (Beograd : Rubikon). - 366 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Beskrajni svet fantastike) (Saga o vešcu ; deo 3)

Prevod dela: Chrezest ognia / Andrzej Sapkowski. - Tiraž 1.200.

ISBN 978-86-7702-256-3 (broš.)

821.162.1-31
COBISS.SR-ID 193663500

СР 2012 М - 2357
САПКОВСКИ, Анджеј, 1948-
        Vreme prezira / Andžej Sapkovski ; s poljskog prevela Milica Markić. - Beograd : Čarobna knjiga, 2012 (Beograd : Rubikon). - 351 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Beskrajni svet fantastike)

Prevod dela: Czas pogardy / Andrzej Sapkowski. - Tiraž 1.200.

ISBN 978-86-7702-229-7 (broš.)

821.162.1-31
COBISS.SR-ID 190429708

СР 2012 М - 2358
САПКОВСКИ, Анджеј, 1948-
        Krv vilenjaka / Andžej Sapkovski ; s poljskog prevela Milica Markić. - Beograd : Čarobna knjiga, 2012 (Beograd : Rubikon). - 335 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Beskrajni svet fantastike) (Saga o vešcu ; deo 3)

Prevod dela: Krew elfów / Andrzej Sapkowski. - Tiraž 1.200.

ISBN 978-86-7702-225-9 (broš.)

821.162.1-31
COBISS.SR-ID 189841164

СР 2012 М - 2359
САПКОВСКИ, Анџеј, 1948-
        Mač sudbine / Andžej Sapkovski ; s poljskog prevela Vesna Milutinović-Đurić. - Beograd : Čarobna knjiga, 2012 (Beograd : Publish). - 367 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Beskrajni svet fantastike) (Saga o vešcu ; deo 2)

Prevod dela: Miecz przeznaczenia / Andrzej Sapkowski. - Tiraž 1.500.

ISBN 978-86-7702-266-2 (broš.)

821.162.1-31
COBISS.SR-ID 194053900

СР 2012 М - 2360
САПКОВСКИ, Анџеј, 1948-
        Poslednja želja / Andžej Sapkovski ; s poljskog prevela Vesna Milutinović-Đurić. - Beograd : Čarobna knjiga, 2012 (Beograd : Rubikon). - 317 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Beskrajni svet fantastike) (Saga o vešcu ; deo 1)

Prevod dela: Ostatnie zyczenie / Andrzej Sapkowski. - Tiraž 1.200.

ISBN 978-86-7702-234-1 (broš.)

821.162.1-31
COBISS.SR-ID 191592972

СР 2012 М - 2361
СЈЕНКЈЕВИЧ, Хенрик, 1846-1916
        Quo vadis? / Хенрик Сјенкјевич ; превео Лазар Р. Кнежевић. - Београд : Пчелица, 2011 (Чачак : Светлост). - 591 стр. : ауторова слика ; 21 cm. - (Библиотека Класици за младе ; књ. бр. 8)

Тираж 1.000. - Белешка о писцу: стр. 565-566. - Речник мање познатих речи и израза: стр. 567-590.

ISBN 978-86-6089-171-8 (картон)

821.162.1-31
COBISS.SR-ID 181545740


821.162.3 ЧЕШКА КЊИЖЕВНОСТ


СР 2012 М - 2362
АЈВАЗ, Михал, 1949-
        Drugi grad / Mihal Ajvaz ; preveo s češkog Vladan Matić. - Beograd : Clio, 2011 (Novi Sad : Artprint). - 180 str. ; 20 cm. - (Gral)

Prevod dela: Druhé město / Michal Ajvaz. - Tiraž 1.000. - Str. 174-180: Arhetipsko putovanje u središtu bića / Ivana Kočevski.

ISBN 978-86-7102-390-0 (karton s omotom)

821.162.3-31
821.162.3.09 Ајваз М.
COBISS.SR-ID 186472972

СР 2012 М - 2363
ГЛОЦАР, Емилијан, 1906-1985
        Од пролећа до пролећа : роман / Емилијан Глоцар ; превео са чешког Никола Дреновац ; приредио Жељко Стојановић. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић" ; Сремски Карловци : Каирос ; Витојевци : Месна заједница, 2012 (Нови Сад : Будућност). - 159 стр., [3] стр. с таблама (фотогр.) ; 21 cm. - (Библиотека "Печат времена")

Изв. ств. насл.: Od jara do jara. - "Најбољи светски роман 1939." --> корице. - Тираж 1.000. - Реч приређивача: стр. 5-6. - Стр. 117-136: Сремска мистерија: Емилијан Глоцар (1906-1985) / Жељко Марковић. - Стр. 137-150: Трагом "Сремске мистерије" / написао и приредио Душан Познановић. - Стр. 151-154: Живот пун трња, борбе и поноса / Александар П. Ђурановић. - Стр. 155-158: "Шта ја то још желим---?" / Слободан Дреновац. - Речник мање познатих речи: стр. 159.

ISBN 978-86-7128-205-5 (Каирос; картон)

821.162.3-31
821.162.3.09 Glocar E.
COBISS.SR-ID 268518919

СР 2012 М - 2364
КЛИМА, Ладислав, 1878-1928
        Jadi kneza Šternenhoha : groteskni romaneto / Ladislav Klima ; prevela sa češkog Tihana Hamović. - Beograd : Treći trg : Čigoja štampa, 2011 (Beograd : Čigoja štampa). - 155 str. ; 21 cm. - (Tt : Biblioteka za svetsku književnost. Proza)

Prevod dela: Utrpení knížete Sternenhocha / Ladislav Klíma. - Tiraž 1.000. - Str. 153-155: O autoru / T. H. [Tihana Hamović].

ISBN 978-86-86337-58-0 (TT; broš.)

821.162.3-31
COBISS.SR-ID 188334092


821.162.4 СЛОВАЧКА КЊИЖЕВНОСТ


СР 2012 М - 2365
РАКУС, Станислав, 1940-
        Ненаписани роман / Станислав Ракус ; превод са словачког Зденка Валент-Белић ; поговор Гојко Божовић. - Београд : Архипелаг, 2011 (Нови Сад : Артпринт). - 129 стр. ; 22 цм. - (Библиотека Сто словенских романа)

Превод дела: Nenapísaný román / Stanisla Rakús. - Тираж 1.000. - Писац у потрази за аутором: стр. 125-128.

ISBN 978-86-523-0028-0 (картон са омотом)

821.162.4-31
821.162.4.09-31 Ракус С.
COBISS.SR-ID 188175628

СР 2012 М - 2366
ФАРКАШОВА, Етела, 1943-
        У затишју сна : избор из дела / Етела Фаркашова, Вјера Бенкова ; превод са словачког Ана Дудаш ; поговор Михал Бабјак ; [илустрације Бланка Вотава]. - Нови Сад : Прометеј, 2012 (Нови Сад : Прометеј). - 99 стр. : илустр. ; 21 cm

На спор. насл. стр.: Zo zátišia sna : (výber z diela) / Etela Farkašová, Viera Benková. - Слике ауторки. - Тираж 500. - Тишина која спаја: стр. 81-87. - О ауторима: стр. 91-[100].

ISBN 978-86-515-0715-4 (картон)

821.162.4-14
821.162.4(497.11)-14
821.162.4-14.09 Farkašová E.
821.162.4(497.11)-14.09 Benková V.
COBISS.SR-ID 272324615


821.163 ЈУЖНОСЛОВЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ


СР 2012 М - 2367
        RUKOPISI 35 : zbornik poezije i kratke proze mladih sa prostora bivše Jugoslavije / [urednice Jasmina Topić ... i dr.] ; prevod sa slovenačkog jezika Stanka Hrastelj i Željko Perović]. - Pančevo : Dom omladine, 2012 (Beograd : Standard 2). - 95 str. ; 21 cm

Tekst na više jezika. - Tiraž 500. - Str. 93-95: I propadanju treba pružiti šansu / Čarna Popović.

ISBN 978-86-914509-1-5 (broš.)

821.163.3/.6-1-053.6(082.2)
821.163.3/.6-3-053.6(082.2)
COBISS.SR-ID 190576396


821.163.2 БУГАРСКА КЊИЖЕВНОСТ


СР 2012 М - 2368
АЛЕКСИЕВА, Елена
        Витез, Ђаво, Смрт / Елена Алексиева ; превела с бугарског Елизабета Георгиев. - Подгорица : Октоих ; Београд : "Штампар Макарије", 2012 (Крагујевац : Графостил). - 147 стр. ; 21 cm

Тираж 1.000.

ISBN 978-86-87019-91-1 (брош.)

821.163.2-31
COBISS.SR-ID 190431500

СР 2012 М - 2369
АНДРЕЕВ, Емил, 1956-
        Staklena reka / Emil Andreev ; preveo sa bugarskog Mila Vasov. - Podgorica : Oktoih ; Beograd : "Štampar Makarije", 2012 (Novi Sad : Artprint media). - 297 str. : autorova slika ; 21 cm

Tiraž 1.000. - O autoru: str. 299.

ISBN 978-86-87019-92-8 (ŠM; broš.)
ISBN 978-86-7659-473-3 (Oktoih)

821.163.2-31
COBISS.SR-ID 190430476

СР 2012 М - 2370
ЕЛИН Пелин, 1878-1949
        Jan Bibijan na Mesecu / Elin Pelin. - Beograd : Bookland, 2012 (Bor : Tercija). - 168 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Svetska književnost za decu / [Bookland, Beograd])

Prevod dela: Ян Бибиян на Луната / Елин Пелин. - Pravo ime autora: Dimitar Ivanov. - Tiraž 1.000.

ISBN 978-86-7182-448-4 (karton)

821.163.2-93-31
COBISS.SR-ID 189463820