претходна
наредна
СР 2017 Н - 451
КУЗМАНОВИЋ, Ивана, 1966-
        Knjiga o meni / Ivana Kuzmanović. - Beograd : Laguna, 2016 (Kragujevac : Grafostil). - [408] str. ; 24 cm

Tiraž 4.000.

ISBN 978-86-521-2473-2 (karton)

379.82-057.87(035)
COBISS.SR-ID 227354892

СР 2017 Н - 452
КУМАР, Анурада
        1000 мега мозгалица / илустрације Анурада Кумар и Јогеш Синг ; [превод Љиљана Арсић]. - Београд : Вулкан издаваштво, 2016 (Индија). - [192] стр. : илустр. ; 28 cm. - (Вулканчић)

Prevod dela: 1000 mega activities. - Тираж 5.000.

ISBN 978-86-10-01727-4 (брош.)

379.8(02.053.2.025.2)
COBISS.SR-ID 224401676

СР 2017 Н - 453
МАРИНКОВИЋ, Симеон, 1941-
        Споменар мог детињства / [аутор Симеон Маринковић ; илустровао Добросав Боб Живковић]. - 2. изд. - Београд : Креативни центар, 2016 (Београд : Публикум). - 65 стр., [6] стр. за попуњавање : илустр. ; 25 cm

Податак о ауторима преузет из колофона. - Тираж 2.000.

ISBN 978-86-7781-842-5 (картон)

379.82-055.25(02.053.2.025)
COBISS.SR-ID 222494220

СР 2017 Н - 454
        МАТЕМАТИЧКЕ мозгалице / написао Сем Смит ; дизајнирали Џени Адисон ... [и др.] ; превела Мирјана Попов-Слијепчевић. - Београд : Креативни центар, 2017 (Крагујевац : Графостил). - [207] стр. : илустр. ; 20 cm

Превод дела: Maths Puzzle Pad. - Тираж 2.000.

ISBN 978-86-529-0426-6 (брош.)

379.8(02.053.2.025.2)
COBISS.SR-ID 235654924

СР 2017 Н - 455
        МОЈА прва вежбанка са налепницама : [ више од 150 налепница и картица] / превео Зоран Пеневски. - Београд : Лагуна, 2017 (Кина). - 48 стр. : илустр. ; 27 cm

Превод дела: Frst Learning Sticker Fun. - Кор. насл. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-521-2546-3 (брош.)

379.8(02.052.2)
COBISS.SR-ID 230904588

СР 2017 Н - 456
        НАЈНОВИЈИ велики лавиринти / текст Керстин Робсон ; илустрације Рут Расел ... [и др.] ; [са енглеског превео Дејан Беговић]. - Београд : Креативни центар, 2016 (Крагујевац : Графостил). - 64 стр. : илустр. у бојама ; 30 cm

Превод дела: Third Big Maze Book. - Тираж 2.000.

ISBN 978-86-529-0370-2 (брош.)

379.8(02.053.2.025.2)
COBISS.SR-ID 227565836

СР 2017 Н - 457
ПАГО, Нино, 1908-1972
        Калимеро се игра. Спортска среда : са много налепница / [аутори Калимера Нино Паго, Тони Паго и Игњацио Колнаги ; илустрације Нино Паго и Тони Паго ; превела са француског Мара Андријашевић]. - 1. изд. - Београд : Evro Book, 2016 (Пирот : Пи прес). - 47 стр., [2] листа са налепницама : илустр. ; 27 cm. - (Калимеро : активи са стикерима)

Превод дела: Les jeux de Calimero. Le sport du mercredi. - Кор. насл. - Податак о ауторима преузет из колофона. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-505-2822-8 (брош.)

379.8(02.053.2.025.2)
COBISS.SR-ID 226260492

СР 2017 Н - 458
ПАГО, Нино, 1908-1972
        Калимеро се игра. Тајна радионица : са много налепница / [аутори Калимера Нино Паго, Тони Паго и Игњацио Колнаги ; илустрације Нино Паго и Тони Паго ; превела са француског Мара Андријашевић]. - 1. изд. - Београд : Evro Book, 2016 (Пирот : Пи прес). - 47 стр., [2] листа са налепницама : илустр. ; 27 cm. - (Калимеро : активити са стикерима)

Превод дела: Les jeux de Calimero. L'atelier secret. - Кор. насл. - Податак о ауторима преузет из колофона. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-505-2821-1 (брош.)

379.8(02.053.2.025.2)
COBISS.SR-ID 226260236

СР 2017 Н - 459
        ПРВЕ речи : 12 књижица за учење првих речи о времену, окружењу, занимањима --- / [уредник Небојша Бурзан]. - Београд : Вулкан издаваштво, 2016 (Београд : Вулкан штампарија). - 1 кутија (12 књ.) : илустр. ; 20 x 24 x 4 cm. - (Вулканчић) (Моје мало свезнање)

Насл. са заштитне кутије. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-10-01684-0 (заштитна кутија)

379.8(02.053.2.025.2)
COBISS.SR-ID 222895116

СР 2017 Н - 460
        САМО за девојчице / [уредник Небојша Бурзан]. - Београд : Вулкан издаваштво, 2016 (Индија). - [16] стр. : илустр. ; 21 cm. - (Вулканчић) (Мале мозгалице)

Кор. насл. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-10-01098-5 (брош.)

379.8(02.053.2.025.2)
COBISS.SR-ID 224406284

СР 2017 Н - 461
        САМО за дечаке / [уредник Небојша Бурзан]. - Београд : Вулкан издаваштво, 2016 (Индија). - [16] стр. : илустр. ; 28 cm. - (Вулканчић) (Мале мозгалице)

Кор. насл. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-10-01099-2 (брош.)

379.8(02.053.2.025.2)
COBISS.SR-ID 224406028

СР 2017 Н - 462
ЏОУНС, Френки
        Lepota : vlogerski priručnik sa preporukama Jane Dačović. - 3. izd. - Beograd : Laguna, 2017 (Novi Sad : Artprint Media). - 207 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Mala Laguna)

Izv. stv. nasl.: Beauty Vlogger's Handbook. - Autorka teksta je Frenki Džouns, ilustratori Ema Prajs i Aleksandar Stojšić. - Tiraž 4.000.

ISBN 978-86-521-2722-1 (broš.)

379.82-055.25
COBISS.SR-ID 251148044


39 ЕТНОЛОГИЈА. ЕТНОГРАФИЈА. ОБИЧАЈИ. ФОЛКЛОР

СР 2017 Н - 463
МАРКОВИЋ, Душанка
        Изложба "Хајде брате купи свате" : српска свадба - обичаји : Нови Сад, 23. фебруар - 18. април 2017. године / аутор изложбе Душанка Марковић. - Нови Сад : Музеј града Новог Сада, 2017 ([б. м. : б. и.]). - 1 пресавијен лист ([6] стр.) : фотогр. ; 21 cm

Податак о ауторки на крају текста.

392.51(=163.41)(093)(085.5)
069(497.113 Novi Sad)"2017"(085.5)
COBISS.SR-ID 315069191

СР 2017 Н - 464
PANEL konferencija "Usmeno narodno blago, običaji i tradicija bački Bunjevaca" (4 ; 2016 ; Subotica)
        XV Festival bunjevačkog narodnog stvaralaštva, [Subotica, 5 - 9. septembra 2016.] [u okviru manifestacije] IV panel konferencija "Usmeno narodno blago, običaji i tradicija bački Bunjevaca", [Suboticа, 8. septembra 2016.] : inicijative za upis elemenata u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa Republike Srbije i pridlozi za upis na Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasliđa čovičanstva UNESCO-a / [urednica Kata Kuntić]. - Subotica : KUD "Bunjevka", 2017 (Subotica : Čikoš štampa). - [4] str. : fotogr. ; 21 cm

Kor. nasl. - "Dani evropske baštine 'Živit s nasliđem'" --> korice. - Tiraž 100. - Str. 2-3: Živiti s nasliđem / Kata Kuntić.

398(=163.42)(497.113 Bačka)"2016"(085.5)
COBISS.SR-ID 316676871

СР 2017 Н - 465
PANEL konferencija "Usmeno narodno blago, običaji i tradicija bački Bunjevaca" (5 ; 2017 ; Subotica)
        V panel konferencija "Usmeno narodno blago, običaji i tradicija bački Bunjevaca", [Subotica, 16-17. jun 2017] : inicijative za upis elemenata u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa Republike Srbije i pridlozi za upis na Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasliđa čovičanstva UNESCO-a / [urednik Tamara Babić]. - Subotica : KUD "Bunjevka", 2017 (Subotica : Čikoš štampa). - [12] str. : ilustr. ; 21 cm

Kor. nasl. - Tiraž 150. - Str. [2]: Uvodna rič / Tamara Babić.

ISBN 978-86-82621-34-8 (broš.)

398(=163.42)(497.113 Bačka)(048.3)
COBISS.SR-ID 314876167


5 ПРИРОДНЕ НАУКЕ. МАТЕМАТИКА


502/504 НАУКА О ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ. ЗАГАЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

СР 2017 Н - 466
        ŽIVOTNA sredina : kako da je sačuvamo?. - Beograd : Eu info centar, 2016 ([s. l. : s. n.]). - [12] str. : ilustr. ; 24 cm

(Broš.)

504
COBISS.SR-ID 247804940


51 МАТЕМАТИКА

СР 2017 Н - 467
ГРБИЋ, Оливера, 1974-
        Моја велика књига бројева : [увод у чаробни свет бројева : за узраст од 3 до 6 година] / [текст Оливера Грбић ; илустрације Горан Грбић]. - 2. изд. - Београд : Evro Book, 2017 (Пирот : Пи Прес). - 31 стр. : илустр. ; 28 cm

Податак о ауторима преузет из колофона. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-505-2743-6 (брош.)

51-028.31(02.053.2.025.2)
COBISS.SR-ID 229298444

СР 2017 Н - 468
        УЧИМ како се пишу бројеви / [превод Александра Голубовић]. - Београд : Вулкан издаваштво : Ружно паче, 2017 (Београд : Вулкан штампарија). - [40] стр. : илустр. ; 24 x 10 cm. - (Пиши-бриши лепезице свезналице) (Вулканчић)

Превод дела: Les Incollables Maxi Eventails Effaçables - Chiffres. - Публикација повезана у облику лепезе. - Тираж 1.000.

ISBN 978-86-10-02031-1 (брош.)

511-028.31(072)
COBISS.SR-ID 241774348

СР 2017 Н - 469
        ХАЈДЕ да рачунамо. Множење и дељење : забава уз учење : садржи велики постер / [уредници Небојша Бурзан и Александра Голубовић]. - Београд : Вулкан издаваштво, 2017 (Индија). - [12] листова, [1] пресавијен лист : илустр. ; 24 x 34 cm. - (Вулканчић)

Кор. насл. - Тираж 5.000.

ISBN 978-86-10-01877-6 (брош.)

51-028.31(02.053.2)
COBISS.SR-ID 229644556

СР 2017 Н - 470
        ХАЈДЕ да рачунамо. Сабирање и одузимање : забава уз учење : садржи велики постер / [уредници Небојша Бурзан и Александра Голубовић]. - Београд : Вулкан издаваштво, 2017 (Индија). - [12] листова, [1] пресавијени лист : илустр. ; 24 x 34 cm. - (Вулканчић)

Кор. насл. - Тираж 5.000.

ISBN 978-86-10-01876-9 (брош.)

51-028.31(02.053.2)
COBISS.SR-ID 229645068


514 ГЕОМЕТРИЈА

СР 2017 Н - 471
        ИГРАМО се линијама : од 5 до 7 година / [аутори] Мирјана Радовановић, Милена Радовановић, Миља Радовановић ; [илустрације] Борис Кузмановић. - Београд : Креативни центар, 2017 (Крагујевац : Графостил). - 47 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Забавни свет геометрије)

Тираж 2.000.

ISBN 978-86-529-0389-4 (брош.)

514-028.31(02.053.2.025.2)
COBISS.SR-ID 229324556

СР 2017 Н - 472
        ИГРАМО се облицима : од 5 до 7 година / [аутори] Мирјана Радовановић, Милена Радовановић, Миља Радовановић ; [илустрације] Борис Кузмановић. - Београд : Креативни центар, 2017 (Крагујевац : Графостил). - 43 стр., [5] листова за исецање : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Забавни свет геометрије)

Тираж 2.000.

ISBN 978-86-529-0390-0 (брош.)

514-028.31(02.053.2.025.2)
COBISS.SR-ID 229324300

СР 2017 Н - 473
        СЛАГАЛИЦЕ : од 5 до 7 година / [аутори] Мирјана Радовановић, Милена Радовановић, Миља Радовановић ; [илустрације Борис Кузмановић]. - Београд : Креативни центар, 2017 (Крагујевац : Графостил). - 45 стр., [8] листова за исецање : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Забавни свет геометрије)

Тираж 2.000.

ISBN 978-86-529-0391-7 (broš.)

514-028.31(02.053.2.025.2)
COBISS.SR-ID 229718796


54 ХЕМИЈА

СР 2017 Н - 474
SRPSKO kristalografsko društvo. Konferencija (24 ; 2017 ; Vršac)
        Програм / XXIV конференција Српског кристалографског друштва, Вршац, 22-24. јун 2017. = Program / 24th Conference of the Serbian Crystallographic Society, Vršac, [22-24th Junе] 2017. - [Београд : Српско кристалографско друштво], 2017 ([б. м. : б. и.]). - [4] стр. ; 23 cm

Kor. nasl.

(Broš.)

548/549(497.113 Vršac)"2017"(083.97)
COBISS.SR-ID 317909255


56 ПАЛЕОНТОЛОГИЈА. СИСТЕМАТСКА ПАЛЕОБОТАНИКА. СИСТЕМАТСКА ПАЛЕОЗООЛОГИЈА

СР 2017 Н - 475
        DOBA dinosaurusa / [prevod Voislav Vasić]. - Beograd : Data Status, 2017 (Kina). - [8] str. : ilustr. ; 32 cm + [2] lista sa nalepnicama, [1] list sa šablonima, [1] panoramski poster

Prevod dela: Au temps des dinosaures. - Kor. nasl. - Tiraž 3.000.

ISBN 978-86-7478-457-0 (broš.)

568.19(02.053.2.025.2)
COBISS.SR-ID 226836748


59 ЗООЛОГИЈА

СР 2017 Н - 476
        MALE životinje iz parka / [prevod Voislav Vasić]. - Beograd : Data Status, 2017 (Kina). - [8] str. : ilustr. ; 32 cm + [2] lista sa nalepnicama, [1] list sa šablonima, [1] panoramski poster

Prevod dela: Les petites bêtes des jardins. - Kor. nasl. - Tiraž 3.000.

ISBN 978-86-7478-455-6 (broš.)

59(02.053.2.025.2)
COBISS.SR-ID 226836236

СР 2017 Н - 477
        МОЈ велики атлас животиња : са преко 80 сличица / [уредник Небојша Бурзан ; превод Бојана Веселиновић]. - Београд : Вулкан издаваштво, 2016 (Кина). - [16] стр., [4] листа са налепницама : илустр. у бојама ; 32 cm. - (Вулканчић)

Кор. насл. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-10-01694-9 (брош.)

591.5(02.053.2.025.2)
COBISS.SR-ID 223770380

СР 2017 Н - 478
        PLANINSKE životinje / [prevod Voislav Vasić]. - Beograd : Data Status, 2017 (Kina). - [8] str. : ilustr. ; 32 cm + [2] lista sa nalepnicama, [1] list sa šablonima, [1] panoramski poster

Prevod dela: Les animaux de la montagne. - Kor. nasl. - Tiraž 3.000.

ISBN 978-86-7478-456-3 (broš.)

59(02.053.2.025.2)
COBISS.SR-ID 226834700


6 ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА


61 МЕДИЦИНА

СР 2017 Н - 479
        МАЛИ лекар / [превод Весна Поповић]. - 3. изд. - Београд : Вулкан издаваштво, 2016 (Кина). - [18] стр. : илустр., звук ; 29 cm + 1 звучни топломер

Превод дела: Little doctor. - Cтв. насл. изворника: Маленький доктор. - Кор. насл. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-10-00047-4 (картон)

61(02.053.2)
COBISS.SR-ID 219581196

СР 2017 Н - 480
МУЗЕЈ града Новог Сада
        Доктор Бранко Илић [Сликовна грађа] : (1889-1966) : живот посвећен уметности : изложба : Збирка стране уметности, јун-август 2016. = Doctor Branko Ilić : (1889-1966) : a life devoted to art : exhibition : Foreign Art Collection, June-August 2016. - Нови Сад : Музеј града Новог Сада = City Museum of Novi Sad, 2016 ([б. м. : б. и.]). - 1 плакат : илустр. у бојама ; 44 x 31 cm

Упоредо срп. текст и енгл. превод.

61:929 Илић Б.(084.5)
069(497.113 Нови Сад)''2016''(084.5)
COBISS.SR-ID 308414471